Yeni yasa yaradı, büyüme sürüyor

Murat Alacakaptan ile sektörün yasa sonrası ilk yılda performansını ve şirket olarak hedeflerini konuştuk.

1.09.2013 00:00:000
Paylaş Tweet Paylaş
Yeni yasa yaradı, büyüme sürüyor
Leasingde 2010’da başlayan büyüme trendi sürüyor. 2013’ün başında yürürlüğe giren yeni yasa da büyümeyi destekliyor. Yeni yasayla gelen sat-geri kiralanın olumlu etkisi de görülmeye başlandı. Sat-geri kirala işlemlerine konu olan gayrimenkul alanında güçlü bir hareketlenme var. Finans Leasing Genel Müdürü Murat Alacakaptan, “Sektörde sat-geri kirala işlemleri çok hızlı artış gösterdi. 2012’de gayrimenkul alanın sektörde payı yüzde 7’ydi. Bu yılın ilk yarısında yüzde 16 pay aldı. Bu yüzde 9’lük büyümenin büyük ağırlığının sat-geri kirala işlemlerinden geldiğini düşünüyorum” diyor.

Leasing sektörü, bu yılın ilk 6 ayını güzel rakamlarla kapattı. Bu yılın başında sat-geri kirala, operasyonel leasing, yazılım leasingi gibi yemlikler getiren 636i sayılı kanun ile sektör büyümeyi yakaladı. 2013’ün ilk 6 ayında, geçen yılın ilk yarısına göre sektör, 3,3 milyar dolar ciro yaparak yüzde 13 büyüdü. Bu yukarı yönlü trendde sat-geri kirala işlemlerinin büyük katkısı var. Sektörün beşinci oyuncusu Finans Leasing’in genel müdürü Murat Alacakaptan, “Yeni kanun sonrası en çok işlem artışı gördüğümüz alan, sat-geri kiralamaya da konu olan gayrimenkul grubu oldu” diyor.

Gayrimenkul işlemleri bir klasik leasing yoluyla bir de sat-geri kirala modeliyle yapılabiliyor. Bu yılın ilk 6 ayında gayrimenkul grubu sektör cirosunun yüzde 16’sını oluşturdu. Alacakaptan, “Bu grubun içinde ne kadarının sat- geri kirala işlemlerinden geldiği şu an için tam bilemiyoruz. Ancak burada çok güçlü bir büyüme mevcut. 2012 yılının ilk 6 ayında klasik gayrimenkul leasing işlemleri toplamı 185 milyon dolardı. 2013 yılı yarısında ise bu rakam, sat-geri kirala işlemleriyle birlikte 530 milyon dolara çıktı” diye konuşuyor. Alacakaptan’a göre operasyonel leasing ve yazılım leasinginde talep oluşması için ise biraz daha zaman gerekiyor. Finans Leasing Genel Müdürü Murat Alacakaptan ile sektörün yasa sonrası ilk yılda performansını, büyüyecek alanları ve şirket olarak hedeflerini konuştuk:

Capital: Bu yıl leasing sektörü için nasıl geçiyor?
2013 yılının ilk 6 ayında, 2010 yılından beri olan yukarı yönde trend devam ediyor. 2012 yılının ilk 6 ayıyla karşılaştırdığımızda, bu yılın ilk yarısında sektör cirosu dolar bazında yüzde 27 artış gösterdi. Bu yılın ilk 6 ayında 3,3 milyar dolar ciro yakalandı. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 2,6 milyar dolardı.~
Tabii sözleşme adetleri de buna paralel olarak yüzde 16 arttı. 2013’ün ilk 6 ayında yapılan işlemlerin sektörel dağılımı geçen yıla benzer. Yine sektör yüzde 30 gibi bir oranla en yüksek işlemi iş ve inşaat makineleri tarafında yapıyor.

Sektör özellikle yasanın yeniliklerinden sat-geri kirala ürününden çok umutluydu. Burada beklenen ivme yakalandı mı? Sat- geri kirala, sektörün çok uzun zamandır beklediği bir üründü. Yeni kanun soması en çok işlem aıtışı gördüğümüz alan, sat-geri kiralamaya da konu olan gayrimenkul grubu oldu. Gayrimenkul leasing işlemleri bir eskiden de yapılagelen klasik leasing yoluyla bir de yeni olarak sat-geri kirala modeliyle yapılabiliyor. Bu yılın ilk 6 ayında gayrimenkul grubu sektör cirosunun yüzde 16’sını oluşturuyor. Bu grubun içinde ne kadarının sat- geri kirala işlemlerinden geldiği şu an için tam bilemiyoruz. Ancak burada çok güçlü bir büyüme mevcut. Ben bu büyümenin büyük ağırlıkla sat-geri kirala tarafından olduğunu düşünüyorum. 2012 yılının ilk 6 ayında klasik gayrimenkul leasing işlemlerinde hacim 185 milyon dolardı. 2013 yılında ise bu rakam, sat- geri kirala ürünün çıkması sonrası ilk 6 ayda 530 milyon dolara çıktı.

2012’de gayrimenkul alanın sektörde payı yüzde 7’ydi. Bu yılın ilk 6 ayında ise yüzde 16 pay aldı. Buradaki yüzde 9’lük büyümenin büyük ağırlığının sat-geri kirala işlemlerinden geldiğini düşünüyorum. Sat- geri kirala için yıl sonuna kadar da güçlü talep devam edecek.

Capital: Peki operasyonel leasing için sektörde talep nasıl gelişiyor?
- Operasyonel leasingin sektöre etkisini daha göremedik. Bu etkiyi görmek için biraz daha zaman gerekecek. Aslında operasyonel leasing Amerika ve Batı ülkelerinde çok yoğun kullanılıyor. Türkiye’de, bu yıla kadar Batı’da operasyonel leasinge konu olan makine ve ekipmanlar, hep finansal kiralama yoluyla yapılıyordu. Hala da o şekilde yapılıyor. Ama tabii bu trend, önümüzdeki yıllarda mutlaka değişiklik gösterecek. Bir de Türkiye’de mal sahibi olma güdüsü daha yüksek oluyor. Şirketler satın alma yoluna gidebiliyor. Ama ben operasyonel leasingin payının ileride artacağına inanıyorum. Yeni kanunla yapabilir hale geldiğimiz yazılım leasingi de şu an için sektörde çok önemli bir pay almıyor. Aslında yazılım harcamaları, donanımdan daha yüksek rakamlar oluşturuyor. Bu nedenle bu alanda da ileride talep olacağını öngörüyorum.

Capital: Sizin şirketiniz bu büyüme ortamında nasıl bir performans gösterdi?
- İlk 6 ayda Finans Leasing olarak 200 milyon dolar ciroya ulaştık. 2012 yılı ilk yarısına göre şirketimizin cirosu yüzde 24 büyüdü. Sektörün yüzde 13’lük büyümesinin üzerinde bir büyüme yakaladık.~
Sözleşme adedimizdeki artış da aynı dönemde yüzde 11 oldu. Burada göreceli daha az artış olmasının nedeni, bu yıl büyük rakamlı işlemler gerçekleştirdik. Finans Leasing olarak 11 noktada 100 kişiyle hizmet veriyoruz. Bu yılın ilk 6 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre net kârımız yüzde 22 artış gösterdi. Leasing gelirlerimiz yüzde 18 arttı. Net faiz marjlarımızı yükselttik, aktif ve özkaynak kârlığımız da yükseldi. Kârlılıkta da sektöre göre hızlı büyüdük.

Capital: Şirketinizin işlem adedi ve işlem hacminde pazar payları nasıl gelişiyor?
- Sözleşme adedinde 2013 yılı ilk 6 ayında pazar payı yüzde 9. Ciro anlamında da Finans Leasing’in yüzde 6,2 payı bulunuyor. 2012 yıl sonunda toplam ciroda yüzde 7,5 paya sahiptik ve sektörün 5’inci şirketiydik. Ama açıkçası biz verimliliğe bakıyoruz. İleriye yönelik olarak da pazar payı kazanmak yerine kârlılık üzerine hedeflerimiz var. 2013’te yüzde 20’lerin üzerinde bir kâr artışı hedefliyoruz.

Capital: Hangi alanlara odaklanarak büyümeyi planlıyorsunuz? Sektör olarak özellikle yoğunlaştığınız alanlar var mı?
- Şu an operasyonel leasing yapmıyoruz. İleride yönetim kurulumuzun vereceği karara bağlı olarak bu alana gireceğiz. Finans Leasing olarak sektör gibi biz de en çok iş ve inşaat makinelerinde çalışıyoruz. Bu alanda yoğunlaşmaya devam edeceğiz. Sektör içinde tekstil kiralama işlemlerinde pazar payımız yüzde 9,2. Tekstilin Finans Leasing işlem dağılımında payı yüzde 13’e çıkıyor. Tekstil alanında çok seçici davranıyoruz, bu alanda yine ön planda oluruz. Ayrıca sağlık sektöründeki işlemlerde yüzde 18,4 pazar payı ile sektör lideriyiz. Bu liderliği de sürdürmek istiyoruz. Bu alanlarda aktif olmaya devam edeceğiz. Toplam alacaklarımızın yüzde 40’ı ticari segment, yüzde 30’u mikro işletmeler, yüzde 20’si KOBİ ve kalan yüzde 10’u da kurumsal müşterilerden oluşuyor. Finans Leasing’in ortalama sözleşme büyüklüğü 230 bin TL. Sektörde ortalama sözleşme büyüklüğü ise 330 bin dolar civarında. Bizim ortalamamız ağırlıklı KOBİ’lerle çalıştığımız göstergesi. KOBİ’lerle çalışmak hız ve verimlilik açısından çok önemli... Zaten Finans Leasing olarak 2000’lerin başında KOBİ alanına ilk yoğun giren firmayız. Bugünkü dağılımdan memnunuz. Bu yıl sonunda Finans Leasing olarak ciro bazında yüzde 25’lik büyüme bekliyoruz. 2013 sonunda 450 milyon dolar ciroya ulaşma hedefimiz var.

Sektörden önemli 4 rakam
YÜZDE 27 BÜYÜME

Bu yılın ilk 6 ayında 3,3 milyar dolar ciro yakalandı. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 2,6 milyar dolardı
YÜZDE 16
Ciro büyümesinin üstünde sözleşme sayısı artışı var. Sözleşme sayısı ilk 6 ayda yüzde 16 büyüdü.~
530 MİLYON DOLAR
2012’nin ilk 6 ayında klasik gayrimenkul leasing işlemlerinde hacim 185 milyon dolardı. Bu [ yıl 530 milyon dolara çıktı.
60 AY
Sektördeki vadelerde yukarı doğru bir çıkış var. Vadeler 48 aydan 60 aya yükseldi.

"EYLÜL AYI KRİTİK"
6 MİLYAR DOLARI GEÇERİZ

Sektörde Ramazan ayında hep talep düşer. Bu Temmuz ve ağustos ayları da daha sakin geçti. Eylül ayıyla birlikte sektörde yeniden canlanma olur. Tabii Ramazan’ın yanında son 1-1,5 aydır piyasalardaki değişim, döviz ve TL’deki yukarı doğru hareketlenme de işlemleri yavaşlattı. Faizler tekrar düşer mi şeklinde beklentiler doğdu. 2013 yılında sektörün cirosunun 6 milyar dolar olacağı tahmin ediliyordu. Bu tahmin için eylül ayında piyasaları görmek lazım... Ama ben sektör olarak bu yıl 6 milyar dolar ciroyu geçebiliriz diye düşünüyorum.
VADELER 60 AYA YAYILDI
Sektörde vadelerde de yukarı doğru bir çıkış var. Geçtiğimiz dönemde fonlamada ortaya çıkan rahatlamanın vadelerin uzamasında etkisi mutlaka oldu. Vadelerde 48 aydan 60 aya doğru bir kayış görülüyor. Bir de şirketler, özellikle de yabancı para ile borçlandıklarında riski vadeye yaymak istiyor. Orta vadede de vade yoğunlaşması 60 aylarda devam eder diye düşünüyorum.

"YABANCI GİRİŞLERİ ÇOĞALIR"
OPERASYONEL LEASİNGE GELECEKLER

Leasing sektöründe uzun yıllardır ilk 10 şirket toplam işin yüzde 85’ini yapıyor. Bugün FİDER’e kayıtlı 28 şirket mevcut. Yasa sonrası bugün için rekabette oyunun kuralları değişmedi. Ancak ileride yabancı oyuncuların gelmesiyle rekabet değişir. Operasyonel leasing bir uzmanlaşma konusu, satış sonrası servis ve altyapının oluşması gerekiyor. Dünyada bu konuda uzman yabancı firmalar Türkiye pazarına girebilir. Bu tür yabancı girişleri olacaktır. Bu tür firmalar Türkiye’de ortak da arayabilir. Kanun çıkmadan önce bile bu talepler geliyordu.
VENDORLER DE SIRADA
Tabii bu operasyonel leasing şirketlerinin Türkiye’de ortaklıkla daha hızlı ilerlemeleri mümkün olabilir. Küçük şirketleri satın alarak Türkiye’ye girebilirler. Ayrıca satışa yardımcı leasing (vendor leasing) dediğimiz birçok ülkede makine veya ekipman satıcı firmayla birebir çalışarak finansman sağlayan leasing şirketleri var. Makine ya da ekipman üreten firmalar, Türkiye’deki pazarı görerek vendor leasing şirketlerinin ofis kurmalarını isteyebiliyor. Bu satışa yardımcı leasing şirketlerinin Türkiye pazarına gelişi de Türkiye’deki rekabeti değiştirebilir. Bu tip vendor leasing şirketleri de pazara girmek istiyor.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz