Zayıf başladık, Eylülde hızlanırız.

2014’ü dolar bazında yüzde 9 büyümeyle kapatan leasing sektörü, bu yıla zayıf başladı. “Yılın ilk 2-3 ayı yatırımlar açısından zayıf gidiyor” diyen İş Leasing’in genel müdürü HASAN BOLAT, özellikle inşaat ve iş makinelerinde durgunluk olduğuna dikkat çekiyor. Sektörün ilk aylarda geçen yılın gerisinde bir performans gösterdiğini söylüyor. Ancak yönetici, bu yıl sat geri kiralanın yanında enerji ve demiryolu yatırımlarıyla seçim sonrasında ciddi bir hareketlenme bekliyor.

27.04.2015 11:38:410
Paylaş Tweet Paylaş
Zayıf başladık, Eylülde hızlanırız.
Bir yandan kurlardaki dalgalanma, diğer yandan ekonominin büyüme sancıları, leasing sektörüne olumsuz yansıyor. “Bu yılın ilk 2-3 ayı yatırımlar açısından zayıf gidiyor. Ülkenin büyümesi ve yatırım hızı, leasing alanını direkt etkiliyor” diyen sektörün büyük oyuncularından İş Leasing’in genel müdürü Hasan Bolat, “Özellikle ana kollarımızdan inşaat ve iş makinelerinde durgunluk görüyoruz. Sektörün ilk aylarda, geçen yılın gerisinde bir performans gösterdiğini tahmin ediyorum” şeklinde konuşuyor.Bolat’a göre seçimlere kadar bu yavaşlama devam edecek. Asıl eylül sonrasında hızlanma öngören Bolat, sektörün yılı iş hacminde yüzde 10 artışla 8,4 milyar dolarla kapatmasını bekliyor. Genel müdür, bu yıl sat geri kirala ürününün yanında güneş ve rüzgar enerjisiyle demiryolları tarafında leasingin büyüyeceğini düşünüyor. İş Leasing Genel Müdürü Hasan Bolat, sektörün 2014 sonuçlarını değerlendirdi ve 2015 yılının önemli trendleriyle büyüme haritasını anlattı: 
* Sektör için bu yıl nasıl başladı? İlk 2-3 ayda neler yaşandı? 
* Ben aynı zamanda Finansal Kurumlar Birliği’nde sektör temsil kurulu üyesiyim, burada sektörden arkadaşlarla da konuşuyoruz. Bu yılın ilk 2-3 ayı yatırımlar açısından zayıf gidiyor. Ülkenin büyümesi ve yatırım hızı, leasing alanını direkt etkiliyor. Bu yıl Türkiye’nin büyümesinin yüzde 3’lerde bir orana ulaşılacağını tahmin ediyorum. Bu anlamda yatırımlarda yılın geçtiğimiz bölümünde zayıf bir gidişat var. Özellikle ana kollarımızdan inşaat ve iş makinelerinde durgunluk görüyoruz. Leasing sektörü, 2014 yılında yapılan yatırımlardan yüzde 6,5 civarında bir pay aldı. 2013’te bu oran, yatırımlar biraz daha fazla olduğu için yüzde 6,8 olmuştu. Dünyada ise leasing sektörü yatırımlardan Kuzey Amerika’da yüzde 25, Avrupa’da yüzde 20 pay alıyor. Türkiye’de ise geçen yıl reel sektör yatırımlarındaki gerilemeyle bu oran daha aşağıya geldi. 
~
* Bu durumda kurdaki hareketler de sektörünüzü etkiliyor? 
* Evet, kurdaki değişim şirketlerin yatırım iştahını ve dolayısıyla leasing sektörünü etkiliyor. Sektörün ilk aylarda, geçen yılın gerisinde bir performans gösterdiğini tahmin ediyorum. Aslında 2014’te de iş inşaat makinelerinde yüzde 30 gerileme görüldü. Enerji tarafında rüzgar ve jeotermal santralleri finanse edildi; makine ekipman tarafında bu şekilde büyüme oldu. Ama 2014’te sektöre yeni gelen ürünleri hariç tutarsanız, bir evvelki yılın altında bir performans vardı. 2014’te sektör, dolar bazında yüzde 9 iş hacmi artışı yakaladı. Bu artışın yüzde 28’i sat geri kirala ürününden geldi. Sat geri kirala, sektörün yatırımlardan gelen zayıf iş hacmini tamamladı. 
* Bu ürün olmasaydı nasıl bir tablo görecektik? 
* Sektör 2014’ü, 7,6 milyar dolar iş hacmiyle bitirdi. Bu rakamda sat geri kiraladan gelen iş hacmi, 2,1 milyar dolar oldu. 2013’te sat geri kiralanın hacmi 1 milyar dolar civarındaydı. 2014’te sat geri kirala ürününü çıkardığımızda 5,5 milyar dolar leasing işlemi gerçekleşti. 2013’te ise bu rakam 6 milyar dolardı. Sat geri kirala ürününü dışarıda tutarsak sektörün aslında küçüldüğünü görüyoruz. Yani bu ürün iki kattan fazla büyüyerek sektörü tamamlar nitelikte oldu.
* Bu yeni ürünün sektörden bu kadar pay alması ideal mi? 
* Sat geri kiralada işlemler, 60-72 ay vadeli olarak Türk Lirası ile yapılıyor. Dolayısıyla sektörde şöyle bir trend görüyoruz: Sat geri kiralanın hacmi arttıkça sektör portföyündeki yabancı para ağırlığı azalıyor. Daha çok TL’ye dönülüyor. Tabii bu da volatilite nedeniyle kur riski doğuruyor. Finansal leasing işlemlerinde vade 24- 48 ay arasında ve ağırlıklı olarak döviz üzerinden oluyor. Bu nedenle sat geri kiralanın uzun vadeli olması, vade uyumsuzluğunu da getiriyor. Burada da bir risk mevcut. Bu risk nedeniyle leasingde sat geri kiralanın şirket bilançolarında yüzde 30 gibi bir pay alacağını düşünüyorum. Bu oran yüzde 50’ye gider mi diye sorarsanız, piyasadan o yönde talep var. Ama sektör, yüksek vade ve faiz riskine maruz kalabilir. Dolayısıyla bu ürünü kredi risk politikaları çerçevesinde limitlemek gerekiyor.
~
* Sat geri kirala, 2015’te sektörden ne kadar pay alır? 
* Burada piyasadan gelen talep devam eder. Ama leasing şirketleri, bu ürünü risk ölçüsünde sınırlayacaktır. Leasing şirketleri bilançolarında sat geri kiralanın payının maksimum yüzde 40’ı aşmamasına gayret gösterecekler diye düşünüyorum.
* Sat geri kirala ile elde edilen müşteriler, diğer leasing ürünlerini de satın alıyor mu? Buradaki artı, finansal leasing ürünlerine de yansıyor mu? 
* Evet, yansıyor. Sat geri kiralaya daha çok büyük firmalardan talep geldi. Sektöre avantajı, müşteri adedinde artış sağladı. Örneğin İş Leasing’de 2014 yılında müşteri adedinde yüzde 21 artış oldu; sözleşme adedinde yüzde 47’lik büyüme yakaladık. Bu rakamlar, daha çok yeni ürünün katkısıyla oldu.
* Yatırımlarda ne zaman açılma bekliyorsunuz?
* Yatırım kararları, tamamen büyüme hızı ve istikrarla alakalı… Dolayısıyla seçimlere kadar yavaşlama devam edecek diye düşünüyorum. Asıl eylül sonrasında hızlanma olur, şirketler kârlılıkları yüksekse yıl sonuna doğru yatırım kararı alıyor. Bu yıl sektörde iş hacminin yüzde 10 artmasını bekliyoruz. Sektör 2015’i, 8,4 milyar dolar iş hacmiyle kapatır. 
* Başka hangi ürünlerde büyüme gelir? 
* Güneş ve rüzgar enerjisi alanında yeni izinler, ruhsatlar veriliyor. Yatırımcılar da bu alanda iştahlı. Aynı şekilde demiryolları tarafında özelleştirmeler yapılacak. Bu iki alanda leasingin büyüyeceğini düşünüyorum. Büyük lojistik firmaları, büyük vagon filoları kurmayı düşünüyor. Bugün vagonun tanesi 50 bin Euro. Biz de bu alanda yer almayı istiyoruz. Sektöre mevzuatla gelen yeni ürünlere bakarsanız, operasyonel kiralamada önemli bir atılım yapılmıyor. Operasyonel leasing alanında şu an 2-3 firma ufak faaliyetlerde bulunuyor. Burada büyük ilerleme olacağını tahmin etmiyorum. Yazılım leasinginde mevzuatta boşluklar var. Eklenti leasingi ise sektöre bir avantaj getirdi. Binanın içinde bulunan ısıtma-soğutma, asansör, yürüyen merdiven gibi ürünlerin leasingini sağlayan eklenti leasinginde iyi büyüme görünüyor. 
~
"SEKTÖRE YABANCI İLGİSİ VAR, BANKA HAKİMİYETİ KORKUTUYOR"
YABANCILAR DAHA ÇOK GELİYOR
Leasingin yatırımlardan aldığı payın düşük olması yabancıların iştahını kabartıyor. Bize sürekli Japon, Alman ve İngiliz şirketler görüşmeye, pazarla ilgili fikir almaya geliyor. Ancak pazardaki Türk bankalarının hakimiyetini görünce “Bir düşünelim” deyip gidiyorlar. İleride küçük oyuncular, yabancılar tarafından satın alınabilir. 
HEDEF BANKA KÂRLILIĞI Yalnız sektörde yüksek kâr marjları yok. 2014’te sektör toplam 526 milyon TL kâr etti; özkaynak kârlılığı yüzde 9,2, aktif kârlılığı da yüzde 1,7 oldu. Biz kârlılığımızı Türk bankacılık sistemiyle karşılaştırıyoruz. Bankaların kâr oranlarına yaklaşmamız gerekiyor. Bu yıl kârların daha düşeceğini tahmin ediyorum, çünkü yatırımların düşmesi nedeniyle sığlaşan bir pazar ve artan fiyat rekabeti var. 
YENİ DÜZENLEME BEKLENTİSİ Kârda da temel sorun, kaynak temini. Kaynağı ucuza sağlayabiliyorsanız kârlılığı sürdürebiliyorsunuz. Şimdi önümüzde Birliğin çalıştığı bir yasa taslağı var. Bankalarla finansal şirketler arasındaki kaynak temini dezavantajının eşitlenmesi için çalışıyoruz. Bu yıl bu yasanın çıkacağını sanıyoruz. Bu da sektöre bir rahatlama sağlar ve mutlaka büyüme getirir.

"BU YIL YÜZDE 20 BÜYÜYECEĞİZ"
RAKAMLAR
2014 yılında 728 milyon dolarlık sözleşme imzalayarak ciromuzu yüzde 49 artırdık. Aynı dönemde İş Leasing’in imzaladığı sözleşme adedi, bir önceki yıla göre yüzde 47 artışla 1.551 adede ulaştı. Net leasing alacaklarımız da 2013 yılına göre yüzde 18 artarak 1 milyar 201 milyon dolar oldu. Net leasing alacaklarına göre pazar payımızı yüzde 9,5’e çıkardık. Net kârımızı yüzde 48 artırarak 72 milyon TL seviyesine yükselttik. 
HEDEFLER Bu yıl da aynı büyüme trendiyle devam etmek istiyoruz. İşlem hacminde yüzde 20 artış bekliyoruz. 2015’te özellikle rüzgar, güneş, jeotermal enerjisi gibi temiz enerjili ve karbon salımını azaltan büyük projelerde olmak istiyoruz. İnşaat sektöründe gayrimenkulde yer almak istiyoruz. Operasyonel leasing alanında filo kiralama ve iş makineleri tarafında yabancı büyük oyuncularla işbirliği için görüşüyoruz. Bilançomuzda 2014’te sat geri kirala payı yüzde 40’tı. Bu yıl da yüzde 30-40 pay alacağını öngörüyoruz.

SEKTÖR 2014'Ü NASIL GEÇİRDİ?
1. İşlem hacmi yüzde 9 büyüdü ve 7,6 milyar dolar oldu.
2. Sözleşme adetleri yüzde 5,6 artarak 20 bin 908’e ulaştı. 
3. Sorunlu kredi oranı yüzde 6,7 düzeyini buldu. 
4. Ortalama işlem tutarı 365 bin dolara çıktı. 
5. Sat geri kiralada 2,1 milyar dolarlık işlem hacmi gerçekleşti. 
6. Cironun yüzde 28,3’ü sat geri kiraladan geldi. 
7. Net kâr yüzde 17 artarak 526 milyon TL’ye ulaştı. 

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz