FİNANSAL TERİMLER SÖZLÜĞÜ

“Anlamıyorum", "ne demek istiyor", "benim için çok teknik" demeyin. Ekonomi, bankacılık, finans, muhasebe ve yatırım alanlarında merak edilen tüm terimleri bulacağınız Finansal Terimler Sözlüğü Capital’in filtresiyle yayında. Öğrenmek istediğiniz finansal terimi arama kısmına yazmanız yeterli…
ayın kelimesi

Açığa Satış

Sahip olunmayan menkul kıymetlerin ödünç alınmak sureti ile satılmasıdır

En Çok Görüntülenenler


  • Faiz hesaplamalarında kullanılan bir terimdir. Faize esas olan anapara ile paranın kullanıldığı gün sayısının çarpımından oluşan rakamdır

  • Sahip olunmayan menkul kıymetlerin ödünç alınmak sureti ile satılmasıdır

  • Hisse senedi ağırlıklı yatırım fonlarıdır. Portföy değerinin en az yüzde 25’ini devamlı olarak Türk şirketlerinin hisse senedi olarak bulundurmaları zorunludur
1 A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S T U V Y Z

Sigorta şirketinin verdiği teminatlara karşılık sigortalının, sigorta şirketine ödediği maddi tutardır.

Sigorta poliçesinin geçerli olduğu süredir.

Sigorta şirketinin, poliçede bahsi geçen risklerin gerçekleşmesi durumunda karşılamayı taahhüt ettiği güvencelerdir.

Sigortalının ödemiş olduğu primler karşılığında, sigorta poliçesinde belirtilen teminatlar çerçevesinde risk durumu gerçekleştiğinde oluşan hasarlara yönelik maddi giderleri karşılamakla yükümlü kurumdur.

Sigorta yoluyla yaşamı ile taşınır ve taşınmaz varlıkları teminat altına alınmış kişidir.

Fiyat grafiğinin üzerinde kullanılan hareketli ortalama veya grafiğin altında yer alan osilatör indikatörlerinde bulunan,fiyatlarla birlikte hareket eden eğri, bulunduğu yere göre alış veya satış sinyali verir. RSI, MACD, Stochastic Osilatör, sinyal çizgileri en yaygın kullanılan indikatörlerdir.

Bireyin gelecekle ilgili beklentileri doğrultusunda fiyat ya da döviz kurundaki değişmelerden bir gelir elde etmek amacıyla yapılan işlemdir.

Takası vadesiz olarak gerçekleşen işlemlerdir. Valörü 2 güne kadar çıkabilir.

Spot piyasa bir ürünün alış veya satışının işlem tarihinde belirlenen fiyat üzerinde en çok iki iş günü sonrasında gerçekleştirildiği piyasadır.

Finansal ürünlerin alış ve satış kotasyon fiyatları arasındaki farka verilen isimdir.

Alış ve satış fiyatı arasındaki farka denir.

Bir veri setinde yer alan verilerin, veri setinin ortalamasından ayrılmalarını gösteren değerdir.

Uluslararası Para Fonu ile istikrar programı uygulamakta olan üye ülkeler arasında sağlanan kredileri düzenleyen sözleşmedir.

Merkez bankalarının, çeşitli nedenlerle ortaya çıkan para arzı artışlarının etkilerini dengelemek için yaptıkları açık piyasa işlemleridir. Örneğin merkez bankası döviz satın aldığı zaman para arzındaki artışı menkul değerler satışıyla piyasadan çekmeye çalışır ve bu şekilde döviz piyasasına yapılmış müdahaleyi sterilize etmiş olur.

RSI ve Stochastic osilatörlerinin her ikisi de aşırı alış ve satış bölgelerini belirtirler. Tüm indikatörler zaman zaman hatalı sinyal verebileceğinden, ikisi birlikte kullanıldığında daha sağlıklı sonuç alınacağı düşünülerek oluşturulmuştur.