Geleceğin toplumu için aktif rol alıyoruz

Accenture, giderek önemi artan sürdürülebilirlik konusunda da danışmanlık veriyor.

1.10.2011 00:00:000
Paylaş Tweet Paylaş
Geleceğin toplumu için aktif rol alıyoruz

ACCENTURE için toplumun çeşitli alanlarında geleceğimizi ilgilendiren konularda farkındalık yaratmak her zaman ön planda olmuştur. Bu nedenle küresel düzeyde sürdürülebilirlik konusunun geleceğine şirketler ve endüstriler bazında ışık tutabilecek birçok çalışma ve araştırma gerçekleştirdik. Bu çalışmalar dahilinde aşağıdaki uygulamalar ve projeler ortaya çıkmıştır:

Demateryalizasyon:
Fiziksel araçların, süreçlerin sona ermesi ve video konferans, e-ticaret(online alışveriş) gibi görsel alternatiflerin geliştirilmesi.

Akıllı şebekeler: Aktif izleme üzerinden elektrik şebekelerinin etkinliğinin geliştirilmesi ve merkezi elektrik üretimine bağımlılığın azaltılması.

Akıllı lojistik:
Lojistik etkinliğini daha fazla yük taşıyarak arttırmak amacıyla, yüklenen araçların takibi ve izlenmesi.

Akıllı imalat: Operasyonların senkronizasyonu ve imalatı, imal edilen ürünlerde geçişimli iletişim sağlanması.

Global kurumlar: World Economic Forum, World Business Council for Sustainable Development gibi devlet / enerji kurumları ile ortak yürüttüğümüz akıllı bina uygulamaları, akıllı enerji ağı projeleri...

- Önde gelen enerji üreticileri ile gerçekleştirdiğimiz yenilenebilir enerji teknolojileri uygulamaları
- Dünyanın önde gelen şehir yönetimleriyle (Amsterdam, Milano, Londra vb) gerçekleştirdiğimiz Akıllı Şehir projeleri.

SMART CITIES PROJESİ
Accenture olarak önem verdiğimiz konulardan biri de Akıllı Şehirler (Smart Cities) uygulamalarıdır. Bu uygulamalar çerçevesinde Amsterdam, Milano ve Londra gibi şehirlerde sürdürülebilir strateji, operas-yonel mükemmellik, akıllı altyapılar ve sürdürülebilir tüketim konuları çalışıldı. Örnek uygulama olarak bahsedeceğimiz Londra Akıllı Şehir projemizde, CO2 emisyon oranı yüzde 25 oranında azaltıldı. 2025 yılına göre yapılan projeksiyonlarda bu değerinyüzde 60'a varması, elde edilecek kazanımın önemini ortaya koyuyor.

AKILLI ŞEHRİN 6 EKSENİ
Smart Cities bizim daha iyi ve verimli bir şehirleşme yapısı için kullandığımız, altı eksende özetlenebilecek bir metodolojidir. Bunları şöyle sıralamak mümkün:
1.  Daha verimli ve yenilikçi bir ekonomi yapısı,
2.  Daha rahat, ucuz ve kaliteli ulaşım,
3.  Daha temiz ve yenilenebilir çevresel etmenler,
4.  Daha verimli olarak kullanılabilen, eğitimli ve yenilikçi insan gücü,
5.  Daha zekice tasarlanmış, daha konforlu yaşam olanakları,
6.  Bütün bunları yönlendirebilecek bir yönetim.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz