Merkezler Küçülüyor

Türkiye’deki 14 büyük holding merkezi yönetimlerini küçültüp desantralize oldu. 10 yıl öncesine göre merkezdeki çalışan sayıları azaldı.

1.10.2013 00:00:000
Paylaş Tweet Paylaş
Merkezler Küçülüyor
Son yıllarda yönetimde yeni bir akımdan bahsediliyor. Desantralizasyon (merkezi idarenin küçülmesi) adı verilen bu yeni trende göre şirketler, merkezlerindeki çalışan sayısını azaltıyor. Yeniden yapılanarak daha yalın hale geliyorlar. En önemlisi yığın yapı yerine yalın yapıyı tercih ediyorlar. Burada amaç, holding merkezlerinin daha etkin ve daha verimli şekilde yönetilmesini sağlamak. Aynı zamanda çevik, bölgelere güç veren, strateji odaklı, hiyerarşiden uzak yeni yapılar oluşturmak da hedefler arasında...

Tabloyu görmek için görsele tıklayın.
Fiba Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özyeğin, 2010 sonunda Capital’e verdiği söyleşide, “Güçlendirilmiş genel müdürler ve yönetim anlayışını” benimsediğini söylemişti. Daha sonra Fiba Holding’in bulunduğu binayı işaret ederek, “Bu binanın sadece 4 katı holdinge ait. Biz hiçbir zaman holding merkezi olarak büyük ölçekli olmayacağız. Hep desantralize yapıda kalacağız. Merkezde daha az sayıda kişiyle çalışıyoruz” demişti. Aslında bu, ABD ve Avrupa’dan bazı şirketlerin öncülük ettiği, Türkiye’den de katmanların olduğu yeni bir akım. Murat Özyeğin’in “desantralizasyon” olarak tanımladığı bu trend, “genel müdürlükleri” ya da “holding merkezlerini” insan yığını haline getirmek yerine daha az insanla çalışma ve yetki verme esasına dayanıyor. Burada merkezdeki çalışan sayısının azlığından çok şirketteki çalışan sayısını merkezden kaç kişinin yönettiği büyük önem taşıyor.

Bu akımın Türkiye’de öncülüğünü yapan Fiba Grubu, hala Türkiye’nin en desantralize holdinglerinden biri.... Fiba Grubu’nda 2007 yılında merkezde sadece 47 kişi çalışırken grup toplamında 11 bin kişi çalışıyordu. Bu rakamlar 2013’te merkezde 50 olurken toplam çalışan sayısı 15 bin 400’e ulaştı. Fiba Gru-bu’nda bugün her 308 çalışana merkezde çalışan 1 kişi düşüyor. Ashridge Strategic Management Center’dan David Young’ın yaptığı ve 600 global şirketi kapsayan araştırma da dünyada şirketlerin bu trendi izlediğini gösteriyor. ABD, Avrupa ülkeleri ve Japonya’yı da içeren araştırmada, 7 ülkeden 600 şirketin genel merkezindeki çalışan sayısının normalden çok daha az olduğu görülüyor. Buna göre ABD’de 5 bin kişinin çalıştığı holdinglerin merkezinde ortalama 96 kişi çalışıyor. Avrupa ülkelerinde merkezde çalışan sayıları genele bakıldığında daha da az. Avrupa’da 5 bin kişinin çalıştığı holdingleri ortalama 46 kişi yönetirken sayı 20 bin olduğunda merkezde çalışan sayısı sadece 124’e çıkıyor.

HOLDİNG YAPISI DEĞİŞİYOR
Desantralize yapı aslında dünyada 2000’lerde ortaya çıktı. Egon Zehnder Yönetici Ortağı Murat Yeşildere, Türkiye’de holding yapılanmasında yalın yapının yeni yeni ortaya çıktığını söylüyor ve şöyle devam ediyor: “1970’lerden 2000’li yıllara dek, ‘conglomerate’ tarzı, her sektörde yer alan, göreceli olarak güçlü, sermaye derinliğini ve kapalı ekonominin nimetlerini kullanan holding yapılarını gözlemliyorduk.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz