Odakta gençler var

Capital Dergisi’nin bu yıl 10’uncusunu düzenlediği “Türkiye’nin Gönlü Zengin 50 İş İnsanı” araştırmasındaki hayırsever isimler de bu eşitsizliğe çare bulmak için çalışıyor...

9.08.2022 14:15:000
Paylaş Tweet Paylaş
Odakta gençler var

Özlem Aydın Ayvacı

[email protected]

Borç ve gelir eşitsizliği sadece Türkiye’yi değil tüm dünyayı derinden etkiliyor. Genç-yaşlı, kadın-erkek, beyaz-mavi yaka çalışan arasındaki gelir makasında açılma söz konusu. Bu duruma hükümetler ve STK’lar çözüm bulmaya çalışırken iş insanları da hane halkı gelirlerinin eridiği, 4 kişilik bir aile için yoksulluk sınırının 19 bin TL’yi aştığı yeni döneme kayıtsız kalmıyor.Capital Dergisi’nin bu yıl 10’uncusunu düzenlediği “Türkiye’nin Gönlü Zengin 50 İş İnsanı” araştırmasındaki hayırsever isimler de bu eşitsizliğe çare bulmak için çalışıyor. Odaklarında ise gençler, kadınlar ve hassas gruplar ilk sıralarda yer alıyor.

Her yıl Dünya Ekonomik Forumu öncesinde yayımlanan Küresel Riskler Raporu, geçtiğimiz aylarda açıklandı. Raporda uzun vadede iklim riskinin altı çiziliyor. En önemli kısa vadeli küresel endişeler arasında ise toplumsal bölünmeler, geçim krizleri ve zihinsel sağlık durumlarında bozulmalar ön plana çıkıyor. Zurich Sigorta Genel Müdürü Yılmaz Yıldız, 2022 raporunda özellikle “eşitsizlik” temasının vurgulandığını belirterek “COVID-19 sonrası tüm dünyada, hem ülkeler arasında hem ülkeler içinde eşitsizlik artıyor. Ülkeler içinde sosyal anlamda sorun gençyaşlı, zengin-fakir, kadın-erkek arasında artarken, eşitsizliğin en çok öne çıktığı alanlar aşıya, eğitim imkanlarına ve dijital kaynaklara erişim olarak görünüyor” diyor. Hem Türkiye’de hem dünyada artan yalnızlık, şiddet eğilimi ve gelir adaletsizliğine bağlı olarak endişe ve mutsuzluğun yaygınlaştığına dikkat çeken Yıldız, “COVID-19, herkese bulaşması anlamında demokratikti. Ancak bıraktığı tortu aynı değil. Önümüzdeki dönem eşitsizliklerin arttığı bir dönem ve bütün bu sonuçlar karşısında tüm karar alıcıların büyük çaba göstermesi gerektiği çok net ortada” diye konuşuyor. Raporda dikkat çekilen eşitsizliklerle mücadelede kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarına büyük emek veren iş insanlarına büyük bir rol düşüyor. Hane halkı gelirlerinin yüksek enflasyonla eridiği, 4 kişilik bir aile için yoksulluk sınırının 19 bin TL’yi aştığı, barınma gibi en temel insan hakkına erişimin bile zorlaştığı bugünkü koşullarda Capital Dergisi, Türkiye’nin Gönlü Zengin 50 İş İnsanı araştırmasını 10’uncu kez hazırladı. Gönlü Zengin 50 İş İnsanı araştırmasında öne çıkan isimlerin odaklandıkları 3 odağı ortaya koydu. 

GENÇLER DEZAVANTAJLI

Türkiye’de nüfusun yüzde 15,3’ü 15-24 yaş aralığında ve Türkiye’de genç işsizliği TÜİK 2022 rakamlarına göre yüzde 21’e dayanmış durumda. Çocuklar ise 13 yaşından sonra artan bir şekilde eğitim sisteminin dışına çıkıyor. 14 yaşındaki çocukların yüzde 3,6’sı okula kayıtlı değil. 17 yaşındaki çocuklarda bu oran yüzde 15,5’e yükseliyor. 15-24 yaş arasındaki çocuk ve gençlerin yaklaşık 3 milyon 649 bini ne eğitim görüyor ne de çalışıyor. Bu durumdaki gençler içinde kadın nüfusu erkeklere göre de oldukça yüksek. 15-24 yaş arasındaki erkeklerin yüzde 21,2’si işte de okulda da değilken, kadınlarda bu oran yüzde 35,7. İşte bu çarpıcı veriler, Türkiye’nin Gönlü Zengin 50 İş İnsanı için en önemli odak alanlarından birini gençler yapıyor. Global Yatırım Holding Mehmet Kutman, listeye bu yıl ilk kez katıldı. Pandeminin etkilerinin yavaş yavaş silinmeye başladığı 2021 yılında gençlere odaklandıklarını söyleyen Kutman, “Gençler bizim geleceğimiz. Pandeminin getirmiş olduğu olağanüstü şartlar gençlerimizi dezavantajlı duruma getirdi. Yarınlarımızı inşa edecek gençlerimiz eğitimlerinden belli sürelerde geri kaldı. Bu açıklarını kapatırken biz de yanlarında olmak için çalışmalarımızı yürüttük” diyor. Tüm çalışanlarının çocukları için yükseköğrenim bursları olduğunu söyleyen Kutman, şöyle devam ediyor: “Tüm çalışanlarımız bizim için değerli. Onların çocuklarını da ailemizin bir parçası olarak görüyoruz. Bu nedenle eğitim hayatlarında yanlarındayız. Ayrıca zor şartlar altında lise öğrenimini sürdürmeye çalışan gençlerimize destek oluyoruz. Hayatlarına dokunabildiğimiz her genç bizim için gurur kaynağı oluyor.” 

HASSAS GRUPLAR ÖN PLANDA

Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okyay’ın odağında da gençler var. Okyay, “Eğitim dönemindeki gençlerle hassas gruplar yani işsiz gençler, hükümlü ve tutuklular öncelikli odaklandığımız gruplar” diyor. Kale Grubu ve bünyesinde barındırdığı Kale Seramik Vakfı olarak tüm sosyal yatırım programlarını eğitim dönemindeki gençler, işsiz gençler ile Çocuk ve Genç Kapalı İnfaz Kurumları’nda kalan hükümlü ve tutukluları hedefleyecek şekilde kurguladıklarını belirtiyor. Okyay, bu 3 öncelikli gruba yönelik hayata geçirdikleri yardımları şöyle anlatıyor: “Üniversite eğitimi alan gençler için burs programlarına dahil oluyoruz. Okul, öğrenci yurdu ve eğitim merkezleri gibi kalıcı eserlerimize devam ediyoruz. İşsiz gençleri meslek sahibi yapmak amacıyla düzenlediğimiz 467 kurs kapsamında 9 bin 329 gencin iş sahibi olmasını sağladık. Tutuklu ve hükümlülerin meslek sahibi olması, özgür yaşama kavuştuklarında iş sıkıntısı çekmeden günlük yaşama adapte olmalarını sağlamak amacıyla cezaevlerinde meslek kursları açıyoruz. Çocuk ıslah evlerinde toplam 11, kapalı cezaevlerinde 22, açık cezaevlerinde 4 kurs düzenleyerek 750 kişiyi mezun ettik.” Rönesans Holding de önceliğini gençler ardından kadınlar olarak belirleyen bir diğer grup. Binlerce kişiye hizmet verecek okul, hastane gibi kalıcı eserleri, sadece bugüne değil geleceğe yönelik kalkınmayı da destekleyen önemli çalışmalar olarak gördüklerini açıklıyorlar. Oba Makarna Yönetim Kurulu Başkanı Musa Özgüçlü, öncelikli odaklarının eğitim ve temel gıda ihtiyaçları olduğunu söylüyor. Özgüçlü, “Yıllardır şirket geleneğimiz haline gelen her cuma temel ihtiyaç yardımıyla tüm grup şirket çalışanlarımızın hanelerine özellikle protein ağırlıklı gıdalar girmesine özen gösteriyoruz. Öte yandan tesislerimizin bulunduğu illerde muhtarlıklarla yürüttüğümüz projelerimizde yardıma muhtaç ailelerin temel gıda ihtiyaçlarını karşılamayı kendimize borç biliyoruz” diyor. 

TOPLUMSAL YAŞAMA KATKI 

Gönlü zengin iş insanları aslında toplumsal yaşamın her alanında aktif. Örneğin Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, yaptırdıkları okullarla gençlere, sağlık kurumlarıyla sağlıklı yaşam için desteğe ihtiyacı olanlara yardımcı olduklarını söylüyor. Tosyalı, “Gençlerin geleceğimizin teminatı olduğu düşüncesiyle okulların topluma kazandırılmasını önemsiyoruz. Sağlık ve toplumsal yaşamı destekleyen birçok kuruma katkı sağlıyoruz” diyor. Sani Konukoğlu Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, “paylaşmak mutluluktur” anlayışıyla odaklandıkları ilk üç alanın eğitim, ihtiyaç sahibi aileler ve bilim olduğunu söylüyor. Konukoğlu, şöyle anlatıyor: “Eğitimin önemi tartışılmaz. Şimdiye kadar üçü fakülte binası olmak üzere 25 okul binası yaptırarak Milli Eğitim’e ve ilgili üniversite rektörlerine devredildi. Her yıl ortalama 1.500-1.600 üniversite öğrencisine burs veriyoruz. Yine her yıl 10 bin 500 ilk ve orta dereceli okul öğrencisine, bir yıllık ihtiyacına yetecek kırtasiye malzemesini okul çantasıyla birlikte veriyoruz ve eksiksiz kıyafet yardımı yapıyoruz. Dönemsel olarak 60-70 bin ihtiyaç sahibi aileye her yıl yardım yapıyoruz. İnanıyorum ki bu tür katkılar toplumsal dayanışma açısından da önem taşıyor.” IC Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çeçen, vakıflarının eğitim, sağlık, spor, kültür ve sanat alanlarında yürüttüğü projelerle sorunlara çözüm bulmayı amaçladığını belirtiyor. Çeçen, “Çocuklar, gençler ve yardıma ihtiyacı olan kişiler öncelikli olarak odaklandığımız gruplar. Yaptırmış olduğumuz ilköğretim okulları, öğrenci yurtları ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi hayata geçirdiğimiz önemli projelerimiz arasında yer alıyor” diyor. 

KADIN VE ÇEVRE 

Sürdürülebilir politikaların en önemli iki başlığı olan toplumsal cinsiyet eşitliği ve çevre alanları da liderlerin en önemli sorumluluk gündemini oluşturuyor. Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Raif Ali Dinçkök, en çok kadınlar, çocuklar ve gençlere yönelik sosyal sorumluluk projelerine odaklandıklarını söylüyor. Dinçkök, şöyle özetliyor: “Ülkemizin çağdaşlık, sosyal ve ekonomik kalkınma hedeflerinin kadınların yaşama daha fazla katılımını öngören toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışından geçtiğine inanıyoruz. Bu nedenle toplumsal hayatta kadınlara, gençlere ve çocuklara dokunan eğitim projelerine desteğimizi sürdürüyoruz.” Abalıoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Abalıoğlu da gençlere, çocuklara, kadınlara ve çevreye odaklandıklarını söylüyor. Abalıoğlu, “Gençlerin nitelikli eğitim almalarına, sosyal ve kültürel yönden donanımlı olmalarına, gelişen ve değişen dünyaya ayak uydurmalarına katkı vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Kadınların adeta ikinci sınıf vatandaş olarak görülmelerinin, eğitim haklarının engellenmesinin, şiddete maruz kalmalarının önüne geçmek için desteklenmeleri ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamalarının yolunu açmamız gerektiğine inanıyoruz” diyor. Yeşim Grup CEO’su Şenol Şankaya, yürüttüğü çalışmaları çalışanlar, kadın, çevre, eğitim ve spor başlıkları altında önceliklendiriyor. Projelerde gözetilen en önemli kıstas ise toplumsal bir ihtiyaca çözüm sunması gerçeği. 

EŞİTLİK İÇİN ÇALIŞIYORLAR

Türkiye’nin Gönlü Zengin 50 İş İnsanı arasında sanatı dolayısıyla yine kadın, çocuk ve gençleri öncelikli görenler de bir hayli fazla. Örneğin Borusan, toplumsal cinsiyet eşitliği, kültür-sanat ve eğitim konularına odaklı. Yaşar Ailesi ise toplumsal katkı projelerinde çocuklar ve gençlere odaklanıyor. Grup, çocuklar ve gençlere odaklanmanın, başta eğitim olmak üzere kültür, sanat ve spor alanlarında da gelişimi desteklediğine inanıyor. Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, spor, sanat, eğitim, çevre olmak üzere dört ana dalda ihtiyaç sahiplerine odaklandıklarını söylüyor. Arkas, “Sosyal sorumluluk projeleri yürütüyoruz. Sürdürülebilir ve ölçülebilir olan projelerimizin temelinde çocukların eğitimine ve gelişimine pozitif katkı sağlamak yatıyor. Eğitim ve spor alanının yanı sıra sanat alanında çok önemli projelerimiz devam ediyor. ‘Paylaşılmayan güzelliğin değeri kalmaz’ düsturuyla İzmir’de üç sanat merkezi açtık. Ücretsiz gezilen bu merkezlerle sanatı her yaş için ulaşılabilir kıldık. Arkas Sanat Merkezi’nde 10 yılda 22 sergimizle 700 binden fazla ziyaretçi ağırladık. İzmir’de restorasyonları devam eden üç ayrı köşkü de sanat merkezlerine dönüştüreceğiz. TURMEPA iş birliğinde 16 yıldır Arkas Turmepa II atık alım teknesi ile Çeşme koylarının kirlenmesini önlemek ve deniz kültürü bilincini artırmak için çalışıyoruz” diye anlatıyor. BLC Group Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, çocuklar, gençler, çevre ve sağlık alanında çalışmalarının olduğunu belirtiyor. Balcıoğlu, “Çocukların eğitimini desteklerken dil eğitimi, staj ve mesleki eğitimlerle de donanımlı yetişmeleri için çalışıyoruz” diyor. Muratbey Gıda Başkanı Necmi Erol da gerek ülkemizin gerekse dünyamızın geleceği için öncelikli odaklandıkları ilk üç grubun kadınlar, çocuklar ve gençler olduğunu belirtiyor. 

EĞİTİMİN ETKİ ALANI

Eğitim odaklı projeler ve yardımlar gönlü zengin iş insanlarının en önemli odağı. Örneğin Kadir Has Vakfı’nı temsilen Can Has ve Kadir Has yaptıkları açıklamada, “Odaklandığımız ilk üç grup gençler, çocuklar ve yaşlılar. Bu saydıklarımız, bizce ülkemizde sorunlarının çözümünde desteğe ihtiyaç duyan en önemli grupları oluşturuyor. Kadir Has Vakfı’nın varlık nedeni eğitim. Bu nedenle genelde eğitime ve eğitim sorunlarının çözümüne destek sağlamayı ilke edindik” diye konuşuyorlar. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları, Bahçesehir Üniversitesi, BAU Global Mütevelli Heyet Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel’in odağında ilk iki sırayı gençler ve çocuklar alıyor. Yücel’in üçüncü odağı ise tarım. Yücel, “Her gencin ve çocuğun kaliteli eğitime erişimi birinci hedefimiz. Son yıllarda sürdürülebilir tarım ve çevre konusunda ürettiğimiz ve desteklediğimiz projelerle de çalışmalar yürütüyoruz. Bu anlamda geleceğimiz adına bu projelere daha fazla destek vererek yolumuza devam edeceğiz” diyor. Altınbaş Yönetim Kurulu Başkanı İmam Altınbaş da doğrudan çocukların ve gençlerin eğitimine odaklandıklarını söylüyor ve “Önümüzdeki 5 yıl içinde yardım ve burslarımızı yüzde 20-30 artıracağız” diye konuşuyor. Bilfen Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Öztürk ise “Bize gelen sosyal sorumluluk projeleri ya da yardım taleplerinin büyük çoğunluğu çocuklar ve öğrencilere yönelik oluyor. Sosyal sorumluluk faaliyetlerimiz eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında devam ediyor. İmkanlarımız dahilinde ihtiyaç sahibi herkese destek olmaya çalışıyoruz” diye anlatıyor. Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik, “DNA’mızı iki başlıkla tanımlıyoruz: üretim ve eğitim. Ülkemizin de bu iki alanda yatırıma ihtiyacı olduğunun bilinciyle özellikle gençlerimizin eğitimine büyük önem veriyoruz” diyor.


“KAZANDIĞIMIZI PAYLAŞMAK ÖZ DEĞERLERİMİZDE VAR”
VAHAP KÜÇÜK LC WAIKIKI YÖNETİM KURULU BAŞKANI

NET KÂRIN YÜZDE 15’İ
LC Waikiki, kuruluş felsefesi sosyal sorumluluğa dayanan, misyonunu “İyi Giyinmek Herkesin Hakkı” olarak belirleyen bir şirket. Amacımız, bu misyonu tüm dünyaya yaymak. Her yıl net kârımızın yüzde 15’ini sosyal yardımlara ayırıyoruz. Çok hızlı hareket edebiliyor, ihtiyaç olan bölgeye ilk yardımları ulaştırabiliyoruz.

 “İLHAM VERMEK İSTİYORUZ” 2021 yılında 12 milyon 282 bin adetlik giyim yardımımızın yarısından fazlasını çocuk ürünleri oluştursa da 7’den 70’e her yaşa uygun her ürünü ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için çalışıyoruz. Giyim yardımlarımızın yanı sıra 2021 yılında ilköğretim, lise ve üniversite olmak üzere toplam 14 bin 772 çocuğumuzun eğitimine destek olduk. İhtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmak, kazandığımızı paylaşmak ve bulunduğumuz topluma fayda sağlamak öz değerlerimizde var. Ülkemizdeki tüm kurumların bu bilinçle hareket etmesi için ilham vermeyi arzuluyoruz.“ORTAK GELECEĞİMİZE YATIRIMA DEVAM EDECEĞİZ”
TUNCAY ÖZİLHAN ANADOLU GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI

PAYDAŞ ÖNCELİĞİ 
Sosyal sorumluluk çalışmalarımızda tüm paydaşlarımızın ihtiyaçlarını önceliklendiren stratejiler oluşturuyoruz. Pandemiyle beraber dünyanın girdiği belirsizlik sürecinde kurumsal vatandaşlık bilinci ve toplumsal dayanışma anlayışıyla hareket ediyor, toplumun ihtiyaçlarını iyi analiz etmeye çalışıyoruz.

DEĞER KATAN ÇALIŞMALAR Grup şirketlerimiz ve sosyal kuruluşlarımız tarım, spor, sağlık, eğitim, kültür-sanat ve turizm başta olmak üzere pek çok alanda değer katan çalışmalar yapıyor. İş yapış şeklimizin ve paydaş ilişkilerimizin odağına insanı koyuyor, paydaşlarımızın çeşitliliğinden güç alıyoruz. Her farklı paydaşımızın ortak aklımıza kattıklarına değer veriyoruz.

BİYOÇEŞİTLİLİK 
Ayrıca, Anadolu’dan Yarınlara markamızın çatısı altında yürüttüğümüz sürdürülebilirlik çalışmalarımız kapsamında sadece insana değil diğer canlılara dokunan başta biyoçeşitlilik olmak üzere, farklı konularda çalışmalarımız var. Dünya üzerindeki yaşamın tüm paydaşlarının ortak geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz.“TÜRKİYE İYİ OLURSA BİZ İYİ OLURUZ”
BEGÜM DOĞAN FARALYALI DOĞAN HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI

DEĞER BİLİYOR DEĞER KATIYOR 
Topluma geri vermek başlıca ilkelerimizden biri. Kurucumuz ve Onursal Başkanımız Aydın Doğan’ın “Türkiye İyi Olursa Biz İyi Oluruz” sözünden hareketle ülkemizde toplumsal gelişmeye katkı vermeyi en önemli görevlerimizden biri sayıyoruz. Üç öncelikli alanda çalışıyoruz.

EĞİTİM VE KADIN Bunlardan ilki eğitim ve kadın. Kız çocuklarının eğitimi ve kadınların güçlendirilmesi konularında önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Genç kadınların hayatın her alanında yer alabilmeleri için burslardan mentorluk eğitimine, yaz kamplarından öğrenci projelerine üniversite hayatları süresince gerekli donanımı kazanmaları için uğraş veriyoruz.

KUTUPLAŞMAYLA MÜCADELE 
İkinci odak alanımız, değerler ve kutuplaşmayla mücadele. Değer odaklı liderlik anlayışını sahiplenen bir kurum olarak köklerimizden gelen değerler kurum kültürümüzün temelini oluşturuyor. 2016’da Ortak Değerler Hareketi’ni başlattık. Bu hareketin amacı, toplum olarak ortak değerlerimizi yaşamın merkezine koymamızı sağlamak.

ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Üçüncü sosyal fayda alanımız ise çevre ve sürdürülebilirlik. İklim kriziyle mücadelede sorumlu davranarak her adımımızı çevre hassasiyetiyle atıyoruz. 2030’a dek sürdürülebilirlik yatırımlarımızı ve Ar-Ge harcama oranını da artıracağız.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz