Yeni yıl hesapları

Faktoring şirketleri 2014 yılı için işlem hacminde yüzde 13 ila 40 arasında büyüme hesapları yapıyor. Önümüzdeki yıl ivme, KOBİ segmenti ve ihracat faktoringinden gelecek.

27.03.2014 21:07:170
Paylaş Tweet Paylaş
Yeni yıl hesapları
2013 yılını 90 milyar TL ciro ile kapatacak olan faktoring sektörü, yeni yıla iddialı büyüme hedefleriyle giriyor. Faktoring şirketleri 2014 yılı için işlem hacminde yüzde 13 ila 40 arasında büyüme hesapları yapıyor. Önümüzdeki yıl ivme, KOBİ segmenti ve ihracat faktoringinden gelecek.

Sektörün gündeminde yeni şubelerle Türkiye geneline yayılmak da var. Tüm oyuncular, ihracat faktoringinin işlem hacimlerindeki payının artması için çalışıyor. Faktoringin Türkiye’de kurumsal geçmişi sadece 20 yıla dayanıyor. Sektör bu süre içinde birçok ekonomik kriz dönemi geçirdi.

Buna karşın sektörün aktif büyüklüğü 2008 yılında 7,8 milyar TL iken Haziran 2013 itibarıyla 19,1 milyar TL’ye ulaştı. Bu yılın ilk yarısında sektörün cirosu yani toplam işlem hacmi 90 milyar TL olarak gerçekleşti. Sektörün kârlılığı da 267 milyon TL oldu.

Tabloyu görmek için görsele tıklayın.
2008-2012 döneminde Türkiye’nin milli geliri yıllık ortalama yüzde 11 büyürken, faktoring cirosu TL bazında yıllık ortalama yüzde 17 oranında arttı. Bankacılık kesiminin tüzel kişilere kullandırdığı toplam krediler aynı dönemde yıllık ortalama yüzde 21 oranında artarken, faktoring kredileri ise yüzde 19 oranında büyüdü.

Sektör asıl ivmesini büyük kurumsal firmaların sektöre girmesiyle 2010 yılında yaptı. Ciroda bir önceki yıla göre yüzde 100 oranında artış yaşandı ve işlem hacmi 75 milyar TL seviyesine ulaştı. Ardından 2012 yıl sonu itibariyle faktoringin yasal altyapıya kavuşması da sektörün gelişimini olumlu etkiledi.

Dünyada gelişmiş ülkelerde faktoring sektörü milli gelirin yaklaşık yüzde 10 ila 12’si oranında pay alıyor. Türkiye’de ise bu oran hala yüzde 5-6’lar seviyesinde. Bu payın Türkiye’nin büyümesine paralel yükselmesi bekleniyor. Finansal Kurumlar Birliği Başkan Vekili ve Faktoring Sektör Temsil Kurulu Başkanı Zafer Ataman, 2013’ün faktoring için verimli bir yıl olduğu kanısında. ~
Ataman, “Bu yıl yasal altyapı gereği köklü değişimler yaşandı. Temsilciliklerin tamamı kapatıldı. Yeni kurulan şirketler 20 milyon TL sermaye ile kuruldu. Mevcut şirketler de sermayelerini 2 yıl içinde bu tabana yükseltecek” diye konuşuyor. Sektörün 2013 yılını bir önceki yıla göre yüzde 20’lik büyümeyle 90 milyar TL’yi aşan işlem hacmiyle kapatması bekleniyor. Bu büyüme doğrultusunda faktoring şirketleri, gelecek planlarını hazırlıyor.

2014 HEDEFLERİ İDDİALI
Faktoringin yakın vadedeki en büyük fırsatı, henüz sektörün ürünleriyle tanışmamış yeni müşteri kitlesini sisteme çekebilmekte yatıyor. Şirket yöneticileri, özellikle büyük ölçekli kurumsal firmaların sektöre artan bir iştah gösterdiklerini vurguluyor.

Bu olumlu gelişmeler ışığında Zafer Ataman, 2014 yılında sektörün büyüme oranının yüzde 15 olacağını ve işlem hacminde 110115 milyar TL’nin yakalanacağını öngörüyor. “2014 yıl sonunda sözleşme sayısında yüzde 7’lik bir artışla 97 bin adede ulaşırız. Müşteri sayısında da yüzde 10’luk bir büyümeyle 86 bine çıkmayı hedefliyoruz’’ diyor.

Bu hedef paralelinde tüm faktoring şirketleri de 2014 için iddialı büyüme oranları açıklıyor. Örneğin Deniz Factoring ve Finans Faktoring önümüzdeki yıl işlem hacminde yüzde 40 artış için çalışıyor. Faktoring alanında güçlü bir oyuncu olan Akbank ise faktoring işlemlerinde banka genelinde yüzde 25’lik bir büyüme planlıyor. Şekerbank ile sinerji içinde çalışan Şeker Factoring de önümüzdeki yıl yüzde 15 büyümeyi öngörüyor.

HSBC Türkiye Faktoring Grup Başkanı Derya Fidan, “Tedarikçi finansmanı ve ihracat faktoringi işlemleriyle müşterilerimize yapılandırılmış çözümler sunarak pazar payımızı artırmayı ve 2014 yılında yüzde 20 büyümeyi hedefliyoruz” diye konuşuyor. Sektör yüzde 18 pazar pay ile lider olan Yapı Kredi Faktoring’in genel müdürü Coşkun Bulak da “2014 yılında toplam ciro kriterine göre sektördeki liderliğimizi sürdürmeyi hedefliyoruz.~
Ekonomik büyümenin oldukça üzerinde bir büyüme planlıyoruz” diyor. Strateji Factoring’in gelecek planlarını şirketin yönetim kurulu üyesi Betül Kurtuluş, “İç piyasa işlemlerimizde tekstil, gıda, makine ve otomotiv yan sanayiinde KOBİ ağırlıklı olarak ciroda yüzde 25 artış hedefliyoruz” şeklinde aktarıyor.

BÜYÜME KOBİ'LERDEN GELECEK
Faktoring, özellikle KOBİ’lerin tercih ettiği bir finansal ürün. Bu nedenle sektör gelecek planlarını bu segment üzerine kuruyor. KOBİ’leri çekmek için hem Anadolu geneline yayılma hem yeni ve hızlı ürünler yaratma çalışmaları sürdürülüyor. Zafer Ataman, 2014’te sektörün ulaşmayı hedeflediği 86 bin müşterinin yüzde 90-95’inin KOBİ’lerden oluşacağına inanıyor.

Bu alanda çalışan şirketlerden biri de Deniz Factoring. Şirketin genel müdürü Mustafa Şahan, “2014, KOBİ işlemlerinin ön plana çıkacağı bir yıl olacak. 4 bin civarında aktif müşterimize 1,4 milyar TL fon sağlıyoruz. KOBİ segmentinde 3 bin 500 müşterimizin 200 milyon TL fonlama hacmi bulunuyor. 3 yılda aktif KOBİ müşteri sayımızı 10 bine ve iş hacmimiz içinde KOBİ payını yüzde 35’e çıkarmak istiyoruz” diyor.

Müşteri portföyünde KOBİ’lerin payı yüzde 90’lar seviyesinde olan Yapı Kredi Faktoring de gelecek yıl bu segmentte müşteri tabanını yaygınlaştırmayı planlıyor. Şeker Factoring Genel Müdürü Ali Güray Demir, sektöre paralel KOBİ hedeflerini şöyle aktarıyor: “Müşterilerimizin yüzde 98’i ve plasman olarak yüzde 80’den fazlası KOBİ’ler, Bu yıl satış ve birebir pazarlamayla tedarikçi finansmanına ağırlık vereceğiz.”

KOBİ’lere ulaşmak için faktoring şirketleri Anadolu’da da yeni şubeler açmaya hazırlanıyor. “Gelecek yıl büyüme hedefimizde portföyümüzün ağırlığını KOBİ’ler oluşturacak” diyen Finans Faktoring Genel Müdürü Nergis Ayvaz Bumedian, planlarını şöyle özetliyor: “Ürünlerimizi tabana yaygın bir müşteri ağına sunabilmek için hızla şubeleşmeye önem veriyoruz. 2014 yılında yedi yeni şubemiz hizmete girecek. ~
Sektörün lider beş şirketi arasına girmek yolunda hızla ve emin adımlarla ilerliyoruz. Mevcut müşterilerimizin yüzde 75’i KOBİ’lerden oluşuyor ve bu sayıyı yüzde 100 büyütmek istiyoruz.” TEB Faktoring de 2014’te müşterilerinin yüzde 94’ünün KOBİ olmasını amaçlıyor ve 15 olan şube sayısını Türkiye genelinde artırmayı planlıyor.

İHRACATIN PAYI YÜKSELECEK
Ekonomi yönetiminin ihracatı artırmaya yönelik attığı adımlar da faktoringin büyüme stratejilerini belirliyor. BDDK’nın Eylül 2013 verilerine göre ihracat faktoringi toplam işlem hacmi içinde yüzde 20 paya sahip. Zafer Ataman, “Martta Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türk Eximbank ile bir işbirliği protokolü imzaladık.

Bu kapsamda Türk ihracatçıları 238 ülkeye güvenli ve uygun fon maliyetiyle ihracat yapabilecek. Böylece gelecek yıl ihracat faktoringinde daha fazla büyüme sağlanacağına inanıyoruz” diyor.

Fiba Faktoring Genel Müdür Oya Yüksel de Ataman ile aynı fikirde: “Türkiye ihracatının yüzde 60’ının herhangi tahsilat güvencesi olmayan mal mukabili olduğunu düşünürsek, tahsilat güvencesiyle fonlama imkanı sunan ihracat faktoringi son derece avantajlı bir hizmet.

Türkiye’nin ihracatının 500 milyar dolara ulaşması öngörülürken, ihracat faktoringi hacminin de çok büyüyeceğini söyleyebiliriz.” Faktoring şirketleri arasında ihracat faktoringinde paylarını artırma adına önemli bir yarış görülüyor. Yapı Kredi Faktoring Genel Müdürü Coşkun Bulak, “İşlem hacmimizin yüzde 27’si ihracat faktoringinden kaynaklanıyor. 2014’te de bu pay aynı seviyelerde gerçekleşecek” diyor.

Strateji Factoring, cirosu içinde yüzde 60 paya ulaşan ihracat işlemlerini bu dengede korumayı amaçlıyor. TEB Faktoring ise 2014 yılında toplam ciro hedefinin yüzde 54’ünü ihracat işlemleriyle gerçekleştirecek.~
Deniz Factoring’in cirosunun yüzde 15’i de ihracat faktoringi işlemlerinden oluşuyor ve şirket 2014’te bu alanda yüzde 25’in üzerinde büyümeyi planlıyor. Finans Faktoring de bu yılın 9 ayında cirosundan yüzde 4 pay alan ihracat faktoringi işlemlerini, 2014 yılında minumum yüzde 10 seviyesine çıkarmak için çalışıyor.

KÂR MARJLARI DARALIYOR
Yeni garantili faktoring hizmetleri de büyümede fırsat olarak görülüyor. TEB Faktoring Genel Müdürü Çağatay Baydar, “Klasik faktoring hizmetlerine ek olarak yeni ürünlerimiz mevcut. Bunlardan ilki kredi sigorta poliçesi kapsamında özellikle yurtiçi faktoring hizmetlerimizden yararlanan firmalara vereceğimiz garantili faktoring hizmetleri olacak” diyor.

Garanti Faktoring Genel Müdürü Coşkun Bulak da 2014’te yapmak istedikleri yüzde 25’lik büyümede özellikle garantili faktoring işlemlerinde hacimlerini artıracaklarını dile getiriyor. “Bu yıl içinde gayrikabili rücu faktoring işlemlerinin artırılabilmesi için kredi sigortasıyla teminatlandırılmak suretiyle ‘Alacak Garantisi’ ürünümüzü müşterilerimize sunduk” diyor.

Ancak sektördeki bu olumlu tabloya kârlılıklar gölge düşürebilir. Zafer Ataman’ın da değindiği gibi sektörde düşük faiz ortamında fiyat rekabeti olduğunda kâr marjları daralıyor ve şirketlerin verimli çalışması mümkün olmayabiliyor. Çağatay Baydar, bu yıl kârlılıkla ilgili değişimleri şöyle özetliyor: “2013’ün ilk altı ayında faizler düştüğü için kârlılık oldukça azaldı.

Bu dönemde 2012’in ilk 6 ayına göre işlem hacmi yüzde 24, aktifler yüzde 17 arttı ama kârlılık yüzde 17 azaldı. İkinci yarıda faiz artış trendi, sektörün kârlılığını pozitif etkilemeye başladı, kârda yükselme eğilimine girildi.” “Faizlerin düşmesi sektörde kâr yaratmayı daha da zorlaştıracak” diyen Deniz Factoring Genel Müdürü Mustafa Şahan, 2014 yılında olası sektör görünümünü şöyle aktarıyor: “Düşük faiz ortamının sürmesi sonucu sektör kârlılığının diğer sektörlerin altında kalacağını düşünüyorum.~
Hatta geçmiş yıl kârlarına paralel kârlar başarı göstergesi olacak. Bu süreçte sektörden çıkışların ya da bazı birleşmelerin olmasını beklemek mümkün.” Finans Faktoring Genel Müdürü Nergis Ayvaz Bumedian, sektörde önemli bir riske daha dikkat çekiyor: “2011 yıl sonu ile Haziran 2013 arasında faktoringde sorunlu kredi bakiyesi yüzde 65, sorunlu kredi oranı yüzde 5’e çıktı. Oyuncuların risk iştahlarını çok dikkatli planlaması gerekiyor.”

OYA YÜKSEL / FİBA FAKTORİNG GENEL MÜDÜRÜ
“İHRACAT FAKTORİNGİNE AĞIRLIK VERECEĞİZ"
2013’TE TABANA YAYILDIK

2014 yılında, KOBİ segmentinde büyümeyi ve Anadolu’da şube ağımızı genişletmeyi planlıyoruz. Grup bankamız Fibabanka’nın büyümesi ve yurt genelinde yaygınlaşması da bizim yeni şubeler açmamız açısından önemli bir destek. 2013 itibarıyla geçmiş yıllara kıyasla daha tabana yaygın bir plasman yapısı oluşturduk. Aktif müşteri ve işlem sayımız artarken işlemlerin fatura tutarları küçülmüş durumda.

RİSKİN YÜZDE 20’Sİ KOBİ’LERDE
Güncel olarak aktif müşterilerimizin yüzde 80’i, riskimizin ise yüzde 20’si KOBİ segmentinde bulunuyor. 2014 yılında, KOBİ segmentindeki risk ağırlığımız artacak. KOBİ’lerde büyümemiz sadece yurtiçi işlemlerde sınırlı değil. İhracat faktoringi alanında da daha yaygın hizmet vermeye çalışıyoruz.

İHRACAT TARAFINA AĞIRLIK
KOBİ’ler için faktoring, ihracatta lisan sıkıntısı, çalışılacak ülkenin yasalarının bilinmemesi gibi sorunlar önemli. Faktoring, yeni pazarlara risksiz girerek, iş hacmini artırmalarına destek sağlıyor. 2014’te yine ihracat faktoringi işlemlerine ağırlık vereceğiz. Eximbank’la oluşturacağımız ihracat fonlama modeli çalışmalarının sonuna geldik. 2014’te bu işlemlere başlayabileceğimizi umuyoruz.~
KAAN GÜR / AKBANK TİCARİ BANK. SORUMLU GMY
YURTİÇİ FAKTORİNG İŞLEMLERİNE BAŞLAYACAĞIZ"

SADECE İHRACAT İŞLEMLERİ
Akbank'ta halihazırda sadece ihracat faktoring işlemleri yapıyoruz. 2014 yılı içinde yurtiçi faktoring işlemlerinin de bankamız bünyesinde gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Faktoring işlemleri için ayrı bir iştirak oluşturulmayacak. Banka dahilinde hem ihracat faktoring işlemleri hem yeni geliştirilecek yurtiçi faktoring işlemlerine odaklanarak büyüme ve yaygınlaşmayı öngörüyoruz.

YÜZDE 25 BÜYÜRÜZ
Faktoring işlemlerimizde banka genelinde yüzde 25'lik büyüme hedefliyoruz. 2014 yılı için ağırlıklı olarak dış ticaret alanında faaliyet gösteren ticari ve KOBİ müşterilerimiz bazında büyümeyi planlıyoruz. Bunun yanı sıra Akbank'ın sahip olduğu müşteri tabanı ve şube ağını kullanarak yurtiçi faktoring ürünlerinde de giderek yaygınlaşacağız. Gelecek yıl e-fatura ve yurtiçi faktoring ile ilgili teknik yatırımlarımıza devam edeceğiz.

NURAY ERGÜL BULUTLAR / GİRİŞİM FAKTORİNG GENEL MÜDÜRÜ
"MÜŞTERİ BAŞINA ALACAĞI ARTIRACAĞIZ"
2013’TE SEKTÖR BÜYÜMEDİ

Esasında enerji şirketlerine yapılan plasman çıkarıldığı zaman, sektör 2012 yıl sonuna göre büyümedi. Biz bu durgunluk dönemini hazırlık süreci olarak değerlendirdik. Müşteri segmentini yaymak için yeni müşteri ziyaretlerine ağırlık verdik. Son çeyreği çok daha hareketli geçiriyoruz. Eylül sonu itibarıyla müşteri sayımız geçtiğimiz yıl sonuna göre yüzde 10 arttı. Bu dönemde toplam işlem hacmimizin de aynı oranda artış göstereceğini öngörüyoruz.~
MÜŞTERİ SAYIMIZ ARTACAK
Önümüzdeki yıl için hedefimiz plasmanımızı ve işlem hacmimizi yüzde 20 artırmak. “Müşterimizi çok iyi tanıyalım” prensibiyle bu büyümeyi yakalayacağız. Bizim için müşteri başına alacak ve işlem hacmi büyüklüğümüzü artırmak çok önemli. Müşteri başına alacak büyüklüğünü artırmak için çözüm sunmaya çalışıyoruz. Proje üretebiliyoruz. 2013’te KOBİ segmentine eğilerek, müşteri portföyümüzü çeşitlendirdik ve müşteri sayımız arttı. 2014’te de aynı politikayla devam edeceğiz.

ÇAĞATAY BAYDAR / TEB FAKTORİNG GENEL MÜDÜRÜ
"CİROMUZ İHRACAT AĞIRLIKLI"
ŞUBE AÇMAYA DEVAM

2013 sonunda 8,5 milyar TL ciro ve 3 bin 900 aktif müşteriye ulaşmayı bekliyoruz. Yakın geçmişte 14 bin 500 müşteri portföyüyle aktif 3-4 bin müşteride risk taşırken. 2013 Eylül’ünde toplam müşteri sayımızı 16 bin 500’e çıkardık. 2014’te gerçekleştireceğimiz ciroyu 9,6 milyar TL ve müşterilerimize sağlayacağımız fon miktarını 1 milyar TL olarak belirledik. Şube açma çalışmalarımıza 2014’te devam edeceğiz. 2014’te işlem hacmimizi yüzde 13 ve yeni müşteri sayımızı yüzde 12 büyütmeyi hedefliyoruz.

DÜNYADA İKİNCİYİZ
İhracat faktoringinde son üç yılda Türkiye’nin en büyük şirketi olduk. Nisan ayı itibarıyla dünyanın Bank of China’dan sonra ikinci en büyük ihracat faktoringi yapan şirketiyiz. 2013 yıl sonunda 8,5 milyar TL’lik cironun yaklaşık 4,5 milyar TL’si ihracat faktoringinden gelecek. 2013 Eylül ayı itibarıyla 6,3 milyar TL’lik toplam ciromuzun 3,5 milyar TL’si ihracat faktoringi işlemlerinden oluşuyor. 2014 yılında toplam ciro hedefimizin yüzde 54’ü ihracat işlemleriyle gerçekleşecek.~

MUSTAFA SAHAN / DENİZ FACTORING GENEL MÜDÜRÜ
“HEDEFİMİZ KÂRDA LİDERLİK"

ÖNGÖRÜ YÜZDE 40
2014 yılı hedefimiz, mevcut kazanımlarımızı koruyarak faktoring alacakları ve kârlılıkta sektör lideri olmak. Denizbank Finansal Hizmetler Grubu içinde konsolide bütçemize en fazla katkı yapan iştirak olmak istiyoruz. 2014’te Denizbank tarafında TL kredilerde yüzde 28, toplam krediler ve aktif toplamında yüzde 25’lik büyüyeceğiz. Buna bağlı olarak ciroda kısa vadeli işlemlerin etkisiyle yüzde 40’lık bir büyüme öngördük.

KOBİ’LERDE YÜZDE 54 ARTIŞ
Sözleşme ve müşteri sayımızda yüzde 50 büyüme bekliyoruz. Tüm bu hedeflerimizi gerçekleştirmemiz sonucunda 65 milyon TL kâr rakamıyla sektörü kârlılıkta birinci sırada kapatacağımızı tahmin ediyoruz. 2014’te kurumsal ticari segmentte yüzde 18 ila 25 aralığında büyüme bütçeledik. KOBİ segmentinde ise yüzde 54 büyüme hedefi koyduk.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz