Sürdürülebilir turizm projelerine destek vereceğiz

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, sezonun 12 aya yayılması hedefi doğrultusunda çeşitli çalışmalar yürütüyor.

1.09.2013 00:00:000
Paylaş Tweet Paylaş
Sürdürülebilir turizm projelerine destek vereceğiz

Bu çerçevede sürdürülebilirlik, çeşitlilik anlayışı içerisinde doğal kaynakları ekolojik ve ekonomik verimlilik ilkesine bağlı olarak koruyan ve kullanan; sektörle ilgili tüm yatırımları ülkedeki refah ve gelişmişlik düzeyi dengesizliklerini azaltıcı doğrultuda yönlendiren; doğal, tarihsel, kültürel ve sosyal çevreyi kollayıcı, koruyucu ve geliştirici bir yaklaşım içinde ele alan; politikaların işlerlik kazandırılması Türkiye Turizm Stratejisi kapsamında 2023 hedefleri içinde ön planda tutuldu. Örgütlenme modelleri, finansman alternatifleri ve yasal dayanaklarıyla bir bütün olan; uygulamanın önünde olan ve talebi örgütleyen; sosyal ve teknik altyapıyı tamamen kamuya yüklemeyen kullananlara ve yararlananlara da yükü paylaştıran; kaliteli ve iyi organize edilmiş turizm yerleşkelerinin oluşumunu sağlayan; sürdürülebilirlik, çeşitlilik anlayışı içinde doğal kaynakları ekolojik ve ekonomik verimlilik ilkesi kapsamında koruyan ve kullanan esnek ve stratejik planlama yaklaşımının benimsenmesi planlama stratejisinin bir bileşeni olarak ifade edildi.

Bu çerçevede bakanlık hangi turizm çeşitlerini destekleyecek?
Bu çerçevede kıyı ve deniz turizminin yanı sıra golf, yat, kongre, termal, yayla, inanç temalarında 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca ilan edilmiş toplam 268 adet Turizm Merkezi veya Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi bulunuyor. Bu kapsamda yürütülen her ölçekte planlama çalışmasında, doğal kaynakların turizm amaçlı değerlendirilmesinin yanında gelecek kuşakların kullanımını sağlayacak biçimde korunmasına ilişkin sürdürülebilir planlama kararlarının oluşturulması yönünde çalışmalar Bakanlığımızca sürdürülüyor.

Bakanlığın koordinasyonunda yürütülen hangi projeler var?
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Anadolu Efes işbirliğinde yürütülen “Gelecek Turizmde” kapsamında sürdürülen “Çoruh Vadisi Projesi” ile Elazığ Tunceli Fırat Havzası Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi (KTKGB), Kuzey Van Gölü KTKGB ve Kapadokya KTKGB’de yürütülen çalışmaları göstermek mümkün.

“Girişimlerin artmasını hedefliyoruz”
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Anadolu Efes işbirliğinde 5 yıl boyunca Gelecek Turizmde projesini yürüttük. Bu proje kapsamında çeşitli bölgelerde yaptığımız çalışmalarla ülkemizin turizm potansiyeli hakkında, yerelde yaşayanların bilinçlendirilmesi ve yeni iş kolları oluşturulması gibi birçok sektörü ilgilendiren konularda geleceğe dönük işlemler gerçekleştirilen işlerle sektörel anlamda turizmin bir kalkınma aracı olarak görülmesini sağladık. Gelecek turizmde projesinin en büyük başarılarından biri de kamu, özel sektör ve uluslararası organizasyonları bir araya getirerek örnek bir işbirliği modeli oluşturmasıydı. Bu yıl yine bakanlığımız, UNDP ve Anadolu Efes'in ortaklığıyla Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu projesine başladık. Bu projeyle kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum işbirliklerini ön plana çıkaran, sürdürülebilir turizm projelerine destek sağlayacağız. Sürdürülebilir turizmin yerel ekonomik kalkınmaya etkisinin farkına varılarak bu konudaki girişimlerin artmasını hedefliyoruz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz