Hareket nerede?

Pandemiyle gelen pek çok kriz ve ihtiyaç, özellikle İK alımlarında değişime neden oldu...

17.11.2021 13:20:000
Paylaş Tweet Paylaş
Hareket nerede?

Aslı Sözbilir

 Şirketler yönetici ve altı rollerde dijital dönüşümü, veri güvenliğini sağlayacak, tedarik, üretim ve finanstaki planlama sorunlarını çözüp yeni müşteriye hitap edecek kişileri bünyelerine katmaya çalıştı. Pek çok farklı departmanda işten çıkarmalar gerçekleşirken, bu alanlarda İK’da “pandemi hareketliliği” ön plana çıktı. Sektör bağımsız İK liderleri, önümüzdeki dönemde de bu rollere ilginin sürmesini bekliyor. En önemlisi bu pozisyonlarda rekabetin artacağı konusunda hemfikirler.

Son iki yılda yaşanan radikal konjonktürel değişimler, insan kaynaklarında ihtiyaç duyulan rollerde önemli değişimleri beraberinde getirdi. Teknoloji, telekomünikasyon, e-ticaret gibi sektörlerdeki artan talebi karşılamak için yazılım geliştirme uzmanı gibi rollere ihtiyaç arttı. İK danışmanı Bürge Atalay, bunun dışında bilgi güvenliği uzmanı, veri madencisi, veri analisti, iş zekası uzmanı, sistem ve veri tabanı uzmanı, yapay zeka uzmanı rollerinde de hareketlilik gözlemlediklerini söylüyor. 2021 ise sadece hacmi büyüyenlerin değil dijital kapasitelerini geliştirmek durumunda kalan birçok sektör için büyük verilerin hızlı analizini ve etkin yönetimini gerektiren bir yıl oldu. Atalay, “Bu nedenle de 2021, veri analistlerinin, veri madencilerinin, dijital dönüşüm uzmanlarının daha çok parladığı bir yıl oldu” diyor. Yönetim katına baktığımızda ise geleneksel tepe rollerin yanında dijital dönüşümü yönetecek rollerde hareketlilik göze çarpıyor. Egon Zehnder Yönetici Ortağı Murat Yeşildere, “2020’de en yoğun çalıştığımız projeler CEO, CFO ve CHRO rollerindeki atamalarla ilgili projelerdi. Bu rollerin ardından ise artan şekilde Chief Digital Officer ve Chief Data Officer (CDO) rolleriyle ilgili taleplerle karşılaştık. Bu sıralama 2021 yılının ilk sekiz ayında da devam etti” diyor. Atalay da 2020’de CTO, CIO, CDO ve CMO rollerinde hareketlilik gözlemlerken 2021’de CDO’lara gereksinimin arttığını söylüyor. Bunun redenini ise şöyle açıklıyor: “Tüm şirketlerin dijitalleşmeye yatırım yaptığı bu dönemde CDO’lar, CIO’lar ya da CTO’lardan farklı olarak bilgi teknolojilerine ilişkin rutin, altyapısal işlerden sorumlu olmayıp şirketin her operasyonunun nasıl daha etkin şekilde dijitalleşebileceğiyle ilgileniyor.” 

GÜVENLİK ODAKLI 

Uzmanların da belirttiği gibi 2020 ve 2021 transferlerinde “dijital yakalılar” hareketliliğin odak noktası olsa da sektörlerin ihtiyacına göre bazı farklılıklar ortaya çıkabiliyor. Örneğin bankacılık tarafına baktığımızda son 2 yılda bilgi teknolojilerinin yanı sıra veri güvenliği ve hukuk departmanlarında hareketlilik söz konusu. 2020’de iki genel müdür yardımcısı ve 22 orta kademe yöneticiyi transfer eden, 18 orta kademe yöneticiyi içeriden atayan Fibabanka, bu pozisyonları bilgi güvenliği, veri yönetimi, video bankacılığı, özel bankacılık ve dijitalleşen bankacılık tarafında doldurdu. Fibabanka İK Direktörü Yavuz Çelik, 2021 yılının ilk 8 ayı içinde tablonun aynı olduğunu söylüyor. Bankanın bu yıl 1 genel müdür yardımcısı ve 31 orta kademe yönetici transfer ettiğini belirten Çelik, “En fazla personel kaybettiğimiz ve aldığımız yer bilgi teknolojileri. 2021 başında bankamız özelinde kurulan ekosistem ve platform bankacılığı genel müdür yardımcılığı da 2021-2022 de büyüyeceğimiz alanlardan biri” diyor. Çelik, orta vadede bu pozisyonlara ek olarak dijital bankacılık ve müşteri deneyimi konularında çalışanlara talebin artacağı görüşünde. QNB Finansbank’ta ise 2020’den beri analitik ve dijital ekiplerde artan bir hareketlilik söz konusu. QNB Finansbank İK Genel Müdür Yardımcısı Cenk Akıncılar, “2021 yılında aynı ekiplerde hareketlilik daha yoğun devam ederken bu ekipler arasına teknik uzmanlık gereken bilgi güvenliği, hukuk gibi ekipler de eklendi” diyor. Banka son iki yılda bu alanlarda 10 orta kademe yöneticiyi bünyesine transfer etti. 174 orta kademe ve 2 C seviye yöneticiyi de içeriden atadı. Akıncılar, adaylar için 2020 başında belirledikleri “çeviklik, nitelikli karar alma, iletişim ve ikna, kişisel gelişime açıklık, sonuç odaklılık” gibi yetkinliklere pandemi sonrası eklemeler yaptıklarını anlatıyor: “Artık adaylarımızda QNB Finansbank yetkinliklerinin yanı sıra uzaktan çalışmaya yatkınlık da bizim için kritik olacak.” 

MÜŞTERİ ETKİSİ

Tekstil transferlerinde pandemi etkisi kendini özellikle tedarik, e-ticaret ve müşteri ilişkileriyle ilgili birimlerde gösterdi. Örneğin Penti’nin 2020’de odak noktası dijitalleşme ve tedarik zinciri oldu. Bu nedenle geçtiğimiz yıl şirketin pazarlama, BT ve satın alma bölümleri diğer departmanlara göre daha hareketliydi. Şirket bu alanlarda içeriden 10 orta kademe ve 1 üst düzey yönetici atarken, dışarıdan yine 10 orta kademe ve 1 C seviye yönetici transfer etti. 2021’de ise pandemi etkisiyle birlikte büyük bir ivme kazanan e-ticaret, Penti’nin en hızlı büyüyen departmanı oldu. Penti CHRO ve İcra Kurulu Üyesi Selim Arda Uçer, “E-ticaret birimi ilk 8 ayda yüzde 80 büyüdü. Onu kategori ve BT ekipleri takip etti. 2021’de bu alanlarla ilişkili 21 orta kademe ve bir C seviye yönetici transferi gerçekleştirdik. Kurum içinden ise aynı dönemde 27 orta ve üst kademe yönetici atadık” diyor. Yeşim Tekstil ise 2020’de sosyal uygunluk birimi ve müşteri ilişkileri yönetimi pozisyonlarında artan talepleri 3 orta kademe yöneticiyle içeriden karşıladı. Yeşim İK Müdürü Hande Kurter, “2021’de üretim talebinin artışına paralel olarak planlama uzmanı, müşteri temsilcisi pozisyonlarında talep artışı yaşadık” diyor. Şirketin 2021’de C seviyedeki tek transferi İK alanında gerçekleşirken, içeriden tedarik zinciri, finans ve üretim alanlarında 5 üst düzey transfer gerçekleşti. Pandemi Mavi için de İK alanında bir milat oldu. 2020 Mart’la beraber BT alanında transferler hiç olmadığı kadar hız kazandı. Sistem mühendisleriyle iş zekası, iş analizi, proje yönetimi ve veri analiz uzmanları şirketin en sık aradığı pozisyonlar oldu. Mavi CHRO’su Can Yılmaz, “Son 8 aya baktığımızda tüketici alışkanlıklarının değişimine paralel olarak tasarım, kategori/ürün yönetimi, ürün planlama, e-ticaret ve lojistikte tüm kademelerde hareketlilik arttı” diyor. Yılmaz, sektörde ürün planlama, envanter yönetimi ve tedarik zinciri pozisyonlarına ilginin devam edeceği görüşünde. 

ESNEKLİK FAKTÖRÜ

Lojistik tarafında ise pandemide artan iş hacmiyle beraber hemen hemen tüm birimlerde uzman rollerde ciddi işe alım gerçekleşti. DHL Supply Chain Türkiye İK Direktörü Berna Tuncel, “Şirket bünyemizde operasyon zincirimiz hızla büyüdüğü için lojistik planlama, operasyon mühendisliği gibi alanlarda sıkça işe alımlarımız oldu. Bu da beraberinde İK, BT ve finans gibi destek fonksiyonlarının büyümesini getirdi” diyor. Şirket bu alanda 2020’de 15 orta kademe yönetici transfer ederken, içeriden orta kademeye 5 atama yaptı. 2021’de ise iş hacmi artışının devam etmesi nedeniyle yine tüm birimlere yoğunlukla Ar-Ge, BT ve planlama uzmanları, süreç iyileştirme mühendisleri gibi pozisyonlarda alımlar yaptı. 2021’de dışarıdan 6 orta kademe yönetici transferi ve içeriden 19 orta kademe ataması yaptıklarını belirten Tuncel, “Dijitalleşme ajandamız uyarınca kısa ve orta vadede operasyonlarımızın süreç iyileştirme mühendisi pozisyonlarıyla BT ve Ar-Ge departmanlarının uzmanlık içeren pozisyonlarının öne çıkacağını öngörüyoruz” diyor. Aynı DHL gibi son iki yılda C seviyede değişiklik yaşamayan Mars Logistics ise diğer pozisyonlarda özellikle e-ticarete yönelik operasyon ve satış kadrolarında çok ciddi harekete tanık oldu. Ve son iki yılda orta kademede dışarıdan 15, içeriden ise 42 atama yaptı. Şirketin İK direktörü Nihal Kansu, evden çalışma modelinin sektörde transferleri tetiklediği görüşünde. Kansu, “Uzaktan çalışma modelinin şirkete bağlılık duygularını azaltması ve ev-iş arası mesafeleri ortadan kaldırması piyasada müşteriye dokunan ve portföy bilgisi olan kişilerin iş değiştirmesini kolaylaştırdı” diyor. 

STRATEJİK” TRANSFER 

Holdinglere göz attığımızda kriz döneminde stratejik planlama ve iş geliştirme departmanlarında yoğun hareketlilik göze çarpıyor. Doğanlar Holding ve Abalıoğlu Holding bunun en iyi örneklerinden… Doğanlar Holding, ana sektörü olan mobilyada tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarının fizikselden online’a kaymasıyla 2020’de önce e-ticaret, dijital pazarlama ve BT ekiplerini genişletti. Ve bu kapsamda içeriden 27 orta kademe yönetici ataması yaptı. Doğanlar Holding İK Direktörü Elif Yılmaz, 2021’deki alımlarını ise 2020’den çıkardığı derslere göre yaptıklarını anlatırken, “Krizlere yönelik kurumsal yanıt verme becerimizi güçlendirmek adına stratejik planlama bölümümüze transferler yaptık. Yurt içi ve yurt dışı yeni pazarlarda varlık gösterebilmek için satış ve iş geliştirme alanlarında orta kademe yöneticilerimizi bünyemize dâhil ettik” diyor. Şirket, bu kapsamda 48 orta kademe ve bir üst düzey (CFO) yöneticisinin atamasını da kurum içinden gerçekleştirdi. Yılmaz, önümüzdeki dönemde de e-ticaret ve strateji temelli pozisyonların öne çıkacağını söylüyor. 2020’de transfer yoğunluğunu üretim ve satışta süreç geliştirme, bilişim ve operasyonel mükemmellik alanlarında gerçekleştiren Abalıoğlu Holding, bu kapsamda 3 üst düzeyin atamasını kurum içinden yaparken, 3 C seviye ve bir orta kademe yöneticiyi de transfer etti. Holdingin 2021’de İK odağı strateji oldu. Abalıoğlu Holding Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Oğuz Abalıoğlu, 2021’de esnek çalışma modelleri ve çeşitlenen üretim hatları nedeniyle stratejik planlama, risk yönetimi ve bilişim departmanlarında talebin arttığını söylüyor. Bu yıl 3 orta kademe ve 9 üst düzey yöneticiyi içeriden atarken, 2 C seviye yöneticiyi de transfer ettiklerini aktaran Abalıoğlu, “Stratejik planlama ve risk yönetiminde C seviye yöneticilere ihtiyaç duyulurken, bilişimde yönetici altı pozisyonlarda hareketlenme var” diye konuşuyor. 

UÇTAN UCA DÖNÜŞÜM

Holdinglerde geçtiğimiz 2 yılda transferde hareketliliğin bir diğer odak noktası da “uçtan uca” hızlandırılmış dijital dönüşüm oldu. Polisan Holding, 2020 ve 2021’de “Geleceğin Polisan”ı vizyonu çerçevesinde 3 departmanda stratejik bakışını dijital temelli değiştirdi. Polisan Holding Stratejik İK Direktörü Hilal Gökkaya, bunları şöyle özetliyor: “İş yapış yöntemlerinin değişmesiyle BT’nin operasyonların yönetimine odaklanmış yapısı dijital dönüşüme öncülük edecek şekilde yeniden yapılandı. BT direktörlüğü pozisyonu oluşturuldu ve birimde bir CTO’nun yanı sıra üç ayrı süreç analisti pozisyonu açıldı. Yine bu bağlamda İK departmanı holdingin tüm İK süreçlerinin yenilenmesi için yeniden yapılandırıldı. Bu amaçla İK direktörlüğü, stratejik İK direktörlüğü olarak yeniden tanımlandı ve bir CHRO ile 3 yeni pozisyon atandı. Ayrıca yeni jenerasyonla iletişim kurmak amacıyla kurumsal iletişim yeniden yapılandırıldı.” Coşkunöz Holding’de de 2020, dijital dönüşüm yolculuğu kapsamında 1’i içeriden olmak üzere 5 yeni üst düzey yöneticinin holding bünyesine katıldığı bir yıl oldu. Bu kapsamda yapılan en önemli değişiklikler; dijital dönüşüm, İK ve finans direktörlüklerinde gerçekleşti. Şirket 2020’de yine orta kademede 12 transfer ve 8 içeriden atamayla çoğunlukla mali işler ve operasyon kadrolarını güçlendirdi. 2021’de ise özellikle iş geliştirme ve operasyon yönetici kadroları güçlendirildi. Holding 2021’de tedarik zinciri, finans, proje yönetim, İK ve dijital dönüşüm kapsamında orta kademede 25 yöneticiyi içeriden atadı ve 6 orta kademe yöneticiyi transfer etti. Yine finansta bir C seviye yöneticiyi bünyelerine alan Coşkunöz’ün İK direktörü Arzu Öneyman, “Orta vadede daha çok dijital dönüşüm kapsamında hareketlilik öngörüyoruz” diyor. 

YAPAY ZEKA VURGUSU 

Pandemide uzaktan çalışmanın yaygınlaşması ve şirketlerin bir kısmının ürünlerini veya müşteriye ulaştığı kanalları değiştirmesi sonucu teknoloji şirketleri iletişim hizmetleri ve dijital servisler alanında transfer hareketliliği yaşadı. Turkcell İK Direktörü Rumeysa Kaymakcı, “2020’de alımlarımızın büyük kısmının teknik rollerde olduğunu söyleyebiliriz. Teknik fonksiyonlarımızı satış, finans ve pazarlama gibi bölümler izledi. Bilgi teknolojileri, şebeke teknolojileri ve kurumsal satış alanlarımız yönetici alımlarında ilk sıralarda yer alıyor” diyor. Şirket bu alanlarda orta kademede 85 yöneticiyi ve 3 C Seviye yöneticiyi içeriden atarken, 18 orta kademe yöneticiyi transfer etti. Yönetici seviyesindeki atamaların yüzde 80’inin içeriden gerçekleştiğini anlatan Kaymakçı, 2021’de yönetici transferlerinde hareketliliğin 2020 ile aynı alanlarda devam ettiğini söylüyor. Bu kapsamda bu yıl 72 orta kademe ve 2 üst düzey yöneticiyi içeriden atarken, 13 orta kademe ve 2 C seviye transfer yaptıklarını anlatan Kaymakçı, yönetici dışı alımları ise şöyle özetliyor: “Veri analisti, yazılım mühendisi, yapay zekâ uzmanı, IOT uzmanı gibi rollerimizde alımlarımızı gerçekleştirdik. Pandemi şartlarında online ve offline tüm iletişim kanallarını eş zamanlı olarak kullandığımız teknoloji bilgisinin çok daha kritik olduğu bir dönemdeyiz. Buna bağlı olarak teknik rollerin yanı sıra satış, pazarlama, finans gibi teknik olmayan fonksiyonlarımızda da veriyi yorumlayabilen adaylar öne çıkıyor.” Kaymakçı, önümüzdeki dönemde yapay zeka ilişkili pozisyonlarda hareket bekliyor ve ekliyor: “Kısa ve orta vadede şirketlerin bu tarafa yöneldiğini, özellikle iş gücü maliyetlerini düşürmek, hızlı ve isabetli kararlar vermek için bu alanlara ilgi duyduğunu göreceğiz.” 

TİCARETİN GÜCÜ 

Bir başka teknoloji şirketi Etiya’da, 2020 ve 2021’de dünyanın farklı noktalarındaki ofislerdeki yeni proje ihtiyaçlarına yönelik “analist, yazılım geliştirme ve test ekiplerini” merkeze alan bir hareketlilik yaşandı. Etiya İK Direktörü Yaprak Yazgan Tellici, “Yönetici pozisyonlarında ürün ve çözüm geliştirme iş alanları önceliğiyle işe alımlar yaptık” diyor. Samsung Electronics Türkiye İK Direktörü Semra Ergin, 2020 ve devamında tedarik zinciri, satış, pazarlama, finans gibi geleneksel yetkinlik setinin yanında dijital becerilerin ön plana çıkmaya başladığını söylüyor. Ergin, “Dijital içerik ve pazarlama uzmanlığının kıymetlenmesiyle birlikte e-ticaret, iş geliştirme, veri bilimi ve kullanıcı deneyiminin önem kazanmaya başladığını belirtebilirim” diyor. Pandeminin etkisiyle en çok talep gören sektörlerden e-ticarete baktığımızda ise hem ticaret hem de teknoloji departmanlarında hareketlilik göze çarpıyor. Örneğin artan ilgi paralelinde çalışan sayısını 2020’de yüzde 50 artıran GittiGidiyor da işe alımlar bu dönemde en çok ticaret ekibinde yaşandı. Bu ekiplerdeki işe alımların yüzde 14’ü yönetici pozisyonlarından oldu. Şirket, teknoloji yatırımlarının artmasıyla 2020’de işe alımlarının yüzde 35’ini teknoloji ekiplerine gerçekleştirdi. Buradaki alımların sadece yüzde 10’unu yönetici pozisyonları oluşturdu. Strateji ekibindeki işe alımlarda ise 2020’de yönetici ve yönetici dışı pozisyonlar açısından yarı yarıya bir hareketlilik vardı. GittiGidiyor CPCO’su Murat Yüksel, 2021’de işe alımları sırasıyla teknoloji (yüzde 45), ticaret (yüzde 33), pazarlama (yüzde 12) ekiplerine yaptıklarını söylüyor. Yüksel, “Pazarlama ekibimizdeki işe alımların tamamını, ticaret ekibimizin yüzde 96’sını, müşteri memnuniyeti ekibimizin yüzde 75’ini yönetici dışı pozisyon transferleri oluşturuyor. Bu yıl C seviye yönetici alımını strateji ve ürün departmanlarımıza yaptık” diyor. 

2021’DE ATAK YAPANLAR 

Pandeminin şok etkisi yarattığı 2020’yi değerlendirme dönemi olarak alıp, ortaya çıkan ihtiyaca göre transferlerini 2021’de yapanlar da var. Saray Bisküvi bunların başında geliyor. Şirket, 2020’de yönetim ekiplerinde organizasyonel bir değişiklik yapmadı ve mevcut kadrolardan optimum seviyede fayda sağladı. Saray Bisküvi ve Gıda Sanayi İK Müdürü Oğuz Çalışkan, “Oyuncu sayısının artması, pandemiye bağlı satış yöntemlerinin değişmesi ve yeni pazar arayışlarına bağlı olarak hareketliliğimiz üst düzey e-ticaret, ihracat ve satış pozisyonlarında yüzde 2, yönetici dışı pozisyonlarda üretim çalışanlarında hareketliliğimiz yüzde 3 seviyelerinde gerçekleşti” diyor ve ekliyor: “2021’de üst düzey CFO, ihracat satış, yurt içi satış pozisyonlarında hareketliliğimiz yüzde 20, yönetici dışı pozisyonlarda (üretim, kalite ve Ar-Ge) hareketliliğimiz yüzde 5 seviyesinde devam ediyor.” Doğuş Otomotiv ise 2020’de biri hariç, gerçekleştirdiği tüm transferleri yönetici altı kadrolarda yaptı. Doğuş Otomotiv İK Müdürü Yalçın Cihan Bicioğlu, “Ana iş fonksiyonlarımız içinden satış sonrası hizmetler alanında yurt dışında eğitim görmüş ve tecrübe etmiş teknik destek yöneticileri; pazarlama, ürün yönetimi ve müşterilerimizin tüm talep ve ihtiyacıyla ilgilenen değer ve ilgi merkezimize yeni çalışma arkadaşları transfer ettik. Ayrıca hukuk, İK, finansal kontrol gibi destek fonksiyonlara transferler gerçekleştirdik” diyor. 2021’in ilk 8 ayında ise şirkette daha çok müşteriyle temas eden pozisyonlarda hareketlilik göze çarptı. Şirket, dijital dönüşümde öne çıkabilmek adına veri bilimi yöneticisi, dijital medya performans analiz yetkilisi gibi yeni pozisyonlar için transferler gerçekleştirdi.


PAZARLAMA, E-TİCARET, BT ROLLERİ ÖN PLANDA
ÖZGÜR ZEYBEK ERGENE CONSULTING & HGA GROUP TÜRKİYE ŞİRKET ORTAĞI

CFO PATLAMASI
2020’de şirketlerin dijital dönüşümü hızlandırması, dijital yakalı yöneticilere olan ihtiyacı artırdı. Bu dönemde CTO ve CDO transferlerinin oldukça yoğunlaştı. Finansal olarak firmaların geleceklerine doğru yön verecek ve bunu sürdürebilecek özellikteki CFO’lara olan talepte deyim yerindeyse patlama yaşandı.

TEDARİK VE LOJİSTİK Şirketlerin yeni ihracat pazarlarına yönelmesiyle ihracat direktörleri aranan yıldız pozisyonlardan bir diğeri oldu. Tedarik zinciri ve lojistik operasyonlarında yeniden yapılanma ihtiyacının doğmasıyla bu kez pazarda tedarik zinciri ve lojistik direktörleri transferlerinde ciddi düzeyde artışlar gerçekleşti.

2021 TABLOSU 2021 yılı transferlerinde özellikle pazarlama üst düzey yönetici rolleri olan CMO, e-ticaret genel müdürü ve e-ticaret direktörleri ile BT rolleri yine ön planda. Şirketlerin re-organizasyon ihtiyaçlarını doğru bir bakış açısıyla yönetecek CHRO ve İK direktörleri de sıklıkla talep aldığımız roller arasında.“EN POPÜLER TRANSFER DİJİTAL LİDERLİK”
MÜGE YALÇIN / MY EXECUTIVE KURUCU ORTAĞI

C SEVİYE TRAFİĞİ
2020 yılının sonunda, C seviye yönetici transferlerinde yaşanan hızlanma, 2021’de de artarak devam etti. Pandemi şartlarının sektör fark etmeksizin tüm iş dünyasını zorladığı dijital dönüşüm, transferlerde de belirleyici rol oynadı. En fazla talep, şirketlerde CIO ya da CDO olarak görevlendirilen yöneticiler içindi. Bu nedenle 2020’de olduğu gibi 2021’in de en popüler transferini dijital liderlik olarak tanımlayabiliriz.

YURT DIŞI YATIRIM ODAĞI
2020 transferlerinde, dijital dönüşümü yönetecek liderlerin ardından sırasıyla tedarik zinciri yöneticileri, finans direktörleri, pazarlama direktörleri ve ihracat direktörleri listede yer almıştı. Bu yıl sıralamada dijital liderlerin ardından pazarlama direktörleri ve iş geliştirme yöneticileri geliyor. Özellikle şirketlerin yeni pazarlara açılma stratejisi doğrultusunda yurt dışında iş geliştirme ve yatırım konusunda tecrübeli üst düzey yöneticilere olan talebin de yüksek olduğunu görüyoruz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz