3 saatte çevre

Eğitim, sürdürülebilirliğin en önemli ayaklarından biri. Bu amaçla şirketler, çalışanlarına ve hatta ekosistemlerine özel eğitimler düzenliyor.

27.08.2014 15:40:480
Paylaş Tweet Paylaş
3 saatte çevre
Çalışanların ailelerini bile eğiten şirketler var. Şimdilik çalışan başına yılda ortalama 3-4 saate ulaşan çevre eğitimlerinde amaç, farkındalığı ve bilinci artırmak. Geri dönüşüm, doğal kaynakların etkin kullanımı, bilinçli tüketim ve çevresel riskler, bu eğitimlerde ana temaları oluşturuyor.

Tabloyu görmek için görsele tıklayın.
Sürdürülebilirliğin önemli ayağını, eğitimler oluşturuyor. Beyaz eşya sektörünün lider oyuncusu Arçelik, çevre bilincini artırmak, çevre yönetimini desteklemek ve çevre yönetimini iş yapış biçimi haline dönüştürmek amacıyla her kademe çalışanını, tedarikçilerini ve alt yüklenicilerini düzenli olarak eğitiyor.

Şirket, 2012 yılında enerji ve çevre yönetim sistemleri, emisyon yönetimi, çevre mevzuatı, kimyasalların yönetimi, acil durumlar, atık yönetimi ve hijyen konularını içeren eğitim programları kapsamında çalışanlarına toplam 8 bin 412 saat, taşeron ve stajyerlerine toplam 755 saat, sosyal sorumluluk amacıyla da toplam 1.329 saat eğitim verdi. Bu eğitimleri sürdürülebilirlik anlayışının önemli bir parçası olarak gören Arçelik, bu yaklaşımında tek değil...

İş dünyasında ilaçtan sigortaya, hızlı tüketimden inşaata birçok sektörden oyuncu verdikleri eğitimlerle çalışanları başta olmak üzere tüm ekosistemlerini çevre konusunda bilinçlendirmeye çalışıyor. Hatta bu konuda daha fazla eğitim verme hedefleriyle ilerliyorlar.

EKOSİSTEM DE EĞİTİLİYOR
İlaç sektörünün en büyük şirketi Abdi İbrahim, çalışanlarının yanı sıra tesislerinde görev yapan taşeron çalışanları ve stajyerlerini çevre ve iş güvenliği konusunda eğitiyor. Eğitimin ana konularını da geri dönüşüm, doğal kaynakların etkin kullanımı, bilinçli tüketim, evlerde dikkat edilmesi gereken konular, atıkların etkin yönetimi, acil durumlarla ilgili alınması gereken tedbirler ve çevresel riskler oluşturuyor.

Çevre eğitimlerinin yıllık eğitim planlarında yer aldığını belirten Abdi İbrahim Çevre Sağlık ve Güvenlik Müdürü Fatma Yalçın, “Eğitim süreçlerimiz prosedürlerimizde tanımlanmakta olup eğitim etkinliğini eğitim sonrası gerçekleştirilen sınavla ölçüyoruz. ~

Çevre eğitimlerimizde yalnızca çalışanlarımızı değil ailelerini ve yakın çevrelerini de bilinçlendirmeyi hedefliyor ve bu kapsamda evlerinde oluşan atık pil, atık yağ, cam, plastik ve kağıt atık gibi atıkların ayrı toplanması gerektiğini belirtiyoruz” diye konuşuyor.

Abdi İbrahim’de tüm çalışanlar, yılda ortalama 2 saat çevre yönetim sistemi bilinçlendirme eğitimi alıyor. 2013 yılında 848 kişiye çevre eğitimi veren Abdi İbrahim, son 3 yılda çevre eğitimleri için bütün çalışanlarına gruplar halinde yaklaşık 180 saat eğitim verdi.

176 AĞAÇ KURTULDU
Eureko Sigorta’nın çevre ile ilgili stratejisi sadece eğitim vermeye değil, çevre bilincini kurum kültürünün ve günlük hayatın parçası haline getirecek uygulamalara dayanıyor. Bu kapsamda çeşitli faaliyetler yürüttüklerini belirten Eureko Sigorta Pazarlama ve Kurumsal iletişim Direktörü Noyan Güvenç, “Bilinçli Çalışan Hareketi” ve “Sadeleştirme Günü” gibi uygulamalarıyla kağıt, su, elektrik tüketimini azaltmayı ve enerji tasarrufu sağlamayı hedeflediklerini söylüyor.

Şirket 2009 yılından bu yana çevrenin korunmasına yönelik uygulamaları sistematik olarak hayata geçiriyor ve bu uygulamaların tüm çalışanları tarafından benimsenmesini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar aldıkları sonuçlarından memnun olan Güvenç, bu sonuçları da şöyle paylaşıyor:

“Altunizade’deki yeni genel müdürlük binamıza taşınırken yayınladığımız, Temiz Ofis Manifestosu kapsamında Temiz Masa Politikası’nı hayata geçirdik. 2009’da Bilinçli Çalışan hareketiyle başlayan kağıt tasarrufumuzu, bu uygulamayla daha güçlü hale getirdik.

Ayrıca her yıl bir kez düzenlediğimiz Sadeleştirme Günü ile ofisimizdeki basılı materyallerden kullanmadıklarımızı geri dönüşüme gönderiyoruz. Son 7 yılda böylece 176 ağaç kurtardık.”

HEDEF FARKINDALIK YARATMAK
General Electric (GE), tüm iş faaliyetlerini Healthymagination ve Ecomagination temel prensipleri çerçevesinde gerçekleştiriyor. Faaliyet gösterdiği tüm iş alanlarının bu iki temel prensipten en azından birine uygun olmasını hedefleyen şirket, çevre alanındaki çalışmalarını ecomagination çatısı altında yürütüyor. ~

GE yetkilileri, bu kapsamda çevre konusunda geniş çaplı eğitimler verdiklerini açıklıyor. “Eğitimlerle çalışanlarımızın çevre koruma bilincini de artırmayı amaçlıyoruz. Düzenlediğimiz çevre temalı etkinliklere çalışanlarımızın ailelerini de dahil ederek daha geniş bir çevrede bu konudaki farkındalığın artmasına destek olmaya çalışıyoruz” diyorlar.

GE verdiği eğitimlere ek olarak çevreyi koruma amacıyla iş gruplarına özel kimyasal, atık yönetimi, atıkların kara, hava, deniz yoluyla taşınmaları, çevre mevzuatı gibi konularda da eğitimler düzenleniyor. Ayrıca her yıl 5 Haziran Çevre Günü’nde GE çalışanları ve aileleri çeşidi aktiviteler gerçekleştiriyor. GE yetkilileri, son 3 yılda tüm çalışanlarına 1.800 saatten fazla çevre eğitimi verdiklerini açıklıyor.

ÇEVRE BİLİNCİ OLUŞTURUYOR
Soyak, çevre konusunda hedeflerle ilerleyen bir şirket. Şirketin bu kapsamda kendine koyduğu hedeflerin başında, doğal kaynakların tasarruflu kullanımını sağlamak, elektrik, su ve doğalgaz tüketim miktarlarını azaltmak, atıkları minimum düzeye indirgemek ve atıkların mevzuata uygun bir şekilde bertarafını sağlamak geliyor.

Bunları yaparken eğitim konusuna önem verdiklerini belirten Soyak Holding IK ve Kalite Direktörü irfan Bozok, “Çevre bilincini oluşturmak için işe yeni başlayan herkese ‘Çevre Farkmdalık ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ eğitimi veriyoruz. Bu eğitimler, şantiye alanında çalışan işçileri de kapsıyor” diyor. Soyak, bu eğitimleri 2004 yılında vermeye başladı. Bozok, söz konusu eğitimlerin başlıklarını da şöyle açıklıyor:

“Çevre bilinci, doğal kaynakların tasarruflu kullanımı, atık yönetimi, konut inşaatı esnasında çevresel tehlikelerin dikkate alınarak risk ve aksiyon planlarının oluşturulması ve yeşil binalar verilen eğitimlerin ana konularını oluşturuyor.” Son 3 yılda Soyak’ın çalışanlarına verdiği eğitim ise kişi başına 2 bin saate ulaşmış durumda.

HEDEF DOĞRU KULLANIM
Startpet, çevre eğitiminde hem çalışanlarını hem çocuklarını kapsayan bir stratejiye sahip. Şirket, çocuk yaşta kazanılan alışkanlıkların hayat boyu kalıcı olacağı düşüncesiyle hareket ederek çalışanlarının çocuklarını da eğitiyor. ~

Starpet Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Okalin, “Sosyal sorumluluk projemiz, Verimli Tüketim Hareketi (VTH) çerçevesinde devam edecek olan çocuklara yönelik interaktif eğitim programlarının yanı sıra çalışanlarımızı, günlük iş hayatında geri dönüşüm ve verimli tüketim konusunda teşvik ediyoruz. Hedefimiz doğal kaynaklarımızı her yıl daha dikkatli bir şekilde kullanmak” diyor.

İnternet sitesi ve sosyal medya aracılığıyla yazılı iletişimde sürekli olarak çevre bilinci konusunu öncelikleri arasında tutan Starpet, bire bir aktif eğitimi ise 4 yıldır veriyor. Son 3 yılda toplamda 150 saatlik eğitimle yaklaşık 500 çalışana ulaştıklarını anlatan Okalin, bu eğitimlerin içeriğini de şöyle açıklıyor:

“Çevreyle ilgili su, elektrik, kağıt ürünleri ve akaryakıt gibi kaynakları nasıl daha verimli kullanabileceğimizle ilgili ipuçlarını periyodik olarak şirket içerisinde paylaşıyoruz. Yine şirket içerisinde oluşturduğumuz gönüllü VTH ekibimizle diğer çalışanlarımıza çevre bilincine yönelik eğitimler düzenliyoruz.”

HASAN ALEMDAR  
TÜRK HENKEL YÜRÜTME KURULU BAŞKANI
"SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ELÇİLERİ'Nİ BAŞLATTIK"
3 KAT ARTACAK

Henkel'in sürdürülebilirlik stratejisinin odağında, "Daha az tüketerek daha fazlasını başarmak" ve "2030 yılına kadar verimliliği 3 kat artırmak" yer alıyor. Bu hedefleri gerçekleştirebilmek için çalışanlarımızın da sürdürülebilirliğe uygun davranmasını bekliyoruz. Bu nedenle sürdürülebilirliğe katkıda bulunan pek çok eğitim veriyoruz. Bu eğitimler çevre-sağlık-iş güvenliği eğitimlerini de kapsıyor.

25 ATÖLYE ÇALIŞMASI
Ayrıca şirket içinde tüm mavi ve beyaz yakalı çalışanların katıldığı sürdürülebilirlikle ilgili çalışma atölyeleri düzenledik. Bu atölyelerde her bir çalışan, kendi çalışma alanıyla ilgili sürdürülebilirliğe nasıl katkıda bulunacağına ilişkin fikirlerini paylaştı, aksiyon planları oluşturuldu. Gruplar halinde 25'e yakın çalışma atölyesi düzenledik.~

7 E-EĞİTİM MODÜLÜ
Böylece hem çalışanlarımızın sürdürülebilirlik ve çevreyle ilgili konuları daha iyi anlamasını sağladık hem konuya olan bağlılıklarını pekiştirdik. Çalışanlarımıza sınıf eğitimlerinin yanında e-eğitim fırsatları da sunuyoruz. Online eğitimlerden yararlanarak "Sürdürülebilirlik Elçileri" adlı programı hayata geçirdik. Şirket intranetimizde sürdürülebilirlik ile ilgili 7 ayrı e-eğitim modülü bulunuyor.

ÇİĞDEM İÇEL TSKB HAZİNE VE İNSAN
KAYNAKLARINDAN SORUMLU GN. MD. YRD.
"BAĞLI KURULUŞLARA DA EĞİTİM VERİYORUZ" FARKINDALIK

TSKB olarak sürdürülebilir bankacılık kapsamında bilgi ve deneyim paylaşımının önemine inanıyoruz. Sürdürülebilirlik politikamız kapsamında, bankamız çalışanları, bağlı kuruluşlar ve hizmet aldığımız tedarikçi şirketlere çevre konularında gereken eğitimlerin verilmesini hedefliyoruz. Bu amaçla çalışanlarımızın çevresel farkındalığını geliştirecek ve bilgi edinmelerini sağlayacak düzenli eğitim programları gerçekleştiriyoruz.

ATÖLYELER
Sürdürülebilirlik çalışmalarımız ışığında iki çeşit atölyemiz bulunuyor. Bu çalışmaların ilki, Kariyer Atölyesi. Son 5 yıldır her yıl ortalama 35 üniversite öğrencisinin katılımıyla gerçekleşen ve öğrencilere bankamızda işe alım sürecine dahil olma fırsatı da sunulan atölye çalışmasında, sürdürülebilir bankacılık konusunda eğitimler veriyoruz.

PERFORMANS
Bankamız bünyesinde faaliyet gösteren ikinci atölye çalışmasını, TSKB Sürdürülebilirlik Atölyesi oluşturuyor. Bu çalışmada üniversite öğrencilerine yönelik bir sürdürülebilirlik okuryazarlığı programı veriliyor. ~

Atölyede son iki yıldır 80'den fazla öğrenci, 30'a yakın özel sektör temsilcisi ve akademisyenlerle bir araya gelerek "Sürdürülebilirlikte Ölçümleme" teması kapsamında vaka çalışmaları yoluyla öğrencilerin bilgilendirilmeleri sağlandı.

SEMİH SÜSLÜ VESTEL İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRÜ
“2014'ÜN İLK 4 AYINDA 1.232 ÇALIŞANIMIZI EĞİTTİK
"2 GÜN EĞİTİM

Vestel, ürettiği tüm ürünlerinde çevre duyarlılığını ön planda tutan bir marka. Biz de tüm çalışanlarımızın bu duyarlılığı sahiplenmesi yaklaşımıyla çevre bilinci oluşturmak istedik. Markamızın çevre faaliyetlerinin tüm Vestel ailesi tarafından sahiplenilmesine ve ortak bir bilinçle ortaya çıkmasına önem veriyoruz.

Yeni iş başı yapacak mavi yakalı personelimize haftada 2 gün çevre ve enerji bilinçlendirme eğitimleri veriyoruz. Tüm personelimizde genel çevre bilinci oluşturmayı ve personelimizi Vestel'in çevre faaliyetleri hakkında bilgilendirmeyi hedefliyoruz.

SAYI ARTACAK
Çevre ve enerji bilinçlendirme eğitimlerimize, 2010 yılında başladık. Bu 4 yıllık süre boyunca toplam 12 bin 682 çalışanımıza eğitim verdik. 2010 yılında 196 kişilik bir eğitimle başladığımız çalışmalarımız 2014'ün ilk 4 ayında 1.232 kişilik eğitim kapasitesine ulaştı. Son 3 yılda çalışanlarımıza yıllık ortalama olarak kişi başına 3,5 saat eğitim verdik.

Önümüzdeki günlerde eğitim verdiğimiz çalışan sayısının artış göstereceğine inanıyoruz. Çevre ve enerji bilinçlendirme eğitimlerimiz çalışanlarımıza atık yönetimi, tehlikeli kimyasallar ve enerji yönetimi konularını kapsıyor.~

İDİL ŞEKER YILDIZ HOLDİNG İKSTRATEJİ VE SİSTEM GELİŞTİRME GRUP DİREKTÖRÜ
“SON ÜÇ YILDA 90 BİN SAAT EĞİTİM VERDİK"
KÜLTÜRÜN BİR PARÇASI

Holdingin ofis ve fabrikalarında gerçekleştirilen eğitimler, çevre konusunun en üst düzeyden en alt kademeye kadar tüm çalışanlar tarafından eşit sahiplenilmesini ve holding kültürünün ayrılmaz bir parçası haline gelmesini sağlamak hedefiyle organize ediliyor. Gerçekleştirilen eğitimlerle çalışanların çevre duyarlılığı, atık azaltma, enerji, su ve karbon ayak izini azaltma konularında bilinçlenmesi sağlanıyor.

KİMLER EĞİTİYOR?
Yapılan yeni yatırımlar ve mevcut tesisler de bu çerçevede ele alınarak çevre konusundaki performansları geliştiriliyor. Holding bünyesinde faaliyet gösteren her üretim işletmesi, yıl içerisinde tüm çalışanlarına çevre eğitimleri veriyor. Çevre eğitimleri, fabrikalar bünyesinde çevre mühendisleri ya da danışmanlık alınan çevre şirketleri tarafından veriliyor.

Çevre eğitimlerinin kapsamı, atık yönetimi, kimyasalların kullanımı, çevre kazalarına müdahale ve su tasarrufu gibi konuları içeriyor. Bu eğitimler, yılda kişi başı 2-3 saat olarak gerçekleştiriliyor. Son 3 yılda holding ofis ve işletmelerinde yaklaşık 90 bin saatlik çevre eğitimi verildi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz