Çalışanlarımız çevreci olacak

Çevre ve sürdürülebilirlik yaklaşımlarını konuştuğumuz Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü Altuğ Aksoy, sorularımızı şöyle yanıtladı...

27.03.2014 21:50:460
Paylaş Tweet Paylaş
Çalışanlarımız çevreci olacak
Anadolu Efes, Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde (DJSI) yer alan ilk Türk şirketi... Sürdürülebilirlik stratejisini "Efes Pozitif Etki Planı" projesiyle uygulayan şirket, 2013 sonunda çevreye 1 milyon 700 bin dolara yatırmış olacak.

Şirketin Türkiye genel müdürü T. Altuğ Aksoy, önümüzdeki yıllarda sürdürülebilirlik yatırımlarının süreceğine dikkat çekiyor. "Sürdürülebilirlik konusunda çalışanlarımızı da birer elçi haline getirmek için projelerimiz sürüyor" diyen yönetici, üretim süreçlerinde de ilk olarak çevreye olan etkiyi dikkate alan bir yaklaşımları olduğunu anlatıyor.

İçecek sektörünün önemli oyuncularından Anadolu Efes, çevre ve sürdürülebilirlik konularına yaptığı yatırımlarla da dikkat çekiyor. Hatta Anadolu Efes, bu konudaki çalışmalarıyla geçtiğimiz eylül ayında dünyanın en büyük şirketlerinin ekonomik, çevresel ve sosyal faktörlere göre finansal performansını takip eden Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde (DJSI) yer alan ilk Türk şirketi oldu.

Su tüketimi, enerji ve emisyon yönetimi, ambalajlama, ürün sorumluluğu, değer zincirinin geliştirilmesi, yetenek yönetimi, operasyonel güvenilirlik ve toplumsal gelişim alanlarında performansını daha da geliştirmeyi hedefleyen Anadolu Efes, sürdürülebilirlik çalışmalarını “Efes Pozitif Etki Planı” adı altında yürütüyor.

Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü T. Altuğ Aksoy, bu plan çerçevesindeki çalışmalarıyla son 5 yılda yaklaşık 47 bin 800 kişinin bir yıllık elektrik enerjisi ihtiyacına, yaklaşık 18 bin 600 kişinin bir yıllık içme ve kullanma suyu ihtiyacına eşdeğer bir tasarruf sağladıklarınu anlatıyor.

Aksoy, “Sadece 2012 yılında depozitolu cam uygulamasıyla 30 milyon litre petrol, depozitolu plastik kasa kullanımıyla 420 milyon kWh eşdeğer enerji kullanımı tasarrufu sağladık” diyor. 2012 yılında 1 milyon 400 bin dolar tutarındaki çevre yatırımlarının, 2013 sonunda 1 milyon 700 bin dolara çıkacağına dikkat çekiyor. ~
Üretim süreçlerinde ilk olarak çevresel etkiler ve sürdürülebilirlik konusunu dikkate aldıklarını belirten Aksoy, “Üretimimiz, hammadde ihtiyacı olarak baktığımızda tarıma ve suya dayanıyor. Bu sebeple çevre faktörünü göz ardı etmek, üretimimizin devamlılığını sağlamamız açısından mümkün değil” diyor. Çevre ve sürdürülebilirlik yaklaşımlarını konuştuğumuz Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü Altuğ Aksoy, sorularımızı şöyle yanıtladı:

Anadolu Efes’in nasıl bir çevre ve sürdürülebilirlik yaklaşımı var?
Her çalışmamızda öncelikli konularımızdan biri, çevresel etkiler ve sürdürülebilirlik konusudur... Üretim süreçlerimizde, iş yapış biçimimizde, kurumsal sorumluluk çalışmalarımızda çevre ve sürdürülebilirlik konularına önem veriyoruz.

Üretimimiz, hammadde ihtiyacı olarak baktığımızda tarıma ve suya dayanıyor. Bu sebeple çevre faktörünü göz ardı etmek, üretimimizin devamlılığını sağlamamız açısından mümkün değil ve biz de bu bilinçle hareket ediyoruz.

Kurum olarak da ilerleyişimizi ve kazanımlarımızı sürdürülebilirlik prensibine dayandırıyoruz. Bu anlayışın AR-GE faaliyetlerinden IK politikalarına tüm iş süreçlerimize entegre edilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Faaliyetlerimizin çevre üzerindeki etkisini azaltmaya yönelik projeler gerçekleştiriyoruz.

Verimlilik projeleriyle daha az enerji, su ve kaynak kullanarak daha az emisyon ve atığa neden olmak ana hedeflerimiz... Kaydettiğimiz ilerlemeleri raporlayarak ölçümleme yapıyoruz.

İş süreçlerinizde sürdürülebilirliği nasıl gerçekleştiriyorsunuz ?
İş stratejilerimizi sürdürülebilirlik anlayışı kapsamında oluşturmak için hazırladığımız sürdürülebilirlik raporlarımız var. Operasyonlarımızda gerçekleştirdiğimiz sürdürülebilirlik odaklı faaliyetlerimizi, kurumsal ve etik değerlerimizle harmanlayarak tek bir çatı altında topluyoruz ve yaklaşımımıza bütünsel bir bakış açısı kazandırıyoruz.~
Çevre politikalarınız çerçevesinde bugün ve önümüzdeki dönem için somut projeleriniz neler?
Öncelikle operasyonlarımızdan kaynaklanan çevresel etkileri ölçümlüyoruz ve tüm faaliyetlerimizi yasal gerekliliklere tam uyum içerisinde yapıyoruz. Ancak bununla kalmayıp AB direktifleriyle yasal uyumlulukların da ötesine geçiyoruz.

2004 yılında almış olduğumuz ‘ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ ve 2011 yılında aldığımız ‘ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’ni, uluslararası standart düzeyinde sürekli iyileştirmelerle gerçekleştiriyoruz. Bu arada ‘ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’ni Türkiye’de alan ilk kurumuz. T

üm bu yatırım ve faaliyetler sonucunda, su ve enerji tüketimimiz önemli ölçüde azalırken atıklar kaynağında önleniyor ve en aza indiriliyor. Ayrıca kaynak kullanımı ve atık yönetimiyle ilgili olarak fabrikalarımızda gerçekleştirdiğimiz teknik iyileştirmeler ve yatırımlar her zaman gündemimizde.

Üretim sürecinizde enerji verimliliğini nasıl sağlıyorsunuz?
Üretim sürecimizde enerji ve emisyon yönetim performansının geliştirilmesi adına birçok yenilik yaptık. Hayata geçirdiğimiz ‘enerji yönetimi’ kapsamında, kaynak tüketimimizi azaltıyoruz. Enerji verimliliğini artırma proje ve yatırımlarımızla son 5 yıllık dönemde birim ürün başına enerji kullanımında, bira fabrikalarında yüzde 13, malt fabrikalarındaysa yüzde 8,5 düşüş sağladık.

Bu iyileştirme çalışmalarıyla son 5 yılda bira ve malt fabrikalarımızda yapılan eşdeğer enerji tasarrufu, yaklaşık 47 bin 800 kişinin bir yıllık elektrik enerjisi ihtiyacına eşdeğer. Yine bir örnek vermek gerekirse, Adana Fabrikası Enerji Geri Kazanım Tesisi yatırımımızdan söz edebiliriz. Bu yatırımla fabrikanın elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını ciddi oranda azalttık.~
Bira üretiminde suyun daha verimli kullanımı konusunda da çalışmalarınız olduğunu biliyoruz. Bugün bu konuda vardığınız nokta nedir?
Bira üretiminde en iyi teknolojileri uygulayarak suyu en verimli şekilde kullanıyoruz ve dünya bira devleriyle yarışır duruma geldik. Su kullanımı konusunda yaptığımız bu çalışmalarla son 5 yıllık dönemde bira fabrikalarında yüzde 9, malt fabrikalarındaysa yüzde 24 azalma sağladık.

Bu iyileştirme çalışmalarıyla son 5 yılda bira ve malt fabrikalarında yapılan su tasarrufu, yaklaşık 18 bin 600 kişinin bir yıllık toplam içme ve kullanma suyu ihtiyacına eşdeğer bir tasarruf sağladı.

Dünyada sanayi şirketleri karbon ayak izini azaltma konusuna çok önem veriyor. Sizin bu konudaki çalışmalarınız neler?
Biz de tüm operasyonlarımızda enerji kaynaklarını daha verimli kullanarak karbon ayak izimizi azaltıyoruz. 2011 itibariyle tüm operasyonlarımız ISO 50001 Enerji Yönetim Sistem Standardı’yla sertifikalandırıldı.

WBCSD/WRI Sera Gazı Protokolü ve IPCC Rehberi uyarınca oluşturulan sera gazı hesaplama metodolojisinde kullanılan elektrik enerjisi emisyon faktörleri dönem içinde güncellenerek ölçüm güvenilirliği artırıldı. Tüm bahsettiğimiz kaynak kullanımı tasarruflarımız, atık yönetimimiz, lojistik ve ambalajlama faaliyetlerimizi karbon ayak izimizi en aza indirmek doğrultusunda planlıyoruz.

Fabrikalarınızda katı ve sıvı atıklar konusunda özel uygulamalarınız var mı? Varsa neler?
Tüm bira ve malt fabrikalarımızda atık su arıtma tesisleri bulunuyor. Bu tesisleri seçerken arıtım teknolojisi bakımından daha avantajlı olan anaerobik reaktörleri seçtik. Türkiye’de ilklerden biri olan anaerobik reaktörler, arıtma çamurunu miktarı 3,5-4 kat oranında azaltıyor.~
Katı atıkların geri kazanımıyla ilgili çalışmalar da yapıyoruz. Bu doğrultuda fabrikamızda oluşan toplam atıkların ve yan ürünlerin geri kazanımı, 2011 yılında yüzde 95 olarak gerçekleşirken 2012 yılında yüzde 97 olarak gerçekleşti.

Tedarikçilerinizi çevre politikalarınıza uyumlu hale getirmek için yaptığınız çalışmalar var mı?
Kolektif çalışma prensibiyle bu alanlardaki faaliyetlerimizde çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın desteğini almak bizim için önemli. Bu sebeple yaptığımız projeye göre tedarikçilerimizi de konuya dahil etmeye çalışıyoruz.

Örneğin daha hafif cam kullanımı projesini ambalaj üreticileriyle birlikte geliştiriyoruz. Bunun yanısıra ‘Değer Zincirinin Geliştirilmesi’ çalışmalarımız kapsamında, tedarikçi, bayi, distribütör ve satış noktalarımızla çalışmalarımız oluyor.

Diğer paydaşlarınızla çevreci uygulamalarınızı paylaşıyor musunuz?
Çevre ve sürdürülebilirlik konularında yaptığımız çalışmalar hakkında hem çalışanlarımızı hem paydaşlarımızı düzenli olarak bilgilendiriyoruz. Örneğin sürdürülebilir turizm alanında yaptığımız ‘Gelecek Turizmde’ projesiyle ilgili her gelişme, gerek kurum içi bilgilendirme mesajları gerekse proje portali üzerinden paydaşlarımıza iletiliyor.  Ayrıca “Bir arada” adlı iç iletişim dergimizde kurumumuzla ilgili gelişme ve çalışmalara yer veriyoruz.

Çevre ve sürdürülebilirlik konularına ne kadar yatırım yapıyorsunuz? Bu yatırım miktarlarım artırmayı planlıyor musunuz?
Geçtiğimiz 2012 yılında çevre konusunda fabrikalarımıza 1 milyon 400 bin dolar yatırım yaptık. Bu yıl ise yıl sonuna kadar tamamlamayı planladığımız çevre yatırımları 1 milyon 700 bin dolar olacak.~
Çevre ve sürdürülebilirlik politikalarınızın şirketinize ne gibi bir katkısı olduğunu düşünüyorsunuz ?
Üretim sürecimiz hammadde ihtiyacı bakımından öncelikle tarıma ve suya dayanıyor. Bu kaynakların korunması ve devamlılığının sağlanması sürdürülebilir faaliyetlerimizin temelini oluşturuyor.

Bu anlamda çevresel döngünün sürdürülebilirliği, doğal kaynakların korunması firma olarak faaliyetlerimizin devamı açısından önemli... Diğer taraftan sürdürülebilirlik konusunda çalışmalar yapmak çalışanlarımız ve paydaşlarımız nezdinde de farklı bir vizyon oluşmasını sağlıyor.

Sürdürülebilirlik ve çevre konusunda performansınızı nasıl ölçüyorsunuz?
Performans değerlendirmemizi sürdürülebilirlik raporlarımız üzerinden yapıyoruz. Bu raporların hazırlık sürecinde her faaliyetimiz ölçümleniyor ve önceki yıllara göre kat edilen mesafe gözlemleniyor. Böylelikle somut değerler üzerinden geldiğimiz noktayı görüyor ve değerlendirmelerimizi buna göre yaparak bir sonraki adımımızı planlıyoruz.

Ayrıca çevre ile ilgili birim ürün başına su kullanımı, enerji kullanımı, sera gazı miktarları, atık su oluşumu gibi parametreler Performans indeksi ’nde de (KPI) takip ediliyor. Kısacası bu parametreler aylık olarak tüm operasyonlarımızda takip ediliyor, verilen hedeflerine göre aylık ve ortalama yıllık değerler karşılaştırılıp, raporlanıyor.

Fabrikalarımızda yapılan iyileştirme projeleri ise şirket içerisinde portalda yayınlanıyor ve projenin tüm işletmelerimizde hayata geçirilmesi sağlanıyor. Ayrıca parametrelerdeki iyileştirme sonuçlarına göre çalışanlarımız ödüllendiriliyor.~
Anadolu Efes dünyadaki sürdürebilirlik trendlerini takip ediyor mu?
Dünyadaki her türlü gelişmeyi takip ediyoruz. Küresel anlamda, doğanın sürdürülebilirliğini güvence altına alacak sistemleri yönetim anlayışımızın bir parçası olarak kabul ediyoruz.

Almış olduğumuz ‘ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ ve ‘ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi gibi belgeler bu anlayışımızın bir göstergesi aslında. Bu belgeleri uluslararası standartlar düzeyinde sürekli güncelliyoruz.

Önümüzdeki dönemde çevre ve sürdürülebilirlik konusundaki hedefleriniz nelerdir?
Önümüzdeki yıllarda sürdürülebilirlik anlamında yaptığımız bu yatırımlar devam edecek. Yeni alanlarda da sürdürülebilirlik ve toplumsal gelişim üzerine yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. Sürdürülebilirlik konusunda çalışanlarımızı da birer elçi haline getirmek için projelerimiz sürüyor. Sürdürülebilirlik raporlarımızı yayınlayıp paydaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz.

"ONLİNE EĞİTİME BAŞLADIK"
4 İLKEMİZ VAR

'Efes Pozitif Etki Planı' adıyla stratejik bir altyapı oluşturduk ve 4 temel prensip belirledik. Değerleri vurgula, önceliklere odaklan, paydaşları harekete geçir ve kazanımlarını sürekli hale getir... Çevre, ürün, çalışma ve toplum başlıklarıyla 4 alandaki performans değerlendirmelerimizi ise bu plan çerçevesinde GRI standartlarına uyumlu objektif göstergelerle takip ediyoruz.

ÇEVRE EĞİTİMİ
Sürdürülebilirlik konusunda duyarlılığı artırmak için öncelikle çalışanların teknik bilgiyle donatılması ve yönetsel iyileştirmelerin hayata geçirilmesi gerekiyor. Bu nedenle 2012 yılında çalışanlarımıza 903 kişi/saat çevre eğitimi vererek tüm operasyonlarda çevresel etkilerini en aza indirmek için altyapı çalışmaları gerçekleştirdik.  2013 yılında daha fazla çalışanımıza ulaşabilmek için Efes Akademi portali üzerinden online eğitimler vermeye başladık.~
AMBALAJDA NELER YAPILIYOR?
DEPOZİTO KAZANCI

Cam ambalajın tekrar kullanımı ve ambalaj atıklarının geri kazanımı ve malzeme kullanımı sonrasında oluşan ambalaj atıklarının çevresel etkilerini azaltmak için ambalaj malzemesi hafifletme, tekrar kullanım ve geri kazanım uygulamalarını destekliyoruz.

Yaptığımız hesaplamaya göre sadece 2012 yılında, depozitolu cam uygulamasıyla 30 milyon litre petrol, depozitolu plastik kasa kullanımıyla 420 milyon kWh eşdeğer enerji kullanımı tasarrufu sağladık.

DAHA HAFİF ŞİŞE
Tek yönlü ahşap kullanımı yerine tekrar kullanımlı ahşap paletlerle 260 bin ağacın yeni palet yapılması için kesilmesini engelledik. Piyasaya sürdüğümüz tek yönlü ambalajlar ise kurucu üyesi olduğumuz ÇEVKO Vakfı tarafından toplanıyor ve geri dönüşümleri sağlanıyor. Ayrıca daha hafif cam şişe kullanımı projemizle malzeme ve enerji tüketimi, emisyon ve atık oluşumu gibi çevresel etkileri azaltıyoruz.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz