Sürdürülebilir gelecek kadınlarla mümkün

“Yeşiliz projesiyle çalışanlarımızı işte, evde, her yerde yeşil olmaya yöneltmeyi hedefledik." diyen Eczacıbaşı Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilir Kalkınma Grup Başkanı Okşan Atilla Sanön ile konuştuk:

26.05.2014 23:10:140
Paylaş Tweet Paylaş
Sürdürülebilir gelecek kadınlarla mümkün
Eczacıbaşı Topluluğu, sürdürülebilirlik konusunu bütün boyutlarıyla ele alıyor. Sadece yeşil ve etik üretim yapmakla yetinmeyen şirket, iş hayatında kadınlara fırsat eşitliği tanınmasının da önemini es geçmiyor.

Bu alandaki çalışmalarıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü'nü kazandıklarını belirten Eczacıbaşı Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilir Kalkınma Grup Başkanı Okşan Atilla Sanön, "İnsan kaynakları politikalarımızı, kadınların iş yaşamında daha da güçlenmelerini kolaylaştıracak şekilde geliştiriyoruz" diyor.

Eczacıbaşı Topluluğu, sürdürülebilir kalkınma konusunda Türkiye’nin öncü şirketlerinden. Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nin (World Business Council for Sustainable Development-WBCSD) Türkiye’den ilk üyesi olan Eczacıbaşı Topluluğu, sürdürülebilir kalkınmayı çevresel ve ekonomik boyutunun yanı sıra sosyal boyutuyla da ele alıyor.

Eczacıbaşı Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilir Kalkınma Grup Başkanı Okşan Atilla Sanön, bu nedenle Eczacıbaşı Topluluğu’nda kadın-erkek fırsat eşitliğinin de sürdürülebilirlik hedefleri arasında yer aldığını söylüyor. Sanön, “Kadın yöneticilerin ve kadın çalışanların fırsat eşitliğine kavuştukları kuruluşların daha kârlı ve daha itibarlı olduğu savunuluyor” diyor.

Sanön, sürdürülebilirlik ve çevre hedeflerinin çalışanlar tarafından içselleştirilmesi için Yeşiliz projesini hayata geçirdiklerini söylüyor. Bu yıl projenin New York’ta düzenlenen PR News Digital PR Awards Çalışanlarla İletişim kategorisinde kendilerine ödül getirdiğini de hatırlatan Sanön, sözlerini şöyle sürdürüyor:

“Yeşiliz projesiyle çalışanlarımızı işte, evde, her yerde yeşil olmaya yöneltmeyi hedefledik. Çalışanlarımızdan da çok olumlu dönüşler aldık. Artık yeşil olma konusunda daha duyarlılar.” Eczacıbaşı Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilir Kalkınma Grup Başkanı Okşan Atilla Sanön ile konuştuk:~
Eczacıbaşı Topluluğu nun sürdürülebilirlik vizyonundan bahseder misiniz?
Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nin (World Business Council for Sustainable Development-WBCSD) Türkiye’den ilk üyesi olan Eczacıbaşı Topluluğu, WBCSD’nin iş dünyası ve insan yaşamının gereksinimleriyle doğal kaynakların sürdürülebilirliği arasında denge kurmaya odaklanan sürdürülebilirlik yaklaşımını benimsiyor.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzaladığımız 2006 yılından beri sürdürülebilir kalkınma alanında gerçekleştirdiğimiz gönüllü çalışmaları raporluyoruz. Hedefimiz, sürdürülebilir bir gelecek için inovasyondan insan kaynaklarına, üretimden pazarlamaya tüm süreçlerimizi devamlı olarak iyileştirmek ve bu yolla rekabet gücümüzü ve küresel pazardaki varlığımızı güçlendirmek.

Gönüllü olarak yürüttüğümüz sürdürülebilir kalkınma çalışmalarımızda, enerji ve su tüketimini, malzeme kullanımını ve karbon salımını azaltmayı, atıkları azaltmayı ve geri dönüştürmeyi, sürdürülebilir ve inovatif ürünleri tüketicilerle buluşturmayı hedefliyoruz. Ayrıca sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratmayı ve bu doğrultudaki süreçlerimizi iyileştirmeyi amaçlıyoruz.

Grubunuzda Sürdürülebilir Kalkınma Çalışma Grubu oluşturdunuz. Bu grubun faaliyetleri neler?
Evet, 2007 yılında “Sürdürülebilir Kalkınma Çalışma Grubu”nu oluşturduk. Çalışma grubu, topluluğun “sürdürülebilir başarısı” için kaynakların etkin kullanımını sağlamak üzere sürdürülebilir kalkınma konusunda topluluk genelinde duyarlılık ve bilgi birikimi oluşturma amacını taşıyor.

Kuruluşlar seçilen özel raporlama tekniğine uygun olarak, aylık göstergeler halinde insan kaynakları uygulamalarından üretime kadar pek çok alandaki pek çok veriyi izleyerek, merkezi raporlama sistemine iletiyor.~
Bu veriler aylık ve yıllık bazda incelenerek, gelecek yıllarda hedeflenecek olan iyileştirme planlarını oluşturmak üzere değerlendiriliyor. Böylece sürdürülebilir kalkınma kapsamında uygun parametreler saptanarak kuruluşlarda yapılan çalışmaların ölçümlenmesi, izlenmesi ve iyileştirmelerin planlanması, sürdürülebilir kalkınma çalışmaları içinde en iyi uygulama örneklerinin paylaşılması ve artırılması teşvik ediliyor.

Eczacıbaşı Topluluğu kuruluşlarının konsolide enerji ve su tüketimi verileri, Eczacıbaşı Topluluğu Sürdürülebilirlik Raporu’nda, PricewaterhouseCoopers tarafından güvence çalışması gerçekleştirildikten sonra yayımlanıyor.

Fırsat eşitliği de sürdürülebilirlik stratejinizin önemli bir parçası. Bu konuda neler yapıyorsunuz?
Eczacıbaşı Topluluğu, sürdürülebilir bir geleceğin, kadınların başta iş dünyası olmak üzere yaşamın her alanına etkin katılımıyla mümkün olacağına inanıyor. Bu nedenle 2011 yılında Dünya Kadınlar Günü olan 8 Mart’ta, Türkiye’de istihdam edilen kişiler için işe alımlarda eşit özelliklere sahip iki aday arasından “kadın” adayın seçilmesini sağlayan yeni bir girişim başlattık.

BM Kadının Güçlendirilmesi Ilkeleri’ni (WEPs), 2013 yılında imzaladık. Topluluğumuzda insan kaynakları politikalarımızı, kadınların iş yaşamına katılırken ve çalışırken daha da güçlenmelerini kolaylaştıracak şekilde geliştiriyoruz. Buna örnek olarak esnek çalışma saatleri, serbest kıyafet ya da yeni işe alımlarda kadınlara öncelik uygulamalarımızı verebilirim.

Haziran 2013’te Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Forumu ile birlikte iki yıl boyunca tüm çalışanlarımızın katılmasını beklediğimiz toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerine başladık. Ayrıca kadının güçlendirilmesi ve fırsat eşitliği alanında Türkiye’de ve uluslararası platformlarda aktif rol oynuyoruz.~
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Iş’te Eşitlik Platformu ve KAGlDER ve Dünya Bankası ile FEM girişimi kapsamında denetimden geçiyoruz. Bu alandaki çalışmalarımızdan ötürü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan toplumsal cinsiyet eşitliği ödülü aldık.

Yeşil şirket olma yolunda gerçekleştirdiğiniz en önemli projeler nedir? Bu projelerin verimlilik anlamında ne gibi sonuçları oldu?
Eczacıbaşı Topluluğu kuruluşlarının üretim tesislerinde, ekosistemlerin dengesini korumak amacıyla hammadde kullanımını aza indiren, enerji ve su verimliliği sağlayan ve atıkları yeniden üretim süreçlerine kazandıran projeler yürütülüyor.

Üretim tesisimizde gerçekleştirdiğimiz sürdürülebilirlik uygulamalarıyla, tüm ürünlerimizin çevresel, ekonomik ve sosyal etkilerini en aza indirgemeyi amaçlıyoruz. 2012 yılında Eczacıbaşı Topluluğu üretim tesislerinde, üretim, nakliye ve pazarlama süreçlerinde enerji, su ve hammadde tüketimini azaltmak için çeşitli sürdürülebilirlik uygulamaları gerçekleştirildi.

Bu projeler sayesinde toplam 16 bin 600 MWh enerji ve 124 bin ton su tasarrufu yapıldı, B milyon ton karbon salımı engellendi. Ayrıca 2012 yılında Eczacıbaşılıların yeşil iş ve yaşam alışkanlıklarını pekiştirmek amacıyla geliştirilen ‘Yeşiliz” projesine de hayat verdik.

Eczacıbaşı Topluluğu kuruluşlarından çeşitli uzmanlıklara sahip bir takımın geliştirdiği Yeşiliz, Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Dr. Erdal Karamercan tarafından tüm çalışanlara özel bir mesajla duyuruldu.

Yeşiliz, gündelik alışkanlıkların doğaya ve ekosistemlere etkileri ve küçük pratik iyileştirme önerilerini konu alan kısa bir film, tanıtıcı diğer görsel ve basılı malzemeler, çalışanların katılacağı etkinlikler ve tüm kurumsal portal (intranet) kullanıcılarının “yeşil” ve “doğa dostu” bilgi, görüş ve önerilerini paylaşabileceği bir paylaşım ortamını içeriyor.~
Portal, girdiğinizde kendi tüketiminizle kaç dünya kullandığınızı ölçüyor ve bunu düşürmek için atabileceğiniz adımları size gösteriyor. Eczacıbaşı Topluluğu, bu projeyle halkla ilişkiler, pazarlama ve iletişim alanlarındaki dijital proje ve uygulamaların değerlendirildiği ve alanının en saygın ödülleri arasında yer alan “PR News Digital PR Awards”da, “Çalışanlarla İletişim” kategorisinde finalistödülünün de sahibi oldu.

Sürdürülebilir ürün portföyünüzden bahseder misiniz? Tüketiciler bu konuda nasıl bir bakış açısına sahip?
Türkiye’de ve ürünlerimizi ulaştırdığımız yurtdışmdaki pazarlarda tüketicilerin sürdürülebilir ürünlere ilgisi yaygınlaşıyor. Tüketicileri doğa dostu, yeşil ve sosyal sürdürülebilirliğe duyarlı ürün ve hizmetlerle buluşturmak adına yapılan çalışmalarımıza şu örnekleri verebiliriz: VitrA, “Blue Life” başlığı altında yeni bir üretim, tasarım ve yönetim anlayışı geliştirdi.

Blue Life, çevre ve geleceğimiz konusundaki duyarlılığımız doğrultusunda üretim sürecinde yenilenemeyen kaynak kullanımını azaltmak, eko-verimliliği artırmak için önemli yatırımlar yapmak, nihai tüketicilerin enerji ve doğal kaynak tasarrufunu teşvik eden ürünler geliştirmek yolunda çaba sarf etmek anlamını taşıyor. Blue Life aynı zamanda toplumsal yaşama katkıda bulunmak amacıyla hijyen ve eğitimi hedefleyen uzun vadeli sosyal sorumluluk projelerini de içeriyor.

Yapı Ürünleri Grubu kuruluşlarımızın ürünlerinde Türkiye ve sektöründe ilk olan Environmental Product Declaration (EPD), Forest Stewardship Council (FSC), EU Eco Label, Greenguard gibi eko ya da yeşil etiketler bulunuyor.

Yeşil etiketler, tüketicilere ürünlerimizin, hammaddeden üretime, dağıtıma ve yerleşimine kadar tüm süreçlerinde doğa dostu, çevreci ve sürdürülebilir ilkelere göre hazırlandığı mesajını ve güvencesini sağlıyor.

VitrA markası altında sürdürülebilirliğe hizmet eden pek çok ürün mevcut. Bu ürünlerle tüketicinin ne tür bir tasarruf elde etmesi mümkün?
Sizin de belirttiğiniz gibi VitrA markası altında pek çok farklı ürün üretiyoruz. Örneğin geliştirdiğimiz Watersmart susuz pisuar, susuz ve yıkama fonksiyonlu olmak üzere 2 farklı seçenekle sunuluyor. Watersmart susuz pisuvar, “0” su tüketimiyle suya ihtiyaç duyulmadan kullanılırken; yıkama fonksiyonlu pisuvar tanımlanan aralıklarda 0,5 litre suyla yıkama yapabiliyor.~
VitrA, inovasyon Merkezi’nde geliştirdiğimiz IsoTile sayesinde de binanın dış cephesinde yalıtım ve kaplama yapabilmek için farklı malzemeler kullanma zorunluluğunu, tek bir ürünle ortadan kalktı.

VitrA IsoTile’da ince karolar kullanılması, binaya binen yükü azaltıyor, kullanım ömrü boyunca ısı yalıtım özelliğini sürdürüyor, ses ve nem yalıtımı sağlıyor. Normal karolardan yüzde 50 daha hafif olan Slimetric karolar ise ambalajlamada kutu ve ağaç tasarrufu, üretimde ise karbon salımında azalma sağlıyor.

Attk ısıları geri kazanmaya yönelik çalışmalarınızdan bahseder misiniz?
Yine VitrA Karo olarak Atık Isı Geri Kazanımı projesini gerçekleştirdik. Bu proje, soğutma bölgesinde açığa çıkan temiz sıcak havanın, seramik karo tesislerinde en çok enerji tüketen cihazlardan sprey kurutucularda kullanılmasını sağlamak üzere geliştirildi. Projeyle yıllık 3 bin ton CO2’nin doğaya salımı engelleniyor.

Temizlik kağıdı sektörü markamız Selpak’la da Sürdürülebilir Orman Yönetimi’ni destekliyoruz. Selpak, kağıt ürünlerinin hammaddesi olan selülozun yüzde 100’ünü, sürdürülebilir orman yönetiminde uzman, bağımsız kuruluşlar tarafından sertifikalandırılmış tedarikçilerden satın alıyor. Ayrıca Selpak’ın “doğada çözünür ambalajı”, temizlik kağıdı kategorisinde Türkiye’nin ilk ve tek.


“SÜREÇLERİN MERKEZİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VAR"KAYNAK KULLANIMI
Eczacıbaşı Topluluğu'nda sürdürülebilirlik ve inovasyon, tüm iş süreçlerinin merkezinde yer alıyor. Ürün ve hizmet geliştirme çalışmalarının tümü, ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik ölçütlerine uygun biçimde yürütülüyor.~
Bu doğrultuda yeni iş alanlarına doğru yöneldiğimiz ve ürün ve hizmet inovasyonu süreçlerimizin tümüne ayırdığımız kaynakların da sürdürülebilirlik ölçütleri temel alınarak değerlendirildiğini söyleyebiliriz.

YENİ KAMPÜS
Faydaları ölçülebilen ve rekabet avantajı yaratacak inovasyonu bir kurum kültürüne dönüştürmeyi amaçlayan Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu, çevre dostu üretim kampüsünün yer aldığı Bilecik - Bozüyük'te, tüm AR-GE ekiplerini buluşturacak inovasyon merkezini kurdu. Banyo ve kaplama çözümleri ile seramik uygulamalarında yeni nesil çözümler üretecek merkez, çalışanların kendini özgürce ifade edebileceği bir platform oluşturarak inovasyon kültürünü yaygınlaştırmayı hedefliyor.

“ÜRÜNLERİN EKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİ SERTİFİKALANDIRACAĞIZ”
EKO-ETİKETLE TESCİL

2014 yılı planlarımızda enerji ve su tüketimi, karbon salımı azaltımı hedeflerimiz doğrultusunda verimlilik uygulamalarımızın entegrasyonu ve yaygınlaştırılmasına odaklanmak yer alıyor. İnovasyon, sürdürülebilirlik ve verimliliği birleştiren yeni, özgün projeleri topluluk kuruluşlarımıza kazandırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Su kullanımının azaltılması ve suyun verimli kullanımı yaklaşımlarımızı müşterilerimize ve tüm paydaşlara daha iyi aktarabilmek için farkındalık yaratan sürdürülebilirlik iletişimimizi güçlendireceğiz.

Eczacıbaşı markalarını, sürdürülebilir ve dinamik markalar olarak geliştirmeye devam ederken ürünlerin ekolojik özelliklerini uluslararası sertifikasyon ve eko-etiketlerle tescilleme konusundaki adımlarımızı hızlandıracağız.~

KADIN ADAYA ÖNCELİK
Sosyal sürdürülebilirlik alanında ise iş sağlığı ve güvenliği ile iş yaşamında fırsat eşitliği çalışmalarını geliştirmeyi hedefliyoruz. 2014-2016 döneminde topluluktaki kadın çalışanların, eşit koşullarda ve liderlik potansiyellerini değerlendirecek biçimde yer almalarını sağlayan insan kaynakları uygulamalarını sürdüreceğiz.

2013 yılında Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Forumu işbirliğinde başlayan "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" eğitimleri tüm Eczacıbaşı çalışanlarına yönelik olarak sürerken, 8 Mart 2011 tarihinde başlatılan Türkiye'de beyaz yakada yeni işe alımlarda iki eşit adaydan kadın adaya öncelik politikası da uygulanmaya devam edecek.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz