Yeşil şirket olma kriterleri

Yeşil marka olmak için pek çok kriteri yerine getirmek gerekli. Ancak uzmanlara göre 7 ana kriteri şirket içinde içselleştirmek çevreye duyarlı şirket olmak konusunda iyi bir başlangıç.

27.08.2014 14:59:500
Paylaş Tweet Paylaş
Yeşil şirket olma kriterleri
Son dönemde işletme yönetim dünyasında oyunun kuralı değişti. Artık şirketlerin rekabette bir adım öne geçmek için sürdürülebilirlik çalışmalarına önem vermesi gerekiyor. "Yeşil şirket" olarak anılmak onlara ve ekosistemlerine büyük avantaj sağlıyor.

En önemlisi bu tanımlamaya sahip olmak, marka algısını yukarı çekerken, şirketlerin uzun dönemde ayakta kalmasının en büyük sırrı olarak görülüyor. Artık şirket ve markaların çevrelerine ve topluma etkilerini önemseyen bir tüketici kitlesi var. Bu kitleye ulaşmak için yeşil marka olmak gerekiyor. Peki bir marka nasıl yeşil olur?

Yeşil marka olmak için pek çok kriteri yerine getirmek gerekli. Ancak uzmanlara göre 7 ana kriteri şirket içinde içselleştirmek çevreye duyarlı şirket olmak konusunda iyi bir başlangıç. Bu 7 kriterin başında sürdürülebilirliğin liderler düzeyinde ele alınması ve sürdürülebilirlik takımlarıyla faaliyetleri yürütmek var.

Ürün ve üretim sürecinin sürdürülebilir olması, tedarikçilerin çevreci prensiplerle hareket etmesi de diğer kriterler arasında yer alıyor. “Yeşil marka” olmanın kriterlerini yerine getirenler öncelikle itibar ve güven kazanıyor. Rekabette kolayca rakiplerinden farklılaşabiliyorlar. Üstelik tüketiciler, yeşil markaları farklı algılıyor.

Bu tür markalara duydukları sadakat oranı daha yüksek oluyor. Yeşil olmak çalışanların en çok çalışmak istedikleri şirket olmakta da etkili. Green Business olarak markaların yeşil olmasını sağlayan 7 kriteri mercek altına aldık.

1- LİDERLER YÖNETMELİ
Yeşil şirket olmanın ilk kriteri, sürdürülebilirlik faaliyetlerinin şirketin lideri tarafından yürütülüyor olması... Bunun dışında şirket içinde sadece bu konuda çalışan bir ekip oluşturulması da önerilen yöntemler arasında. Bu konuda Türkiye’de başarılı pek çok şirket var. ~

Örneğin Yeşim Tekstil’de genel müdür Şenol Şankaya şirkette sürdürülebilirlik konusuna liderlik yapıyor. Şirketle ilgili uygulanacak bir strateji onun liderliğinde tüm yönetim takımı tarafından belirleniyor.

Novartis de üst yönetimiyle birlikte sürdürülebilirlik, çevre koruma ve çalışan sağlığının korunması konularında çalışmalarını sürdürüyor. Sürdürülebilirliğin kendileri için son derece öncelikli olduğunu belirten Novartis Farmasotik Operasyonlar Türkiye Direktörü Necdet Kuruoğlu,

“Bu alanlarda Novartis olarak tam inisiyatif alıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri ve bunların neticelerini takip ediyor, yönetim toplantılarında da çevre, sağlık ve güvenlik çalışmalarını değerlendiriyoruz” diyor.

P&G’de, sadece şirket lideri değil, sürdürülebilirlik konusunda katkı sağlayacak tüm birim temsilcilerinden oluşan bir ekip, global hedefler doğrultusunda ülke planlarını belirleyip aksiyona dönüştürmek için çalışıyor.

2- SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM
Yapılan üretimin sürdürülebilir olması yeşil olmanın önemli kriterlerinden bir başkası... Günümüzde “yeşil şirket” olarak adlandırılan pek çok başarılı örneğin de üretim konusuna büyük bir hassasiyetle yaklaştığı görülüyor. Örneğin Borusan şirketlerindeki planlamalarında, iş hedeflerini sürdürülebilirlik politikalarındaki kriterlere göre belirliyor. Borusan yetkilileri, “Sadece belirlemekle kalmıyor, o hedefleri takip ederek sonuçları değerlendiriyoruz. ~
Değerlendirmeler ışığında kritik başarı faktörleri yeniden belirleniyor ve bu faktörlere uygun kilit performans göstergeler tespit ediliyor. Şirketlerimizin başarı karnelerinde bu performans göstergelerine de yer veriyoruz” diyor.

Coca-Cola da üretim faaliyetlerinden ve piyasada bulunan soğutucularından kaynaklanan karbondioksit salım oranlarını düşürmek için çalışan şirketlerden. Coca-Cola Türkiye Kurumsal İlişkiler Çevre Müdürü Erdal Kiraz, “Enerjiyi daha verimli kullanmak, karbon ayak izini azaltmamızı, doğal kaynakları korumamızı ve maliyetlerimizi düşürmemizi sağlıyor” diye konuşuyor.

3- TAKIM ŞART
Sürdürülebilirlik konusundaki faaliyetlerin liderler tarafından sahiplenilmesi kadar bu alana odaklanmış çalışan takımların olması da önemli. Sektörlerinin yeşil şirketleri de bu konunun farkında... Garanti Bankası, bu alanda daha sistematik çalışmak amacıyla 2010 yılında Sürdürülebilirlik Komitesi oluşturdu. Bankanın sürdürülebilirlikle ilgili tüm faaliyetlerini bu komite koordine ediyor.

Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, “Ayrıca, bu komiteye düzenli raporlama yapan tam zamanlı bir sürdürülebilirlik ekibimiz de mevcut. Bu ekip, komite tarafından alınan kararların uygulanması için çalışıyor” diyor.

Eczacıbaşı Yapı Grubu bünyesinde de sürdürülebilir kalkınma alanında çalışan Sürdürülebilir Kalkınma ve Inovasyon adını taşıyan bir ekip yer alıyor. Eczacıbaşı Yapı Grubu Başkanı Atalay Gümrah, bu yapılanmanın sürdürülebilirliğe verdikleri önemi gösterdiğini belirtiyor, “Bu durum bizim bu konudaki istikrar ve süreklilikle ilgili niyetimizi ifade ediyor” diye konuşuyor.~

4- TEDARİKÇİ SORUMLULUĞU
Yeşil şirketler tedarikçileriyle ilişkilerine hassas yaklaşıyor. Herhangi bir şirketle işbirliği yapmak yerine çevreye karşı sorumluluklarını yerine getiren kuruluşları tercih ediyorlar. Türk Henkel, tüm tedarikçilerinden tanımlanmış sürdürülebilirlik standartlarını yerine getirmesini istiyor.

Türk Henkel Yürütme Kurulu Başkanı Hasan Alemdar, “Tedarikçilerimizin sürdürülebilirliğe verdikleri önemi artırmalarını ve bunu uygulamalarıyla hayata geçirmelerini bekliyoruz. Tedarikçilerimizin operasyonlarını yürüttüğü ekosistem içinde, çevreye ve topluma duyarlı olmaları, yerel kural ve kanunlara uygun olarak ürün ve hizmet üretmeleri bizim için önemli” diyor.

P&G de sürdürülebilirlik konusunda iş ortaklarında farkındalık yaratmak amacıyla çeşitli uygulamalar yürütüyor. Bu kapsamda şirket, iş ortaklarının karbon ayak izini ve karbon salımını azaltmaları, enerji ve su kaynaklarını tasarruflu kullanmaları ve atık yönetimi konusunda dikkatli davranmaları için teşvik edici ve bilinçlendirici programlar uyguluyor.

5- SERTİFİKA İLE ONAY
Yeşil marka olmanın ve bunu sürdürülebilir kılmanın önemli araçlarından biri de sertifikalar. Bugün yeşil olmayı başarmış şirketlerin neredeyse tümü bu algıyı sertifikalarla perçinliyor. Eczacıbaşı Topluluğu’nun üretim alanında ISO 14001 Çevre Sertifikası, EN 16001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi bulunuyor.

Novartis’in ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi belgeleri mevcut. Arçelik de 2011, 2013 ve 2014 yıllarının Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nün vermiş olduğu “Enerji Verimli Ürün”, “Enerji Verimli Endüstriyel Tesis” ve “Sanayide Enerji Verimliliği Artırıcı Proje” kategorilerinde ödüllere layık görüldü. ~

Türkiye’de sektöründe ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınlayan ve bununla birlikte çevresel performansını ve uzun vadeli hedeflerini şeffafça paylaşan Akçansa, Alman IBU kurumu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu çevre etiketi (EPD) aldı. Akçansa yetkilileri, “EPD belgesi tüm müşterilerimizin ürünlerimizin çevresel performansını bilerek kullanmalarına imkan sağlıyor” diyor.

6- RAKAMLARA YANSITMAK GEREK
DAHA İYİ PERFORMANS

Yeşil şirket olmanın en önemli kriterlerinden biri ise yapılan çalışmaların sonuçlarının somut bir şekilde ölçülebiliyor olması. Bir diğer ifadeyle rakamsal karşılığının olması. Örneğin P&G, Gebze ve Şekerpınar üretim tesislerinde su, enerji kullanımı ve atık azaltmak konularına önem veriyor. Şirket, son 5 yılda bu tesislerinde toplamda enerji tüketimini yüzde 37, su tüketimini yüzde 36, atık miktarını yüzde 45 ve karbon salımını yüzde 48 oranında azalttı.

KAYNAK KULLANIMI
Novartis de 2013 yılında üretimde kullandığı su miktarını 2011 yılına göre yüzde 27, 2012 yılına göre de yüzde 37 azalttı. Novartis Farmasotik Operasyonlar Türkiye Direktörü Necdet Kuruoğlu, diğer kaynaklardaki performanslarını da şöyle paylaşıyor: "Doğalgaz tüketimimiz ise 2013'te 2011'e göre yüzde 11, 2012'ye göre yüzde 10 azaldı. 2013 yılında üretimde kullandığımız enerji miktarı 2011'e kıyasla yüzde 13, 2012'ye kıyasla yüzde 0,6 arttı."

YENİ SİSTEMLER
Garanti Bankası daha verimli olmak için daha az enerji harcayan aydınlatma sistemleri kullanıyor. Şubelerinde klimaları yüzde 40'a kadar verimlilik sağlayan yeni sistemlerle değiştiriyor.~

7-ÜRÜNÜN NİTELİĞİ YEŞİL OLMALI
ZARAR VERMEYEN ÜRETİM

Yeşil şirket olmak için olmazsa olmaz bir diğer kriter ise ortaya konan ürün ve hizmetin niteliği... Ortaya konan ürünün çevreye olumsuz etkisinin olmaması gerekiyor. Şirketler de bu noktaya özel önem veriyor. Özellikle "yeşil" vurgusunu ürünler üzerinden yapmaya çalışıyorlar.  Yeşim Tekstil Genel Müdürü Şenol Şankaya, çok uzun yıllardır ürünlerinin her aşamasında doğaya hiçbir zarar vermeden üretim yaptıklarını söylüyor.

ORGANİK MARKALAR
Şankaya, "Doğaya zarar vermeden üretim yaptığımızı gösteren Öko-Text belgesine sahibiz. Bu konuda Yeşim Organic ve Yeşim Recycle adıyla iki marka yarattık, müşterilerimize sunduk ve siparişler aldık. Geri dönüşümü destekleyerek organik, deri görünümlü kumaşlar, doğal elyaflardan üretilmiş kumaşlar üreterek kendimizi konumlandırdık" diyor.

TÜKETİCİ BEKLENTİSİ
Arçelik de AR-GE faaliyetleriyle geliştirdiği teknolojisiyle daha az enerji ve su harcayan makineler üretiyor. Şirket yetkilileri, "Enerji verimli ürünlerimizle tüketicilerimizin beklentilerini aşarak karşılarken, sürdürülebilir bir geleceğin oluşturulmasına katkı sağlıyoruz" diyor.

"SÜREÇLER BAŞTAN TASARLANMALI"
FARKLI PARAMETRELER

Yeşil şirket olmanın temel kriterini sürdürülebilir iş modeline ve süreçlerine sahip olmak şeklinde kısaca tanımlayabiliriz. Bu tanım, içinde birçok farklı parametreyi barındırıyor. Sürdürülebilirlik, bir şirketin sadece ekonomik boyutta değil, sosyal ve çevresel boyutlarda da hedefler belirlemesini, tüm iş süreçlerini ve performans indikatörlerini bu üç temel alanı hep beraber dikkate alarak oluşturmasını zorunlu kılıyor.

TOPLUMA SAYGI
Somut olarak, yeşil bir şirket ürettiği ürünün veya hizmetin çevre dostu olmasına, o ürünün veya hizmetin üretimi sürecinde çevreye, topluma saygılı olmasına azami özen gösterir. Türkiye'de kaynakların sürdürülebilirlik bilinci ile kullanılması, iş modellerinin ve süreçlerinin buna göre tekrar düzenlenmesi yeni yeni gelişiyor. Bu nedenle herhangi bir şirket yüzde 100 yeşil şirkettir diyebilmek için Türkiye'de ekonominin de şirketlerin de henüz biraz vakde ihtiyacı var.~

ÇABA GÖSTERENLER VAR
Çünkü bu üretim, dağıtım gibi tüm süreçlerin buna uygun baştan dizayn edilmesini gerektiren ayrıntılı bir yaklaşım. Dolayısıyla tüm bu aşamalarda yüz üzerinden yüz alabilecek şirket bulmak zor belki ama, bunun için çaba gösteren şirketlerin sayısı gün geçtikçe artıyor.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz