Dinamik şebekelere giden yol

Akıllı şebekeler, enerji üretimiyle talebi arasında bir dengenin kurulmasını sağlayarak şebeke istikrarına katkıda bulunur. Aynı zamanda enerji depolama cihazlarıyla birlikte dağınık enerji üreticilerinin de şebekeye büyük ölçüde entegre olmalarını sağlarlar.

24.04.2015 16:07:530
Paylaş Tweet Paylaş
Dinamik şebekelere giden yol
Enerji üretimi, bir zamanlar hane halkı ve endüstri tarafından tüketilen elektriği üreten enerji santrallerine sahip olmak kadar basit bir konuydu. Odalar, doğalgaz veya mazotla çalışan ısıtma sistemleriyle ısıtılır ve klimalarla soğutulurdu. Enerji tedarikçileri, talepteki dalgalanmalara tepki vermek için ya doğalgazla çalışan enerji tesislerini devreye alır ya da pompajlı hidrolik santrallerine başvururdu. Sonuçta elektrik üretiminde istenmeyen iniş çıkışlar yaşanmazdı. Günümüzde çok sayıda ülke, artık yenilenebilir enerji kaynaklarına odaklanmaya başladığından enerji üretimi çok daha karmaşıklaştı. Mesela Almanya’da, 20 yıl önce sadece birkaç 100 tane büyük ve orta boy enerji tesisi varken bugün çatılara monte edilmiş güneş panelleriyle rüzgar türbinleri ve biyokütle tesisleri de hesaba katıldığında neredeyse 2 milyon enerji üreticisi var. Evler, binalar ve endüstriyel tesisler büyük bir hızla enerji üreticisi tüketicisi olanlar anlamına gelen “üretüketiciler”e dönüşüyor. Bu gelişmelerin bir neticesi olarak sayıları giderek artan dalgalı kaynaktan gelen elektriğin güvenli bir şekilde nakli ve dağıtımı için akıllı şebekeler de giderek vazgeçilmez hale geliyor. Akıllı şebekeler, işin içine üretüketicileri (örneğin binalar ve gelecekte elektrikli arabalar gibi) de dahil ederek ve mümkün olduğunca arz ile talebi dengeleyerek enerji verimliliğinin artırılmasına katkıda bulunuyor. Güvenilir ağlar Akıllı şebekeler, özellikle kentsel alanlarda enerjinin sürdürülebilir yönetimi açısından çok önemli. Elektrik piyasasının bütün bileşenlerinin birbirleriyle iletişim halinde olmasını zorunlu kılar ve büyük olduğu kadar küçük de olabilen dağınık enerji üretimi birimleriyle tüketicileri genel bir yapılanma içine oturtur. Akıllı şebekeler, gerektiği kadar enerji üretilmesini sağlayarak aşırı ağ yüklenmelerini önler. Aşırılıkların önlenmesi ve enerji arzının dengelenmesi için talep yönetimi süreçlerinden de faydalanılabilir. Örneğin soğutma sistemleri kısa aralıklarla kapatılabilir, asansörler daha yavaş hareket ettirilebilir ve endüstriyel enerji talebi enerji arzının en yüksek seviyelerde olduğu zamana göre ayarlanabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz