Her alanda:Abacı

Halıcılık ve inşaat işleri yapmak için kurulan şirket, bugün gıdadan elektrikli ev aletlerine birçok sektörde faaliyet gösteriyor.

1.09.2010 00:00:000
Paylaş Tweet Paylaş
Her alanda:Abacı

2001 kri­zi ile 2008 kri­zi ara­sın­da­ki fark­lar siz­ce ne­ler? Bu iki kriz ara­sın­da sa­tışlar na­sıl de­ğişti?
2001 krizi Türkiye'de yaşanan bir krizdi ve etkileri derin oldu. Özellikle faaliyet alanlarımızdan birisi olan perakende satışta önemli talep daralması yaşandı ve birçok firma iflas etti. Bu süreç hem Türkiye ekonomisi hem de bizim açımızdan zor geçti. Oysa 2008 krizi tüm dünyada yaşanan bir kriz oldu. Bu dönemde elbette bizler de etkilendik, Geleceğe yönelik belirsizlikler birçok faaliyet alanımızda talebi erteletti. Bu da satışlarımıza yansıdı ancak 2001 krizi kadar ağır olduğunu söyleyemem. 2001 krizi içsel bir olaydı, bankalarda başlayan kriz ülke ekonomisine yayıldı; 2008 krizi ise dışsal bir krizdi, dünya ekonomisinde başlayıp, birçok ülkede önemli kayıplara yol açtı, biz de doğal olarak bundan etkilendik.
Bu­lun­du­ğu­nuz sek­tör­de ken­di­ni­zi ve şir­ke­ti­ni­zi ne­re­de gö­rü­yor­su­nuz?
Biz birçok alanda faaliyet gösteriyoruz. Çalıştığımız her alanda hem ilimizin, hem de bölgenin, biraz daha iddialı olacak ama Türkiye’nin en iyileri arasında yer aldığımıza inanıyorum. Ben yeniliklere açık bir insanım. Kendimi ve şirketlerimi geliştirmek için her türlü fedakarlığa katlanıyorum. Tabii ki bunun da ödülünü alınca yeniden daha iyinin peşinde koşuyorum. Bu felsefemi şirketlerime ve çalışanlarıma da aşıladığım inancındayım.
2010’un ilk ya­rısı na­sıl geç­ti? İkin­ci ya­rıdan bek­len­ti­le­ri­niz ne­ler?
2008 krizinden itibaren birçok faaliyet alanımızda sıkıntılar yaşıyoruz. Bunun sebepleri arasında bence en önemli olanı, insanımızın son yıllarda zorunlu tüketiminin dışına çıkmaması. Aslında hak vermemek de elde değil. Özellikle işsizlik oranlarındaki artışla birlikte, halkın genelinde görülen satın alma gücü kaybı bizlere de yansıyor. 2010 ilk yarısı belirttiğim bu nedenden dolayı pek iç açıcı değildi, ikinci yarı içinde durumun değişeceği kanaatinde değilim. Ancak bir şeyi vurgulamakta fayda görüyorum, çekilen sıkıntılar her sektörde aynı değil, bazı faaliyet alanlarımızda yaşadığımız sıkıntılar, bazılarında daha az hissediliyor, bu nedenle 2010 yılında genel anlamda sıkıntılı bir dönem yaşadığımızı söyleyebilirim.
Bir­çok sek­tör­de yer alıyor­su­nuz, en çok han­gi alan­da ça­lışmak­tan ke­yif alıyor­su­nuz?
Çalıştığımız her sektöre severek girdim. Zaman içerisinde zevk ve tercihlerdeki değişmelere bağlı olarak sektörlerin önemi de ekonomik hayatta değişmeye başladı. Bu bağlamda benim de önceliklerim bu gelişmelere bağlı olarak değişti. Ancak bir iş adamı para kazanıp, kazandırdığı sürece her yaptığı işten zevk alır. En azından benim için durum böyle. İstihdam yaratmak en büyük zevkim. Çalışan sayımız arttıkça her alanda çalışmaktan keyif alıyorum.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz