Dolaylı liderlik

Türkiye’de dolaylı istihdamın öncü şirketleri...

1.03.2013 00:00:000
Paylaş Tweet Paylaş
Dolaylı liderlik


ÖMER YÜNGÜL/ ZORLU HOLDİNG CEO
"VESTEL'İN GİZLİ İSTİHDAMI 100 BİN KİŞİ"
ÇOK ÖNEMLİ BİR GÜÇ

Bugün Vestel’in yarattığı dolaylı istihdamın yaklaşık 100 bin olduğunu söyleyebiliriz. Dolaylı istihdam sayesinde yerel ve bölgesel kalkınmaya sağladığımız katkının önemli olduğuna inanıyoruz. Gelişmiş bir yan sanayi, ülke ekonomisinin ortaya koyduğu katma değerin artmasına yardımcı olurken ara malı ithalatının ve dolayısıyla cari açığın düşmesine katkıda bulunuyor.
ODAKLANMAYI SAĞLIYOR
Şirketler, özellikle küresel kriz sonrası tüm ihtiyaçlarını kendi bünyelerinde karşılamak yerine belli başlıklarda dışarıdan yardım almanın hem operasyonel anlamda hem maliyet açısından daha verimli bir metot olduğunu gördüler. Bu, şirketlerin kendi ana işlerine odaklanmasına da yaradı.
EKOSİSTEM BÜYÜYOR
Vestel olarak üretim gücümüzü ve kapasitemizi artırdıkça yan sanayinin de gelişmesi mutluluk verici. Teknolojik know-how, artı değer, istihdam gibi konularda ilerlemeyi sadece kendi bünyemizde gerçekleştirmek yerine, uzmanlaşmaya ve ölçek ekonomisine olanak sağlayan, katılımcı bir eksene sahip bir ekosistem oluşturmaya özen gösteriyoruz. Bu da Türkiye’ye sunduğumuz faydanın daha da büyük olmasını sağlıyor.

ŞİRKETLER BU KAYNAĞI NASIL YÖNETMELİ?
STANDART SAĞLAYIN

On binlerce kişiyi bulan dolaylı istihdamın yönetimi son derece kritik. Odgers Berndtson Türkiye Yönetici Ortağı Ayşe Öztuna Bozoklar, şunları vurguluyor: “Şirketler, marka ve değerlerini dolaylı çalışan kadrolarına da benimsetebilmeli. Özellikle İK yönetimi ve eğitim başta olmak üzere kritik konu başlıklarında kendi kurumsal standartlarının uygulanmasının takipçisi olmalılar. Bunun için doğru çalışma modelleri devreye alınmalı ve konular iyi koordine edilerek yönetilmeli.”
ÇERÇEVEYİ ÇİZİN HRM
Danışmanlık Ortağı Ayşegül Davutoğlu, “Unutmayalım, bir zincir, en zayıf halkası kadar güçlüdür” diyor ve ekliyor: “Şirketler kendi kurumsal kültür ve yapılarına uyum sağlayabilecek şirketlerle çalışmalı. Seçtikleri dış kaynaklarla çalışma koşullarını belli bir ticari ve hukuksal çerçeveye oturtmalılar. Kendi bünyelerinde istihdam ettikleri, tedarikçilerle sürekli iletişim halinde olan kişilerin teknik bilgi ve donanımlarına önem vermeliler. Dış kaynak ilişkisinde oldukları kurumların gelişimlerine katkıda bulunmalılar. Onların motivasyonunu yükseltmeliler.”
SADAKATİ KORUYUN
Yönetim ve İK danışmanı Saide Kuzeyli, dolaylı istihdam yönetiminde sadakat ve bağlılığın kritik olduğunu söylüyor: “Şirketler ‘benim-dışarının elemanı’ diye farklılık yaratınca kutuplaşma doğar. Bu durum, ciddi boyutta motivasyon ve sadakat sorunları doğurur. Peki nasıl yönetilmeli? En önemli ilke, dolaylı istihdam edilenlere yönelik tüm uygulama ilkelerini baştan netleştirmek, iletişimini doğru yapmak, eğer kadroya geçme hakkı verilmeyecekse daha baştan açıklamak ve aynı işe aynı ücret yönetimini uygulamaktır. Onlara eğitim ve gelişim olanakları tanımak da yararlı olacaktır.”


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz