Fikir peşinde

Uzmanlar uzun zamandır hemfikir… Yenilikçiliğin en önemli kaynağı şirket içinden ya da dışından gelen fikirler oluyor. Türkiye’de bunu iş stratejisi haline getiren şirketler de var...

9.10.2017 13:00:000
Paylaş Tweet Paylaş
Fikir peşinde

Aslı Sözbilir

asozbilir@capital.com.tr

Günümüzde şirketler bir yandan esas işlerine yoğunlaşırken bir yandan da gelirleri artırıp maliyetleri kısacak fikirlerin peşinden koşuyor. Bunu yaparken de dışarıdan ve içeriden yardım arıyorlar. Yani şirketler danışmanlık şirketlerine, üniversitelere, Ar-Ge merkezlerine fikir toplama açısından bel bağlamanın dışında kurum içi öneri havuzları ve yarışmalarla çalışanların “iyileştirici fikirleri”nden de faydalanmaya çalışıyor. Peki, bu toplanan fikirler uygulandığında şirketlerin maliyet tablosuna nasıl yansıyor? Bu soruya yanıt bulmak amacıyla Türkiye’de sektörünün lideri, köklü şirketlerin kapısını çaldık. Hepsinin özellikle kurum içinden gelen fikirleri bir gelir kapısı olarak ciddiyetle değerlendirdiğini gördük. Bunların arasında Şişecam Topluluğu gibi “İşini en iyi yapan bilir” diyerek çalışanlarının üretimden pazarlamaya özgün fikirlerini somutlaştırıp sürece katanlar da, DHL Express Türkiye gibi çalışanlarının her gün en az 30 dakikasını bu işe ayırmasını isteyenler de var. Eczacıbaşı, Yaşar, Yıldız gibi topluluklar ise hem içeriden hem dışarıdan “yaratıcı ve iyileştirici fikirlere” kucak açarak toplanan fikirleri inovatif şirket imajının ötesinde gerçek bir finansal katkı olarak değerlendiriyor. 

YENİ FİKİR FABRİKALARI 

Eczacıbaşı Topluluğu, Türkiye’de inovasyona ve katılımcılığa önem veren kuruluşlardan biri… Topluluk bu doğrultuda son 5 yılda yaklaşık 50 bin öneri topladı. Bu önerilerin 5 bin 400 tanesi projelendirildi ve bütçeye 675 milyon 700 bin TL’lik katkı sağlandı. 2016 yılında ise içeriden ve dışarıdan toplanan 13 bin fikrin, 1.600 tanesi projelendirildi. Projelendirilen 1.600 fikrin 46 tanesi Eczacıbaşı İnovasyon Ödülleri’ne katıldı ve topluluğa sağladığı parasal değer 230 milyon TL oldu. Süreç İnovasyonu projeleri kapsamında olan 1.435 projenin sağladığı parasal değer ise 104 milyon 600 bin TL düzeyinde gerçekleşti. Eczacıbaşı Holding İnovasyon Koordinatörü Ata Selçuk, bu projelerin ağırlıklı olarak verimlilik ve süreç geliştirme alanlarında oluşturulduğunu söylüyor. Selçuk, “Fikir ve bu fikirlerden hayata geçirilen projelerin sayısı yıllar itibarıyla artıyor. Bu artışta toplulukta yaratıcılık ve yenilikçiliği teşvik eden bir ortamın kurum kültürü olarak yerleşmesi en büyük etken” diyor. Türkiye’nin en köklü kuruluşları arasında yer alan Şişecam Topluluğu, “İşini en iyi yapan bilir” düşüncesinden yola çıkarak, çalışanlarının hammaddeden üretime, kaliteden pazarlamaya, iş ikliminden motivasyona kadar farklı alanlarda özgün ve yenilikçi fikirler üretmesinin önünü açmak üzere 2014 yılında “Fikir Fabrikası” projesini hayata geçirdi. Fikir Fabrikası’nın faaliyete geçtiği 1 Ocak 2014 tarihinden bu yana çalışanlardan toplam 1.715 öneri geldi. 1.715 öneriden 415 adedi “verimlilik”, 258 adedi “kaynak kullanımı”, 236 adedi ise “üretim” alanında verildi. Bunların 202 adedi projelendirilerek hayata geçti. Şişecam Topluluğu İnsan Kaynakları Başkanı Şengül Demircan, “Fikir Fabrikası kapsamında hayata geçen projelerden 8 milyon 100 bin TL fayda sağlandı” diyor. 

Bİ-FİKRİ OLANA DAVET 

Anadolu Grubu da özellikle son dönemlerde inovasyona yatırım yapan şirketlerden biri. Grup özellikle içeriden gelen yaratıcı fikirlerin şirketin geleceğinde ve büyümesinde kritik rol oynadığını düşünüyor. Bu amaçla çalışanların özgürce fikir ve proje önerilerini paylaştığı Bi-fikir platformu oluşturulmuş durumda. Anadolu Grubu İnsan Kaynakları Başkanı Osman Alptürer, “Bi-fikir’le Anadolu Grubu çalışanları, ürün ve hizmet, motivasyon ve iletişim, verimlilik, maliyet azaltma, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal sorumluluk, paydaş memnuniyeti, sürdürülebilirlik, e-dönüşüm ve teknoloji alanlarında fikirlerini verebiliyor ve bunlardan başarılı bulunanlar hızla hayata geçiriliyor” diyor. Şirket bu platform sayesinde şu ana kadar toplamda 8 bine yakın fikir kazandı. Bu fikirlerden çıkan projeler, hem yeni ürün/hizmet hem de iyileştirme ve geliştirme odaklı oldu. Bunların yaklaşık 5 binini ise 2016 yılında toplanan fikirler oluşturuyor. Alptürer, “Gittikçe artan bir grafiğe sahibiz. Toplamda 800’e yakın projemiz var. Bunların yaklaşık 500 tanesi 2016 yılında oluşturuldu. Bi-fikir programı ile bugüne kadar toplam 77 milyon TL civarında fayda ürettik” diye konuşuyor. 

MOTİVASYONA BÜYÜK KATKI

Enerji devlerinden Petkim de yaratıcı fikirleri ağırlıklı olarak şirket içinden toplamayı tercih ediyor. Şirket bu amaçla 2014 yılında kurduğu “Fikrimce” adlı öneri sistemi altında tüm çalışanlarının özgürce önerilerini paylaşmalarını sağlıyor. Bu işleyiş son tahlilde işe yaramış görünüyor. Petkim, son 5 yılda sisteme düşen fikirlerden yaklaşık 650’ye yakınını uyguladı ve bu fikirler şirkete yaklaşık 9,5 milyon TL’lik net fayda sağladı. Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov önerilerin başta iş sağlığı ve güvenliği olmak üzere, lojistikten satın almaya, Ar-Ge’den satış ve bakıma şirketin hemen hemen tüm fonksiyonlarını kapsadığını anlatıyor. Mammadov, “Bu öneriler Petkim’in finansal sonuçlarına olumlu yansıdığı gibi, çalışanların motivasyon ve aidiyet duygularının yükselmesine de katkı sağlıyor” diyor. Şirket öneri sistemini 2016 yılı için de verimli çalıştırmış. 2016 yılında Fikrimce’ye 550’ye yakın fikir gelirken, sistemdeki fikirlerden 121’i için projeler oluşturulmuş ve uygulamaya alınmış. Şirketin bu projelerle yaklaşık 1 milyon 650 bin TL’lik net fayda oluşturduğunu anlatan Mammadov, “Güçlü bir çalışan öneri sistemi kültürümüz olduğu için proje sayılarımız kararlı seyrediyor” diye konuşuyor. 


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz