İyimser, temkinli ve hazır

Son dönemde iş dünyasında gözlenen bir eğilim var. Tahmin edilenin aksine 2012 yılına yönelik beklentiler kötü değil...

1.03.2012 00:00:000
Paylaş Tweet Paylaş
İyimser, temkinli ve hazır
Olumsuz beklentilere ve ekonomideki inişe rağmen, iyimser olanların sayısı azınsanmayacak düzeyde. Ancak, büyük holdinglerden orta ölçeklilere kadar "iyimserim" diyen CEO ve yöneticiler, ardından da bu saptamalarının başına "temkinli" sıfatını koyuyor. CEO Club üyeleri arasında yaptığımız ve 172 kişinin katıldığı anketten de benzer mesajlar çıkıyor. Ankete göre, "iyimser" olan CEO'lar, en çok agresif büyüme, risk alma ve borçlanma konularına karşı "temkinli"... Bu kapsamda tedbir olarak verimliliğe odaklanıyor, kârlılığı gündemin birinci önceliği yapıyor ve finansmana karşı daha hassas bir yaklaşım sergiliyorlar. 2012'ye temkinli bir iyimserlikle bakıyorum. Hem temkinli hem tedbirliyim. İş planında ürün çeşitlemesi için yeni ürün, pazar çeşitlemesi için de yeni pazarlar lazım. Değişen koşullara göre bazen satışa bazen tasarrufa çok daha fazla odaklanarak işi götürmek gerekiyor. Riskler açısından birincisi, döviz nedeniyle artıda veya ekside olmamaya dikkat edeceğiz. İkincisi, borçları mümkün olduğunca uzun vadeli yapacağız." Bu açıklamalar, Türkiye'nin en büyük özel sektör kuruluşu Koç Holding'in CEO'su Turgay Durak'a ait. Durak'ın sözleri önemli, çünkü iş dünyasındaki genel atmosferi net bir şekilde özetliyor. Son birkaç aydır Durak gibi birçok iş insanı, içinde bulunduğumuz yıla bakışını anlatırken, "temkinli" kelimesini adeta dilinden düşürmüyor. Türkiye'nin en büyük şirketlerinin üst düzey yöneticilerinden oluşan CEO Club üyeleri arasında yapılan anket de iş dünyasında benzer bir yaklaşımın hakim olduğunu kanıtlıyor. Ankete katılanların yüzde 68'i "temkinli iyimser" olduğu yönünde görüş belirtiyor. 172 CEO ve işadamının katıldığı ankette, üyelerin yüzde 15,1'i "temkinli" olduğunu belirtirken, "çok temkinli" olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 11,4 civarında. Ankete göre, iş dünyasınının temkinli olmasının bir numaralı nedenini "global belirsizlik" oluşturuyor. Katılımcıların yarıya yakını temkinliliğinin arkasında yatanın bu olduğunu itiraf ediyor. Yurtiçinde, "dışa bağımlı ciddi bir kriz riski" görenlerin oranı da yüzde 20'yi buluyor. Tüm bunların yanında, yurtiçi konjonktürde belirsizlik ihtimali, daha önce yapılan yatırımlar nedeniyle yaşanan borçluluk ve ihracat pazarlarındaki daralma da şirketleri 2012'de temkinli olmaya itiyor. Bütün bu risklerin yanında "iyimserliklerini" de koruyanlar, bu düşüncelerini "Türk ekonomisinin dinamizminden" aldıklarının altını çiziyor.

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR
İş insanlarının hangi konularda temkinli olduğuna gelince... Agresif büyüme, risk alma, borçlanma, yeni yatırım yapma ve farklı alanlara girme konuları ilk sırada geliyor. Katılımcıların yüzde 23'ü agresif büyüme, yüzde 22'si risk alma ve borçlanmada, yüzde 15,8'i yeni yatırımlar, yüzde 12,4'ü de farklı alanlara giriş konusunda temkinli olacağını açıklıyor. Yeni işe alım, satın alma gerçekleştirme, stratejik yeni bir karar alma ve yurtdışı operasyonlar gerçekleştirmek konusunda temkinli olacağını söyleyenler de bulunuyor. Peki temkinliler ne tür aksiyonlar alarak harekete geçiyor? İş dünyasında bir krize karşı hazırlıklı olanlar, temkini elden bırakmamak için ağırlıklı olarak verimlilik çalışmalarına odaklanacaklarını söylüyor. Ankete katılanların yüzde 28'inin "verimliliği" ilk sıraya koyması da bunu gösteriyor. İkinci sırada "kârlılığa odaklanmak" geliyor. Katılımcıların yüzde 22'si bu şekilde görüş belirtiyor. Bunları ise üçüncü sırada "nakit akışı" izliyor. "Nakit akışına dikkat edeceğiz" diyenlerin oranı yüzde 20'ye ulaşıyor. Borçluluğu etkin yönetmek, daha az risk almak, büyümede frene basmak, yeni işe alım gerçekleştirmemek, satın almaları dondurmak ve pazarlama yatırımlarını azaltmak da alınan diğer tedbirler arasında...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz