Maliyet avcıları

Etkin maliyet yönetimi, sürdürülebilir büyüme açısından en kritik konulardan biri.

1.09.2013 00:00:000
Paylaş Tweet Paylaş
Maliyet avcıları

Petkim’in maliyetleri içinde enerji maliyetlerinin oranı yüzde 8. Bu 10 yıl önce de aynı seviyedeydi. Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut, enerji ve hammadde maliyetlerini nasıl düşürmeyi planladıklarını şöyle aktarıyor:

“Ana hammaddenin yanı sıra alternatif hammadde kaynakları arayışımız var. Hem çevre hem enerji maliyetlerimizi düşürmek amacıyla enerji santralimiz yaklaşık 100 milyon dolar yatırımla 2008 yılında doğalgaza dönüştürüldü. 2 enerji üretim tesisimizde üretim optimizasyonuna gidilerek elektrik üretim maliyetlerimizde önemli iyileştirmeler sağladık.”

PERAKENDENİN FARKI NEREDE?
Teknoloji perakendeciliğinin önemli oyuncularından Bimeks’in en büyük maliyet kalemi yüzde 84,2 oranıyla ticari mal maliyeti. Bu oranın 2004 yılında yüzde 86,6 olduğunu ifade eden Bimeks Genel Müdürü Arif Bayraktar, son 4 yıldır cirolarını ortalama yüzde 30 oranında artırarak satın alma güçlerini ve koşullarını geliştirdiklerini söylüyor. Ayrıca artan ürün çeşitliliğinin de mal maliyeti oranını düşürdüğünü, dolayısıyla da kâr marjını artırdığını ifade ediyor.

Bayraktar, sürdürülebilir büyüme için maliyet yönetiminde izledikleri stratejileri şöyle aktarıyor: “Ölçek ekonomisi uygulaması çerçevesinde sabit giderlerin toplam gelirlere oranını düşürmek amacıyla satış gelir-
lerimizi her yıl düzenli olarak yüzde 30 seviyesinde artırıyoruz. Çoklu kanal stratejileri çerçevesinde e-ticaret ve franchise iş modellerini uyguluyoruz. Bu uygulama sayesinde düşük düzeyde duran varlık yatırımına karşılık satış gelirlerinde hızlı artış ve operasyonel giderler oranında gerileme sağlıyoruz. 2012 yılında toplam operasyonel giderlerin net satış hasılatına oranı 2011 yılına kıyasla yüzde 0,5 iyileşme kaydetti. Böylece yüzde 13,3 oranından yüzde 12,8 oranına geriledi.” Türkiye’nin önde gelen perakendecilerinden Doğ-taş’ın en büyük maliyet kalemi ise reklam ve diğer pazarlama faaliyetleri. Doğtaş Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, 10 yıl önce toplam maliyetler içindeki payı yüzde 20 olan pazarlama maliyetlerinin bugün yüzde 15’e düştüğünü söylüyor. Doğtaş, şöyle devam ediyor: “Cirolarımız arttıkça her gider payında olduğu gibi reklam harcaması da oransal olarak azalıyor. Son bir yılda özellikle, enerji tasarrufu, lojistik giderlerinde verimlilik gibi konular üzerinde çalışmalar yaparak, kazanımlar elde ediyoruz.”

BİLGEHAN ANLAŞ / JTI TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ
MİLYONLARCA DOLARI GERİ DÖNDÜRÜYORUZ"
MALİYETLERİ AZALTIYORUZ

En büyük maliyet kalemimiz hammadde ve oranı yüzde 59. 10 yıl önceye göre 8  puan azaldı. Yine aynı dönemde genel üretim ve amortisman giderleri yüzde 8 oranında sabit kalırken, personel giderlerimiz yüzde 13'ten yüzde 9'a geriledi. Yönetim maliyetleri yüzde 5'te sabit kalırken pazarlama giderlerimiz toplam maliyetler içinde yüzde 11 'den yüzde 19'a çıktı.
1 MİLYON DOLAR TASARRUF
Hammadde giderlerimizi iyileştirmek için tedarik zinciri süreçlerinde çalışmalar yapıyoruz. Gerek ülke pazarında gerekse diğer pazarlardaki ihtiyaçlarımızı konsolide ediyoruz. Böylece daha hacimli satın almalar yapıyoruz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz