Ücrette değişken hesaplar

Patronlar, kâr gibi artk riskleri de paylaşmak istediğinden dolayı “değişken ücret” uygulamasn kullanan şirket sayısı ve sisteme dahil olan çalışan sayısı hızla artyor

1.07.2010 00:00:000
Paylaş Tweet Paylaş
Ücrette değişken hesaplar


”MOTİVASYON, PERFORMANS, ÖDÜL
HRM Danmanlık Kurucu Orta Aylin Nazlaka Coşkunoğlu ise başka bir noktaya, motivasyona dikkat çekiyor: “Sistem, çalışanların şirketin geleceğiyle ilgili kendilerini daha sorumlu hissetmeleri sağlıyor. Bu da hedeflenen başarıya ulaşlmasını hzlandırıyor ve motivasyonu yüksek tutuyor. ”Citibank İK’dan genel müdür yardımcısı Levent Ergin de uzmanlarla aynı görüşte. Değişken ücret paketlerinin çalışan tarafında ciddi bir rekabet ve motivasyon sağladığını belirten Ergin, şöyle devam ediyor: “Değişken ücretin potansiyel olarak ücret paketinin en motive edici unsuru olduğunu düşünüyoruz. Çalışanlar, baz maaşı performansları belli bir seviyeyi yakaladığı sürece almaya baştan hak kazanyor. Ancak değişken ücret, çalışanların yaptıkları katkıya göre ödüllendirmenin tutarlı ve eşit biçimde yapılmasını sağlıyor. Böylece daha iyi performans gösterenleri daha iyi ödüllendirebiliyoruz. Sadece çabaya değil başarıya da prim vermiş oluyoruz. ”3M Türkiye Ücretlendirme ve Yan Haklar Yöneticisi Öznur Başaran ise amaçlarının “Şirket kazanırken çalışanı da ödüllendirmek olduğunu ”vurguluyor ve ekliyor: “Şirket hedeflerini gerçekleştiremediğinde çalışan prim alamyor. Dolayısıyla çalışanlar üzerine düşenden daha fazlasını yapmak için gönüllü olarak çalışıyor. Bu uygulama, günümüzün ekonomik koşullarında daha rekabetçi olmak konusunda şirketimize artı bir güç katıyor. Büyümeyi destekleyici yeni projeler yaratmak içinde sinerji oluşturuyor.

”HANGİ SEKTÖRLER ÖNCÜ?
Deiğişken ücret uygulaması, perakende, hızlı tüketim, teknoloji, finans, bankacılık ve ilaç gibi genç ve hareketli sektörlerde arğılık kazanyor. Satış ve pazarlama yönetiminin kilit önem taşıdığı sektörlerin yanı sıra müşteriyle birebir ilişki içinde olan hizmet sektörlerinde de sıklıkla tercih ediliyor. Uygulamann en yoğun olduğu sektörlerin başında teknoloji geliyor. Buna en iyi örneklerden biri HP Türkiye. HP Afrika, Akdeniz ve Orta doğu İşe Alım Müdürü Şebnem Arıcan, “Performans bonusu ve prim uygulaması bir sektör standardıdır” diyerek sektörlerindeki durumu özetliyor. Arıcan, yoğun rekabet nedeniyle teknoloji sektöründeki tüm şirketlerin prim uyguladığını söylüyor ve ekliyor: “Değişken ücret politikası yüksek performanslı çalışanlara ve şirkete avantajlar sağlıyor. Ayrıca satış ekibi için geçerli olan prim sistemi de tüm çalışanlara açk olan ölçülebilir bir sistem.”Pfizer ise ilaç sektöründen bir örnek. Pfizer’daki uygulamayı şirketin Türkiye-Caucar İK Bölge Direktörü Hande Eskinazi, şöyle anlatıyor: “İnsan kaynağımızı şirketimizin başarısının arkasndaki en önemli itici güç olarak görüyoruz. Bu çerçevede Pfizer olarak en iyi yetenekleri şirketimize kazandırmak ve şirkette tutmak amacımıza paralel olarak rekabetçi ve performansa bağlı değişken bir ücret politikamz bulunuyor. Değişken ücret paketimizde performans primi, satış primi ve belirli pozisyonlar için Pfizer sınırlı hisse ve hisse opsiyonlar var.

ӆSTLERDE ORAN ARTIYOR
Çalışan profiline bakıldığında bazı şirketlerde sadece üst ve orta kademe yöneticilerin, bazılarında ise tüm çalanların belli formüllerle değşiken ücret paketine dahil edildiği gözleniyor. Ancak aslnda amaç, özellikle üst ve orta kademe yöneticileri pakete sokmak. Mercer HR Consulting Türkiye Genel Müdürü Sibel Yücesan, “Aslnda bu uygulamayı özellikle üst ve orta kademelerde görüyoruz. Ama son dönemde daha alt kademe çalışanların da sisteme dahil edildiği, daha çok tabana yayıldığı gözleniyor” diyor. Türkiye’de şuanda değişken ücretin toplam paketteki pay yüzde 5-45 arasında değişiyor. Üst kademelere çıktkça değişkenin payı artıyor. Çünkü üst kademedekiler şirketin performansndan daha fazla sorumlu. Profil International Kurucu Orta Ayşe Öztuna ise Türkiye’deki uygulamaları şöyle özetliyor: “Tipik olarak şirketteki yönetim seviyesine, sektöre ve fonksiyona göre önemli deiğiklikler göstermekle birlikte yönetici seviyelerinde toplam gelirin yüzde 50’den fazlası halen baz maaş.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz