4 sektör de KOBİ peşinde

Son dönemde sigortadan leasinge, finans sektöründe adeta bir KOBİ seferberliği yaşanıyor.

1.08.2012 00:00:000
Paylaş Tweet Paylaş
4 sektör de KOBİ peşinde
KOBİ’ler son 10 yıldır radarda! Hem kârlı hem potansiyeli yüksek bu alanda bankalar, bugüne kadar önemli getiri elde etti. Şimdiyse sıra finans sektörünün geri kalanında... Son dönemde sigortadan leasinge, finans sektöründe adeta bir KOBİ seferberliği yaşanıyor. Müşterilerinin önemli bölümü KOBİ’lerden oluşan faktoring ve leasing, yeni çözümlerle işlem hacmini artırmak hedefinde. Sigorta sektörü sigortalı KOBİ sayısını gelişmiş ülkeler seviyesine taşımayı planlıyor. Bireysel emeklilik şirketleri ise işveren katkılı sözleşmeler portföyünü KOBİ’lerle büyütmek istiyor.ürkiye’de işletmelerin önemli bir bölümü küçük ve orta ölçekli şirketlerden oluşuyor. Toplam rakamın 2 milyon adet üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Bu büyük topluluğu ilk keşfedenlerden biri bankacılık sektörü olmuştu.. Başta krediler olmak üzere KOBİ’lere uygun ürün ve hizmetlerini çeşitlendiren bankaların bu çabaları, “bankalı” KOBİ nüfusunu son 10 yılda önemli ölçüde artırdı. Şimdi ise sırada bankacılık dışı finans var. Son yıllarda sigorta, bireysel emeklilik, faktoring, leasing gibi alanların da radarında KOBİ’ler olduğu görülüyor. Doğası gereği uzun yıllardır zaten KOBİ’lerle çalışan faktoring ve leasing sektörlerinde hedef daha fazla hacim yaratmak. Bireysel emeklilik şirketleri ise işveren grup emeklilik ve gruba bağlı emeklilik sözleşmelerini artırmayı planlıyor. Bu kapsamda KOBİ’lerin katkısının büyük olacağı düşünülüyor. Sigortacıların hedefinde halihazırda yaklaşık yüzde 15 düzeyinde olan sigortalı KOBİ sayısını, gelişmiş ülkelerin seviyelerine taşımak var.

BES'DE KURUMSAL ÖNCÜ OLDU
Türkiye’de bireysel emeklilik bireysel sözleşmelerle büyüyor. Emeklilik Gözetim Merkezi’nin 6 Temmuz 2012 tarihli verilerine göre, sektördeki toplam fon büyüklüğünün sadece yüzde 26’sını işveren grup emeklilik ve gruba bağlı emeklilik sözleşmeleri oluşturuyor. Yapı Kredi Emeklilik Genel Müdürü Taylan Türkölmez, bu pay içerisinde ağırlığın KOBİ’lerde olduğunu söylüyor ve şöyle devam ediyor: “KOBİ ağırlıklı olarak değerlendirilebilecek gruba bağlı bireysel sözleşme sayısı, toplam bireysel emeklilik sözleşmelerinin yaklaşık yüzde 20'sine ulaştı." AvivaSA CEO’su Meral Eredenk, kurumsal katılım tarafında sözleşmelerin özellikle son yıllarda arttığına işaret ediyor. İlk 500 kuruluştan gelen katılımlarla, sağlanan büyümenin, küçük ve orta boy işletmelerin kurumsal ürün ve hizmetlere ilgi göstermesine ön ayak olduğunu söylüyor. Eredenk gelişimi şöyle anlatıyor: “KOBİ’lere yönelik ilk dönem çalışmalarda, bankaların maaş müşterilerine sunduğu bireysel planlardan daha avantajlı, fakat kurumsal planlar kadar özel şartlar içermeyen paketler bulunuyordu. O dönemde sunulan ürün ve hizmetlerle, ilgi artırıldı.~
Sonraki dönemde emeklilik şirketlerinin uzmanlaşan ve büyüyen kurumsal projeler bölümleriyle gerçek anlamda KOBİ’lere yönelik çalışmalar yapılmaya, firmalara özel finansal danışmanlık hizmetleri verilmeye başlandı. Ardından firma ölçeğine ve beklentisine uygun ürünler ve kurumsal modeller hazırlanıp geliştirildi. KOBİ’lerin katılım düzeyi artırıldı.” Yakın gelecekte BES’in KOBİ’lerin insan kaynakları uygulamalarında daha fazla yer alması, vergi avantajına yönelik yeni düzenlemelerle daha çok kullanılması bekleniyor. Taylan Türkölmez, zamanla KOBİ portföyünün daha da gelişeceğini, özellikle devlet katkısına bağlı olarak bu gelişimin hızlanacağını söylüyor ve ekliyor: “Gelecek 5 yılın sonunda, geçen zaman içerisindeki gelişim referans alındığında KOBİ portföyünün toplam portföy içerisindeki payının yüzde 25 civarında olacağını öngörüyoruz."

FAKTORİNGİN BÜYÜK HEDEFİ
KOBİ’ler faktöringin en önemli hedef kitlesini oluşturuyor. BDDK verilerine göre 2012’nin ilk çeyreğinde faktoring şirketlerinin müşteri sayısı 68 bin düzeyinde. Sektör bu rakamı 2014 yılına kadar 100 bine taşımayı hedefliyor. Fiba Faktoring Genel Müdürü Oya Yüksel, “Her müşterinin 5 alıcıdan olan alacaklarıyla işlem yapsak bu 500 bin işletme anlamına geliyor” diyor. Net bir veri olmamakla birlikte faktoring şirketlerinin portföylerinde yer alan müşterilerin yüzde 70’ini KOBİ’lerin oluşturduğu tahmin ediliyor. Yeni dönemde büyümenin KOBİ’lerden geleceğine işaret eden Oya Yüksel, şunları ekliyor: “Bence sektörün en önemli sorunu yeteri kadar tanınmıyor olması ve yanlış algılanması. Faktoring ürününü kullanmayan çok firma ve sektör var ve bizim hedefimiz onlara ulaşıp faktoringi ve avantajlarını tanıtmak. Bunun için yılda 5-6 bin müşteri ziyareti yapıyoruz. Ziyaret ettiğimiz firmalardaki aktivasyon oranımız yüzde 23. Bu oranı artırmaya çalışıyoruz. Oran arttıkça daha çok KOBİ’nin faktöringden yararlandığını göreceğiz.” TEB Faktoring Genel Müdürü Çağatay Baydar, bu yıl sektörde yüzde 20 büyüme öngördüğünü söylüyor. “KOBİ ve alt segmente daha fazla odaklanmaya başladık. Müşteri adayını yerinde ziyaret edip nakit ihtiyacına en geç 30 dakikada cevap vererek KOBİ’lerimize çözümler sunuyoruz. Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan KOBİ’lerin faktoringi sevmesini sağladığımız takdirde, 2 yıl içinde sektördeki müşteri sayısını 65 binden 100 bine çıkarabileceğimize inanıyoruz. Bu konudaki hedefimiz KOBİ’lere daha çok hizmet vererek müşteri tabanımızı yüzde 35 genişletmek” diyor.

LEASİNG YENİ ÜRÜNLE BÜYÜYECEK

Finansal kiralama, KOBİ’lerin sıkça kullandığı bir finansal ürün. Finansal Kiralama Derneği (Fider) Başkanı Bülent Taşer, “Mevduat toplayan kurumlar olmaları nedeniyle sıkı kurallara bağlı olarak faaliyet göstermek zorunda olan bankaların finanse edemedikleri küçük ölçekli şirketlerin yatırım harcamaları, leasing şirketleri tarafından
finanse ediliyor” diyor. Halihazırda leasingin KOBİ’lere sağladığı pek çok avantaj var. Örneğin varlığa dayalı bir finansman aracı olduğu için mali yapısı çok güçlü olmayan şirketlerin bu aracı kullanabilmeleri diğer finansal araçlara nispeten daha kolay. Diğer yandan leasing ile kullanılan kredi, yatırım kredisi özelliklerine uygun. Vadesi uzun, geri ödeme şekli kullanan şirketin sektörünün özelliklerine uygun olarak belirlenebiliyor ve geri ödemeler genellikle sabit oluyor. Bülent Taşer, yeni düzenlemelerle birlikte gelecek yeni ürünlerin de KOBİ’lere büyük fayda sağlayacağını söylüyor. Leasing kullanan KOBİ sayısının bu sayede artacağına işaret ediyor. Bugün leasing müşterilerinin yüzde 90’ını KOBİ niteliğindeki işletmeler oluşturuyor. Bülent Taşer, işlem hacminin yüzde 80’ninin de KOBİ’lere yapıldığını söylüyor. “Toplam kiracı sayısı 43 bin adet olup bu işletmelerin yaklaşık 39 bini KOBİ niteliğinde” diye konuşuyor. Yapılan projeksiyonlar, 2016 sonunda sektörün 131 bin adet kiracıya ulaşacağına işaret ediyor. Bu kiracıların yüzde 90’ının KOBİ olacağı tahmininden hareketle 2016 sonunda sektörün, sözleşmesi devam eden 118 bin adet KOBİ niteliğinde kiracısı olacağını öngörüyor. ~

MUSA ÜLKEN / ANADOLU SİGORTA GENEL MÜDÜRÜ
SİGORTA SON 3 YILDA HERAKETLENDİ
YENİ ÖZEL ÇÖZÜMLER

Türkiye ekonomisindeki ağırlığını giderek arttıran KOBİ’lerin, büyük, küçük her türlü riske karşı varlıklarını ve faaliyetlerini kesintisiz devam ettirebilmesi çok önemli. Bunun için, KOBİ’lerimize ihtiyaç duyacakları sigorta desteğinin sağlanması amacıyla sigorta sektöründe özellikle son 3 yılda önemli bir hareketlilik var. Örneğin biz işletmelerin tüm sigorta ihtiyaçlarını tek bir poliçe altında topladık. Avantajlı fiyatlarıyla sektörlere göre farklılaşan özel paket ürünler geliştirdik.
PAZAR BÜYÜYOR
Son yıllarda KOBİ poliçelerindeki artış sektörü gerçekten umutlandırdı ve yeni bir pazar oluştu. Yaşanan artışlara paralel olarak, KOBİ paket poliçelerine verilen önem arttı ve ürünler
teminat bazında zenginleşmeye başladı. Ancak sigortalılık oranının hala yeterli düzeyde olmadığını görüyoruz. Sektörde yapılan tahminler, Türkiye’de KOBİ’lerin sigortalılık oranının yüzde 15-20 seviyesinde olduğu yönünde birleşiyor.
GELECEK PLANI
Sigorta şirketleri açısından fırsatlar devam ediyor. Sigortaya ilgi duyan KOBİ’lerin sayısının artmış olmasına rağmen, hala pek çok KOBİ finansal, poliçe kapsamındaki teminatlar konusunda yeterli bilgi sahibi olmadığı ve sigorta bilinci yeterli düzeyde olmadığı için sigorta yaptırmıyor. Önümüzdeki 5 yılda henüz sigorta ile tanışmamış bu kitleye yönelmek, çok düşük olan sigortalılık oranlarının diğer dünya ülkelerine yakın seviyelere yükseltilmesine imkan sağlayacak.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz