5 sektörün KOBİ hesabı

KOBİ’ler işlem hacminden aldıkları yüzde 20 payı, 5 yılda 2’ye katlayacak.

5.02.2016 16:30:310
Paylaş Tweet Paylaş
5 sektörün KOBİ hesabı
Bankacılığın ardından finansın her alanında rota KOBİ’lere kırılıyor. Aslında KOBİ’ler, Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerin yüzde 99’unu oluşturuyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun “Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistikleri”ne göre en güncel bilgilerle KOBİ’ler ekonomide toplam ciroda yüzde 63’lük aslan payını elinde tutuyor. 2013 yılında toplam ithalatın yüzde 40’ını ve ihracatın yüzde 60’ını KOBİ’ler gerçekleştirdi. İşte tüm bu veriler, her alanda KOBİ’lerin neden öncelikli segment olarak öne çıktığını net olarak ortaya koyuyor. Sigortacılıktan faktoringe kadar finansın her alanında lider şirketlerin yöneticileri, KOBİ’lerin 5 yıllık vadede ağırlıklarını artıracağı konusunda hemfikir. KOBİ’lerin, 5 yıllık vadede en az yüzde 10’larla büyümesi planlanıyor. 
SİGORTADA AĞIRLIK YÜZDE 30
“Türkiye’nin 2014 itibarıyla iç tüketime dayalı büyüme modelinden dış satışa odaklı modele doğru yaptığı geçiş ve KOBİ’lere verilen desteklerin minimum 2-3 yıl süreceği öngörüsü, KOBİ’leri sektörümüzün odak alanlarından biri haline getirdi.” Bu sözlerin sahibi Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen’e göre Türkiye’de yaklaşık 4 milyona yaklaşan KOBİ’nin 1,5 milyonunun yangın sigorta poliçesi var. Yani KOBİ tarafında sigortacılık penetrasyonu yüzde 35- 40 arasında. Groupama Genel Müdürü Ramazan Ülger de aynı fikirde. KOBİ segmentinde penetrasyonun yüzde 40’ın altında kaldığını söylüyor. KOBİ’ler elementer sigortacılıkta yangın, sektörlere özel paketler ve nakliyat sigortaları gibi ürünlere yoğun talep gösteriyor. Uğur Gülen, kasko ve trafik sigortaları da dahil KOBİ’lerin hayat dışı prim üretimi içindeki payının yüzde 25-30 oranında olduğunu tahmin ediyor. Aynı şekilde sigortalı şirketlerin büyüklüklerine dair tam veriler olmasa da sigorta şirketlerinin yöneticileri, KOBİ’lerin toplam sigortalı sayısında payının yüzde 20- 25 arasında olduğu tahmininde bulunuyor. Generali Sigorta Genel Müdürü Mine Ayhan, beş yıl içinde KOBİ’lerde sigortalanma oranlarının hızla artacağını öngörüyor. “5 yıl sonra KOBİ’lerin prim üretim paylarında bugüne oranla yüzde 15-20 aralığında artış bekliyorum. Özellikle yangın ve sorumluluk branşında sigortalılık artacak” diyor. Uğur Gülen de KOBİ’lerin prim üretiminde payının yüzde 30-35 bandına çıkacağını öngörüyor. 
ODAKLARINA ALIYORLAR 
Sigorta şirketleri, bu öngörülerden hareket ederek büyüme planlarını KOBİ’ler üzerine kuruyor. Aksigorta’da prim üretiminin yüzde 20-25’ini KOBİ’ler gerçekleştiriyor ve Gülen 5 yıl içinde bu payı yüzde 5-10 artırmayı hedeflediklerini belirtiyor. Generali Sigorta Genel Müdürü Mine Ayhan da “Prim üretimimizde KOBİ’lerin payı yüzde 20. 5 yıl sonra bu payın yüzde 30-35 aralığında seyredeceğini öngörüyoruz. Bunun için de mevcut ürünlerimizi KOBİ ihtiyaçlarına göre revize ediyoruz, yeni ürünler çıkarıyoruz” diye konuşuyor. Bu noktada Ramazan Ülger, biraz daha kötümser bir tablo çizerek, Türkiye’nin büyüme hızındaki yavaşlama nedeniyle orta vadede prim üretiminin dağılımında bir değişiklik beklemediğini belirtiyor. Ancak Groupama, 2016 büyüme stratejisinde KOBİ’lerin payını artırmayı önemli bir adım olarak görüyor. Ülgen, “KOBİ’lere özel ürünlerimizi ihtiyaçları göz önünde tutarak tekrar revize edeceğiz. Risk yönetim kadromuzla ziyaretler yaptığımız KOBİ’lere risklerini daha iyi yönetebilmeleri için teknik danışmanlık vereceğiz” şeklinde konuşuyor. ~BES’İN UMUDU KOBİ’LERDE
12’nci yılını tamamlayan bireysel emeklilik sisteminde yapılan tüm çalışmalara rağmen hala fon üretimi ve katılımcı sayısında ağırlık, bireysel katılımlardan geliyor. Peppers&Rogers Türkiye Finansal Servisler Direktörü İsmail Dağgeçen, bugün KOBİ’lerin fon üretimindeki paylarının yüzde 3 ila 5 arasında olduğunu tahmin ediyor. Dağgeçen, bu oranın içine KOBİ sahiplerinin yaptırdığı bireysel sözleşmelerin katılmadığını da özellikle vurguluyor. Anadolu Emeklilik Genel Müdürü Uğur Erkan da, “Halihazırda KOBİ’lerin çalışanları adına katkı payı ödediği kurumsal katılımın son derece düşük olduğunu söyleyebiliriz. Ancak işverenin çalışanları adına organizatör sıfatıyla oluşturduğu gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmeleri, sistemde toplam katkı payında yüzde 22 pay alıyor. Burada KOBİ’lerin ciddi bir ağırlık teşkil ettiğini gözlemliyoruz” diyor. Uğur Erkan, KOBİ’lerde esas ivmenin, otomatik katılımın yürürlüğe alınmasıyla gerçekleşmesini bekliyor. İsmail Dağgeçen, ilerleyen dönemde daha yüksek kârlılık getirmesi nedeniyle kurumsal taraftaki sözleşmelerin şirketlerin geleceği için çok daha kritik olduğunu açıklıyor. Dağgeçen’e göre 5 yıl sonra KOBİ’lerin fon toplamında payı yüzde 25’e kadar çıkacak. Anadolu Emeklilik Genel Müdürü Uğur Erkan, bu konudaki şirket planlarını şöyle aktarıyor: “Şirketimiz KOBİ’lerin ağırlıklı olduğu, gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmelerinde yüzde 20 pazar payıyla lider. Rekabetçi kesinti yapısına sahip grup emeklilik ürünlerinin, başta bankasürans olmak üzere etkin dağıtım kanallarıyla KOBİ’lere pazarlamasını yapıyoruz.” EN YÜKSEK HACİM LEASİNGTE
Finans alanları içinde KOBİ’lerin en yüksek güce sahip olduğu alan leasing. Öyle ki Finansal Kurumlar Birliği, leasing alacaklarının yüzde 50’sinin KOBİ işlemlerinden oluştuğunu belirtiyor. Deniz Leasing Genel Müdürü Kahraman Günaydın, 2012 sonunda yüzde 1 KDV avantajının getirilmesiyle sektörde KOBİ segmentinin öneminin her geçen gün arttığına değiniyor. Şeker Leasing Genel Müdürü Cenk Erten’e göre küçük ve orta işletmelerin sektör müşteri adedinde payı ise yüzde 70- 75 civarında bulunuyor. Sektörde 5 yıllık vadede KOBİ’lerin gücünün daha da artacağı tahminleri yapılıyor. Erten, bu segmentin işlem hacmindeki paylarının yüzde 55-60’a ulaşacağını öngörüyor. Finansal Kurumlar Birliği de hem işlem hacminde hem müşteri sayısında KOBİ’lerin bugünkü oranlarının yüzde 10 yükseleceğini belirtiyor. Bu trendde Garanti Leasing Genel Müdürü Ünal Gökmen’e göre özellikle inşaat, talaşlı imalat, tekstil, plastik ekipmanları ve metal işleme ürünlerinde hareket görülecek. Cenk Erten, henüz büyük firmalar tarafından gerçekleştirilen sat-geri kirala işlemlerinin KOBİ’lere de yayılacağını düşünüyor. Leasing şirketlerinin rakamları da KOBİ’lerin bu gücünü doğruluyor. Şeker Leasing’te KOBİ’ler müşteri sayısında yüzde 85, risk içinde yüzde 65 paya sahip. Kahraman Günaydın şirketi Deniz Leasing için KOBİ stratejilerini şöyle aktarıyor: “İşlem hacmimizin yüzde 50’si KOBİ segmentinden geliyor. Satıcı bazlı kampanyalar ve özel finansal çözümlerle belirli bir alana konsantre olmadan KOBİ’lerle büyüme trendimizi sürdüreceğiz.” Garanti Leasing’in KOBİ odaklı büyümesini ise Gökmen şöyle aktarıyor: “Müşteri sayısında sektörden ayrışarak yüzde 85-90 KOBİ ağırlığına çıkıyoruz. 5 yıllık süreçte bu payı korumayı istiyoruz.”~ALTERNATİF KAYNAK FAKTORİNGTE
En önemli ihtiyacı en hızlı ve ucuz şekilde likiditeye ulaşmak olan KOBİ’ler için faktoring, önemli bir kaynak alternatifi. Zaten faktoringte müşteri sayısının yüzde 90’a yakın bir oranla KOBİ’lerden oluşması da bunun net göstergesi. TEB Faktoring Genel Müdürü Çağatay Baydar, KOBİ’lerin müşteri sayısında en az yüzde 80 pay aldığını, ancak büyük firmaların yüksek hacimli işlemleri nedeniyle KOBİ segmentinin sektör hacminde yüzde 20 payı oluşturduğunu söylüyor. DenizFaktoring Genel Müdürü Alper Tunga Emecan, sektör işlem hacminde bu payın 5 yılda yüzde 40’lara yaklaşabileceğini öngörüyor. Baydar’ın da öngörüsü bu yönde. Garanti Factoring Genel Müdürü Hulki Kara, önümüzdeki 5 yıllık süreçte de asıl ivmenin yurtiçi işlemlerde olacağına inanıyor. Kara, “KOBİ’lerin alacaklarının vadesinde ödenmeme riskine karşı garanti ihtiyacına olan artışa paralel gayr-ı kabulü rücu işlemlerin payının artacağını düşünüyorum. Tedarikçi finansmanı anlayışı da giderek piyasalarda yerleşecek” diyor. Şirketler de bu tahminler üzerinden iddialı büyüme planları kuruyor. DenizFaktoring Genel Müdürü Alper Tunga Emecan, KOBİ müşterilerinin şirket cirosunda payının yüzde 30 olduğunu açıklıyor. “Müşteri sayısında KOBİ payı ise yüzde 90’ın üzerinde. Hedefimiz KOBİ’lerden gelen ciro oranımızı yüzde 50’ye taşımak” diyor. Garanti Factoring’te riski olan müşteri sayında KOBİ’lerin payı yüzde 93, ancak bu müşterilerin hacimleri toplamdan yüzde 15-20 aralığında pay alabiliyor. Genel Müdür Hulki Kara, “Burada hedefimiz yüzde 25-30 bandına ulaşmak. Öncelikli olarak KOBİ’lere özel geliştirdiğimiz hızlı finansman çözümleri bu noktada yardımcı olacak” diye konuşuyor.

"TÜKETİCİ FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KOBİ'LERE DE ÇALIŞIYOR"
HACMİN YÜZDE 55’İ TİCARİ 

Finansman şirketleri, bilinenin aksine sadece tüketicilerin değil, şirketlerin ve çoğunlukla KOBİ’lerin yatırım malı niteliğindeki kamyon, otobüs, iş makinesi ve hafif ticari araçlarının alımını finanse ediyor. 2015 Haziran ayı itibarıyla sektörde yeni açılan kredilerin yüzde 55,2’si şirketlere açılan kredilerden oluşuyor. Bu rakamın da yüzde 80’i KOBİ’lere kullandırılan bu nitelikteki kredilerden geliyor. Müşteri sayısı açısından bakıldığında da yaklaşık 600 bin müşterimizin 200 bini ticari nitelikli. Bu ticari müşterilerin yüzde 80’ni KOBİ’ler oluşturuyor. 
ARTIŞ TRENDİNDE 
İşlem hacminde ticari kredilerin oranı, artış trendinde. Bu da bize önümüzdeki dönemlerde finansman şirketlerinin KOBİ’lerin finansmanında önemli bir yer almaya başlayacağını gösteriyor. Finansman şirketleri KOBİ’lerin finansmanında alternatif ve tamamlayıcı bir unsur olarak giderek artan oranda yer almaya devam edecek. KOBİ’lerin ticari taşıt alımları dışında, üretime yönelik ara mallarının ve stoklarının finansmanı da bizim için yeni alanlar olarak karşımıza çıkıyor. Finansman şirketleri bu alanlarda yeni ürünler sunmaya başladı. Henüz istenilen hacme ulaşılamadı ama ekonomik canlılığın artması halinde bu yeni ürünler de yaygın şekilde KOBİ’lerin kullanımına sunulacak.~"BİREYSELDEN SONRA EN HIZLI BÜYÜYECEK SEGMENT"
BÜYÜMEYİ AÇIKLAR

Çalışanlarının geleceklerini güvence altına almalarına destek olmayı tercih eden işletmelere sunulan emeklilik planlarının, bireysel katılımcılara sunulan planlardan daha cazip koşullara sahip olması, işletmeleri ve özellikle KOBİ’leri BES’e yönelten önemli bir sebep. Bu nedenle de KOBİ’leri BES sektörü için önemli ve büyümeye açık bir segment olarak görüyoruz. KOBİ’lerin ekonomiden ne kadar büyük pay aldığını düşünürsek BES’te bireysel satışlardan sonra en fazla satış yapılabilecek alan olarak ön plana çıkıyorlar.
KATILIMCILARIMIZIN YÜZDE 19’U
Katılım Emeklilik olarak grup BES planlarını çok önemsiyoruz. Ciddi bir kurumsal müşteri tabanımız var. Bizim satışlarımızda KOBİ’lerin yaklaşık yüzde 18-19’u oluşturduğunu görüyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içinde sektörde penetrasyonun 2-3 katına çıkacağı öngörülüyor. Ancak bu artışın gözlenebilmesi için ekonomik büyümede istikrar ve yıllık gelirlerde buna paralel bir artış gözlenmesi şart. İleride KOBİ segmentinde hızlı büyüyebilmek için banka satış kanallarındaki KOBİ –OBİ müşteri temsilcilerinin BES satış hedefi alması, ürünün satışı için vakit ayırmasıyla çok hızlı bir ilerleme kaydedilebileceğini düşünüyoruz.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz