Büyümenin önündeki engeller

KOBİ’lerin büyümesine engel olan faktörlerin başında finansmana ulaşamamak geliyor. Finansman dışındaki engeller de daha çok şirketlerin içsel sorunlarından kaynaklanıyor. Kurumsallaşamamak, nitelikli insan kaynağı eksikliği, teknoloji ve inovasyonda yetersizlik, markalaşamama gibi konular büyümenin önündeki diğer önemli sorunlar. Uzmanlara göre, tüm bu sorunların çözümünde ‘eğitim’ kritik rol oynuyor.

9.09.2015 15:06:080
Paylaş Tweet Paylaş
Büyümenin önündeki engeller
Hiç kuşkusuz KOBİ’ler, ekonominin en kritik can damarlarından biri... Onların büyümesi ve ölçeklenmesi ülkelerin de gelişmesine katkı sağlıyor. Ancak KOBİ’lerin önünde büyümelerini engelleyen, kronikleşen bazı sorunları var. Sonuçta dünyada ve Türkiye’de yaşanan ekonomik krizler KOBİ’leri büyük şirketlere göre daha çabuk etkiliyor. Ancak, onların büyümesinin önündeki engellerin daha çok içsel sorunlardan kaynaklandığı görülüyor. Finansmana ulaşamama, devlet teşvikleri hakkında yeterince bilgi sahibi olmama ve var olan parayı yönetememe KOBİ’lerin finans konusunda yaşadığı H strateji Hazırlayan: Nil Dumansızoğlu ndumansizoglu@capital.com.tr sıkıntıların başında geliyor. Bunu, kurumsallaşamamak ve yönetim sorunları izliyor. Genellikle aile şirketi olan KOBİ’lerin yüzde 80’inin daha 2’nci kuşağa gelmeden yok olması da bu sorunun büyüklüğünün bir göstergesi. Uzmanlara göre teknoloji, AR-GE ve inovasyon yatırımlarına yeteri kadar önem verilmemesi de büyük sorun yaratıyor. İnsan kaynakları, markalaşamama, proje hazırlayamama gibi konular ise KOBİ’lerin büyümesindeki diğer engeller olarak gösteriliyor.
FİNANSMANA DİKKAT!
Finansmana erişim güçlükleri, KOBİ’lerde büyümenin en büyük engeli olarak ortaya çıkıyor. Konuyla ilgili TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sönmez, “Finansa erişim güçlükleri sistem kaynaklı güçlükler. KOBİ’lere yönelik genel teşvik uygulamalarını etkinleştirmediğimiz ve derinliği olan finansal araçlarla donatmadığımız için kredi genişlemesi KOBİ’lerin büyümesine katkı sağlamıyor. Ayrıca vergi yapımız da sermaye birikimini eriten özellikler taşıyor” diyor. Kredi genişlemesinin girişimci KOBİ’leri destekleyecek yapıda olması gerektiğini ifade eden Sönmez, öneri olarak şunları söylüyor: “Bankacılık sistemi KOBİ’lere kredi yapılandırmada esnek yaklaşmalı, yeni imkanlar sunmalı. KOBİ bankacılığı şu anlayışa oturtulmalı: Öncelikli kalkınma projelerinde KOBİ’lere destek artarsa finansal sektöre ilgi de artacak ve KOBİ’lerin finansmanı kolaylaşacaktır. KOBİ’lerin desteklenmesinde ‘hibeci’ yaklaşım terk edilmeli, daha sofistike finansal araçlar devreye sokulmalıdır.” Sönmez, finansman problemine çözüm olarak KOBİ bankacılığının şu hizmetleri üretmesi gerektiğini söylüyor: Finansal mühendislik, çeşitlilik ve derinlik, geri dönüşlü fonlar, bölgesel karakterli özelleştirilmiş araçlar, faiz desteği ve faizsiz kredi desteği sistemi, bölgesel girişim sermayesi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz