Her KOBİ'ye özel çözüm

Bankacılık sektöründe özellikle son yıllarda KOBİ bankacılığına yöneliş var.

1.08.2011 00:00:000
Paylaş Tweet Paylaş
Her KOBİ'ye özel çözümBankacılık sektöründe özellikle son yıllarda KOBİ bankacılığına yöneliş var. Çünkü Türkiye'de KOBİ'lerin kredi kullanımı gelişmiş ekonomilerin çok altında. Bu potansiyel, doğal olarak KOBİ'leri önemli bir cazibe merkezine dönüştürüyor. Akbank, KOBİ bankacılığında öne çıkan oyunculardan biri. Akbank KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı KAAN GÜR, "Toplam kredilerde KOBİ kredilerinin payı yüzde 23. Bu oran çok düşük. Biz kendimizi sadece finansman sağlayan bir kuruluştan öte iş ortağı olarak konumlandırıyoruz" diyor. Her sektöre hatta her KOBİ'ye özel çözüm paketleri geliştirerek onların ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak istediklerini belirtiyor."KOBİ'ler, Türkiye ekonomisi içinde çOi önemli bir yere sahip. KOSGEB verilerine göre Türkiye'de toplam işletme sayısının izde 99,9'unu, istihdamın yüzde 81'ini, yatırımların ise yüzde 62'sini oluşturuyorlar. Ancak kredi kullanımına bakıldığında yarattıkları tüm bu ekonomik büyüklüklere paralel bir rakam karşımıza çıkmıyor. Çünkü KOBİ kredilerinin, toplam kredilerden aldığı pay sadece yüzde 23'ü buluyor. Gelişmiş ülke bankacılık sistemine göre çok düşük olan bu oran, son dönemde KOBİ alanında yoğunlaşan rekabetin de ana nedenini oluşturuyor. Akbank KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kaan Gür de KOBİ'lerin toplam kredilerdeki payını yeterli bulmuyor. Kaan Gür, "Küçük işletmelerin kredi payı gelişmiş ekonomilerde yüzde 40'lar seviyesinde. Türkiye'de ise bu pay çok gerilerde. Bu nedenle Akbank KOBİ Bankacılığı olarak KOBİ'lerin üretim kapasitelerini artırmak, yatırım yapmak gibi pek çok konudaki büyüme ve gelişmesine destek oluyoruz. Olmaya da devam edeceğiz" diyor. KOBİ'leri iş ortağı olarak gördüklerini vurgulayan Kaan Gür, hazırladıkları tüm ürün ve hizmetlerde odaklarına KOBİ'leri koyduklarını belirtiyor. "Alışılagelmiş iş yapma biçimini değiştiriyoruz" diyen Gür, Akbank'ın bu anlayış sayesinde KOBİ bankacılığında diğer bankalardan bir adım önde olduğunu ifade ediyor. Akbank KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kaan Gür, KOBİ'lerin rekabette öne çıkabilmeleri için geliştirdikleri stratejileri ve KOBİ'lere dönük hizmetlerini şöyle anlattı:

"İŞ YAPMA BİÇİMİNİ DEĞİŞTİRDİK"
Akbank KOBİ Bankacılığı olarak tüm çalışmalarımızı uzun vadeli hedeflerle değer yaratmak ve sürdürülebilir büyümeye katkı sağlamak amacıyla yürütüyoruz. İş ortağımız olarak gördüğümüz KOBİ'ler için çeşitli projeler üreterek, KOBİ bankacılığındaki alışılagelmiş iş yapma biçimini değiştiriyoruz. KOBİ'ler Türkiye'deki ekonomik büyümenin sürekliliği açısından stratejik öneme sahip. İstihdamda, yatırımda ve ihracattaki kritik rolleriyle Türkiye'de büyümenin dinamosu olduklarından, finansman kaynaklarına erişimleri de Türkiye için belirleyici bir nitelik taşıyor. Bu nedenle satış odaklı bir yaklaşımla değil, KOBİ'lerin ihtiyaçları doğrultusunda doğru ürün ve hizmetler tasarlıyoruz ve uygulamalarımızı müşteri profilleri özelinde proaktif bir şekilde biçimlendiriyoruz.

HEM FİNANSMAN HEM DANIŞMANLIK
Sadece finansman sağlayan bir kuruluştan öte kendimizi "iş ortağı" olarak konumlandırıyoruz. KOBİ'lere "sizin için" felsefemiz doğrultusunda hizmet sunarken temel hedefimiz sadece finansal destek vermekle sınırlı kalmayıp onlara katma değer veren projelerle ulaşmak. KOBİ'lere finansman desteği sağlamanın yanı sıra bu finansmana ulaşmaları için gerekli olan bilginin sağlanması, danışmanlık ve yönlendirmenin de çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu yaklaşımımız doğrultusunda ürettiğimiz projelerle KOBİ bankacılığına yeni bir boyut getirdiğimize inanıyoruz. Çünkü yoğun rekabet ortamında KOBİ'lerin sadece finans konusunda desteğe değil, pazarlama ve yeni stratejiler geliştirme noktasında da bilgiye ihtiyaçları var. Bu bilgilerin de kolay erişebilir olması büyük önem taşıyor. Biz de Akbank KOBİ Bankacılığı olarak uzmanlığımızla ve bilgi birikimimizle KOBİ'lerin ihtiyaçlarına yönelik yeni çözümler üretmeyi amaçlıyoruz.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz