Gelişen ülkeler yeni dünyanın merkezi olacak

Türkiye’nin dijitalleşmesini hızlandıracak yeni dönemin yeni lideri olmaya adayız” diyor. Bu sürecin aktörlerinden Hasan Süel, Vodafone’un son dönemdeki performansını değerlendirirken gelecek hedeflerini anlattı.

28.04.2014 23:56:260
Paylaş Tweet Paylaş
Gelişen ülkeler yeni dünyanın merkezi olacak
GSM sektörünün büyük oyuncusu Vodafone, “u dönüşüm” stratejisini devreye aldığı son 4,5 yılda gelirlerini yüzde 106 artırdı, pazar payını yüzde 18,6’dan yüzde 30,6’ya çıkardı. Şirketin İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, yeni dönemde yatırıma devam edeceklerini, ajandalarında “dijitalleşmede Türkiye’yi dünya ligine çıkarmak” bulunduğunu söylüyor.

Süel, “gelişmekte olan ülkeler dijital bağlantılı yeni dünyanın yeni merkezi konumuna yükseliyor. türkiye, bu dönüşümün en önemli aktörlerinden biri olacak” diyor.
odafone Türkiye 2009 yılında başlattığı beş yıllık stratejik planında hedeflediği göstergelere beş yıldan daha kısa sürede erişmeyi başardı.

2013 yılında pek çok konuda rekor büyümeye ulaşan şirketin gündeminde artık Türkiye’yi mobil iletişim ve dijitalleşmede dünya ligine çıkaracak sürekli yatırımlar var.

Yatırımlarla şekillenecek yeni dönemde, Türkiye’de dijital dönüşümün lider iletişim şirketi olma vizyonuyla, marka kimliğini “Dijital Dönüşüm Hareketi” çatısı altında topladıklarını söyleyen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Haşan Süel, “Teknoloji yatırımlarımızı, sosyal yatırımlarımızı ve hizmet yatırımlarımızı artıracağımız yeni dönemi araladık.

Türkiye’nin dijitalleşmesini hızlandıracak yeni dönemin yeni lideri olmaya adayız” diyor. Bu sürecin aktörlerinden Hasan Süel, Vodafone’un son dönemdeki performansını değerlendirirken gelecek hedeflerini anlattı:

2013 Vodafone için nasıl bir yıl oldu? 2013 yılında ciro ve müşteri sayısında ne kadar büyüdünüz? Vodafone olarak pazar payınız ne oldu?
Beş kıtada, 30 ülkede faaliyet gösteren ve 411 milyon aboneye hizmet veren Vodafone Grubu operatörleri içinde Vodafone Türkiye’nin başarısı, gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere doğru kayan global ekonomik eksenin ispatlarından biri olarak görülüyor.~
Abonelerimizi kayıtsız şartsız memnun etme hedefiyle çalışarak, beş yıllık stratejik planımızda başarılı 4,5 yılı geride bırakırken, gelirlerimizi yüzde 106 büyüttük. Vodafone Türkiye, dört yılda mobil telekomünikasyon pazarında en hızlı büyüyen şirket olarak, gelirlerini iki mislinden fazlasına ve gelirpazar payını yüzde 18,6’dan yüzde 30,6’ya çıkardı.

Vodafone Grubu içinde “Türk başarı reçetesi” olarak ifade edilen bu program boyunca, Türkiye mobil iletişim gelir pazarındaki, pazar büyümesinin yarısından fazlası Vodafone’dan geldi (yüzde 37’lik pazar büyümesinin yüzde 52’si, 2008/2009 ile 2012/2013 kıyaslaması.)

Şirket olarak 2014 yılında ciro, kar, müşteri sayısı açısından büyüme hedefiniz nedir?
Gelirler, kârlılık, pazar payı, abone sayısı ve konuşma süresi bakımından yeni rekorlarla kapattığımız Mart 2009-Eylül 2013 dönemi, başarımızın güzel bir yansıması oldu. Bugün artık gündemimizde Türkiye’yi mobil iletişim ve dijitalleşmede dünya ligine çıkarmak var.

Yeni yatırımlarımızla şekillendireceğimiz “Dijital Dönüşüm Hareketi”ni ilan ediyoruz. Sürekli yatırımlarla, Türkiye’de dijital dönüşümün lider iletişim şirketi olma vizyonumuzla, marka kimliğimizi tek çatı altında topluyoruz. “Dijital Dönüşüm Hareketi” kapsamında, teknoloji yatırımlarımızı, sosyal yatırımlarımızı ve hizmet yatırımlarımızı artıracağımız yeni bir dönem başlıyor.

2014 yılında ne kadarlık bir yatırım planlıyorsunuz?
Hedeflerimiz doğrultusunda önemli yatırımlar yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bunlardan ilki Türkiye’yi kuzeyden güneye, doğudan batıya saran ek fiber optik hat yatırımı dâhil 300 milyon TL altyapı yatırım bedeline sahip olacak projemiz. Proje bünyesinde, Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’nin (TEİAŞ) enerji iletim hatlarında bulunan fiber optik kablolarının kullanım hakkını 15 yıllığına aldık. ~
Vodafone’un Türkiye’deki fiber optik altyapısını 2,5 katına çıkaracak fiber altyapı yatırımımız, mevcut 1 milyon kilometreyi aşan Vodafone global fiber şebekesine entegre olarak Türkiye’nin, Avrupa’dan Hindistan’a ulaşan ses ve veri ağının köprüsü olma görevini üstlenecek.

Mobil internet penetrasyonunun yükselmesi, ancak akıllı cihazların yaygınlaşmasıyla mümkün. Bu vizyonla, Türkiye’de üretim için siparişini verdiğimiz Vodafone Blade V, Ocak ayında tüketicilerimizle buluştu.

Diğer yandan Türkiye’nin kalkınması için özellikle önem verdiğimiz istihdam sağlama konusunda değerli bir adım daha atarak Şanlıurfa’da 40 milyon TL yatırım ile kurduğumuz, 350 kişiye istihdam sağlayacağımız çağrı merkezimizi yakın bir tarihte açacağız.

2014 yılında şirket olarak odaklanacağınız alanlar neler olacak?
2014’te dijital bağlantılı yaşamı ekonominin itici gücü KOBİ’ler için kolaylaştırmak ve yenilikçi teknolojik çözümler sunmak bizim için büyük önem taşıyor. Bu çözümlere bugün bir yenisini ekliyor ve Türk Ekonomi Bankasıyla yeni bir işbirliğine imza atıyoruz.

KOBİ’lerin teknolojiyle iş süreçlerini yeniden şekillendirebilmeleri için yeni bir bilgi paylaşım platformu yaratıyoruz. Yedi yıldır yayında olan TEB KOBİ TV çatısı altında Teknolojik Çözümler Kanalını birlikte hayata geçirerek, KOBİ’lere teknolojinin desteği ile iş süreçlerini kolaylaştıracak, onlara verimlilik anlamında katma değer sağlayacak yenilikçi çözümler sunmayı hedefliyoruz.

Dijital dönüşümün en önemli unsurlarından biri olan makineler arası iletişim (M2M), küçük mucizeleri mümkün kılan en önemli teknolojiler arasında. Vodafone’un dünya çapında 44 ülkede, makineler arası iletişimde kullanılan 11 milyondan fazla SIM kartı bulunuyor.~
Vodafone Türkiye olarak, Vodafone Grubu’nun uluslararası deneyimiyle hizmete sunduğu M2M teknolojilerini ülkemize getirerek Vodafone İş Ortağım çatısı altında kurumsal müşterilerimizin verimliliğinin ve rekabetçiliğinin yükselmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz.

2013’te mobil data ve genişbant abone sayısındaki büyüme dikkat çekiciydi. Bu iki alanda ne gibi gelişmeler olacak 2014’te?
Bugün telekomünikasyon sektöründe gelişme trendini belirleyen temel unsurlar; mobil iletişim teknolojileri, akıllı telefonlar, M2M ve bulut bilişim teknolojileridir. Pazarın büyümesi ve tüketicinin refahının artması için etkin rekabet şartlarının sağlanması önemli.

Bu nedenle pazarı büyütecek, rekabeti sağlayacak, operatörlere ek maliyet yükü getirmeyecek bir regülasyon politikasının sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu yüzden BTK’nın “Numara Taşıma Sistemi”, şebeke içi fiyat kuralı gibi doğru ve zamanlı kararlarını destekliyoruz.

Bu doğrultuda, Türkiye’deki 68,9 milyon abonenin büyük bir kısmının ilgilendiği numara taşımanın etkin bir şekilde gerçekleşmesinin önündeki en büyük engel olan “bip sesi”nin kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz.

Numarasını taşımak isteyenlerin önünde psikolojik bir engel olan bu sesin kaldırılması gerekiyor. Araştırmalarımızda abonelerin bu sesi duymak istemediğini ve bu sebeple başka bir operatöre geçmek istemelerine rağmen vazgeçtiklerini görüyoruz. Bu durum da rekabeti engelliyor.

Bunun yanı sıra hem erişim kalitesini artıracak hem de biz işletmecilerin maliyetlerini düşürebilecek çözümlerin de bir an önce uygulamaya geçirilmesinin mobil iletişim gibi tüm diğer endüstrilere temas eden bir sektör için gereklilik hatta zorunluluk olduğunu düşünüyorum. Bunlardan biri de “Femtocell”. ~
Bu yeni teknoloji sayesinde evlerimizdeki ve ofislerimizdeki modem boyutundaki bir cihazla bina içinde çok daha düşük maliyetle daha kaliteli hizmet sunabileceğiz. İlgili makamların bu sorunu gidermek için üzerinde çalıştıklarını biliyoruz. Bir an önce uygun koşullarla kullanıma sunulması mobil iletişimin kalitesini büyük ölçüde yükseltecek ve maliyetini de düşürecektir.

2014 yılı sektör için nasıl bir yıl olacak, sektörü etkileyecek önemli gelişmeler nelerdir?
Dünyada ekonomik krizin etkilerinin hissedildiği, Avrupa’nın küçüldüğü ve kaynak arayışına girdiği bir dönemde Türkiye ekonomisi istikrarlı bir şekilde büyümesini sürdürüyor. Vodafone Türkiye olarak, ülkemizin bu güçlü performansı devam ettirmesinin, günümüzün yeni gelişmişlik ölçütü olarak adlandırılan mobil teknolojileri, yani dijital yaşamı ne ölçüde benimseyebildiği ile yakından alakalı olduğuna inanıyoruz.

Dünya Bankası eski başkan yardımcılarından Prof. Dr. Ian Goldin bu yeni durumu “Mobil Rönesans” olarak adlandırıyor. Goldin’e göre insanlık, 1000 yıldır şahit olmadığı bir biçimde gelir artışının aritmetik nüfus artışının üstüne çıktığı bir dönemi yaşıyor.

Bu açıdan, önümüzdeki dönemin Vodafone ve Türkiye için Mobil Rönesans’ın sonuçlarının en belirgin şekilde hissedileceği bir dönem olacağını öngörüyoruz. Dünyanın ekonomik ekseni batıdan doğuya doğru kayarken, gelişmekte olan ülkeler dijital bağlantılı yeni dünyanın yeni merkezi konumuna yükseliyor. Türkiye, bu dönüşümün en önemli aktörlerinden biri.

Vodafone mağazalaşmaya da önem veren bir şirket. Mağazalarda yenilikler olacak mı?
Dört yıl önce 800 olan münhasır Vodafone mağaza sayımızı, geçen süre zarfında 1200’ün üzerine çıkardık. Mağazalarımıza yapacağımız yatırımla çok yakında tüm mağazalarımız yeni dizaynımız ile abonelerimize hizmet verecek.~
2013 REKOR YILI OLDU
Vodafone 2013’ün ilk yarı rakamlarında pek çok rekora imza attı
- Yarıyıl toplam gelirlerinde rekor seviye: 3,1 milyar TL
- Toplam mobil gelir pazar payında rekor seviye: yüzde 30,6
- Müşteri bazında rekor seviye: 19,6 milyon abone
- Faturalı abone sayısında rekor seviye: 7,2 milyon faturalı abone
- 6 aylık FAVÖK’te (EBITDA) rekor seviye: 550 milyon TL
- Akıllı cihaz penetrasyonunda rekor seviye: yüzde 28,1

GSM SEKTÖRÜNDE NELER OLUYOR?
BÜYÜK DÖNÜŞÜM YAŞANIYOR

Eylül 2013 itibarıyla Türkiye'de yaklaşık yüzde 91,1 penetrasyon oranına karşılık gelen toplam 68,9 milyon mobil abone bulunuyor. 10 yıl önce 20 milyon abone sayısına erişilebilmişken bugün 0-9 yaş nüfus hariç tutulduğunda mobil penetrasyon oranı ilk kez yüzde 100'ün üzerine çıkmış durumda. Başka bir deyişle kişi başına bir abone düşüyor.

EN MOBİL ÜLKEYİZ
Mobil hizmetlerin yaygınlaşmasında dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen 3G Türkiye'ye ilk girdiği 2009 yılında sadece 7,1 milyon aboneye erişmişken, Eylül 2013 itibarıyla 47,5 milyon abonelik bir pazar yarattı. Ortalama aylık kullanım miktarlarında aylık 340 dakika ile Avrupa'da en çok mobil görüşme yapan ülkeyiz. Almanya,
Fransa, İngiltere ve İtalya gibi ülkelerin belirgin derecede üstündeyiz.~
GENİŞ BANTTA SON DURUM
2008 yılında yaklaşık 6 milyon geniş bant internet (sabit ve mobil) abonesi vardı. Son beş yılda genişbant aboneleri 4 kattan fazla artış göstererek 2013 yılı üçüncü çeyrek sonu itibarıyla 33,7 milyona ulaştı. Bu büyümenin önemli bir kısmını (25,5 milyon) mobil cepten ve bilgisayardan internet kullanıcıları oluşturuyor.

YOLUMUZ VAR
Büyüme umut verici, fakat 4. yılını tamamlayan mobil internet kullanımında rakamlar halen dünya standartlarının oldukça altında. Bu konuda daha gidilecek yolumuz olduğunu OECD ülkeleriyle yapılan kıyaslamada görebiliyoruz. Nüfusa göre mobil internet penetrasyon oranı Türkiye'de yüzde 33,7 iken OECD ortalaması yüzde 62,8.

“4G İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR”
Vodafone Grubu bugüne kadar 14 ülkede 4G’yi hayata geçirmiş bir operatör. 4G’nin hayata geçmesi için bazı ön şartların sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Öncelikle baz istasyonları arasında fiber transmisyon ağının tamamlanmış olması gerekiyor.

Bugün itibariyle mükerrer yatırımlar yapılmaması ve ülke kaynaklarının daha etkin kullanılması için fibere uygun şartlarda erişim şartlarının belirlenmesi konusunda beklediğimiz regülasyon kararları var. Yine veri gelirlerinin toplam gelirler içindeki yerinin artması ve akıllı telefon penetrasyonunun yükselmesi gerekiyor.

Bugün sadece her 4 aboneden biri akıllı telefon sahibiyken, 4G lansmanı yapılan ülkelerde bu oran yüzde 50’den fazla. Bu seviyelere gelindiği takdirde, operatörlerin 4G yatırımlarını gerekçelendirecek kaynakları olacak.

4G’ye geçiş için bir diğer önemli konu da, tüm paydaşların etkin bir biçimde diyalog kurarak süreç ile ilgili önerilerini paylaşmasıdır. Geleceğin teknolojisi olan 4G için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.~
“BULUT BİLİŞİME BÜYÜK YATIRIM YAPIYORUZ
DÜNYADA HIZLI BÜYÜYOR
Araştırmalara göre, dünya genelinde şirketler bulut bilişim hizmetlerine 2016’da 207 milyar dolar harcama yapacak. Buna karşın, bu teknolojilerin sağladığı tasarruf avantajıyla 2020 itibarıyla oluşacak gelirler 1 trilyon dolar artırılmış olacak. Avrupa Birliği ülkelerinin de bulut bilişimi kullanarak 2020 yılına doğru GSYİH’de yüzde 25’lik büyüme, verimlilikte ise yüzde 40’lık artış sağlaması bekleniyor.

PAY YÜZDE 28'DE
Türkiye’de ise özellikle KOBİ’lere baktığımızda bilişim teknolojileri (BT) harcamalarında donanım maliyetleri oranının gelişmiş ülkelere kıyasla daha yüksek olduğunu ve toplam BT harcamalarının yüzde 28’ine ulaştığını görüyoruz. Oysa bulut bilişim, şirketlere donanım maliyetinden tasarruf etme imkanı sunan önemli bir fırsat yaratıyor.

VODAFONE FARKI
 Biz de bu süreçte yüksek kapasiteli ve güvenilir veri merkezlerimizi Türkiye’de en son teknolojiyle inşa ediyoruz. Türkiye’nin en büyük veri merkezi olan Vodafone Türkiye Bulut Teknolojileri Merkezi’ni 80 Milyon TL’lik yatırımla bu yıl hayata geçirdik. Diğer yandan 120 milyon TL’lik yatırımla desteklediğimiz Vodafone İş Ortağım Kırmızı Bulut hizmeti sayesinde işletmeler yüzde 95’e varan yatırım maliyeti tasarrufu sağlayabiliyor. Orta büyüklükteki işletmelere iki ay içinde yüzde 321 yatırım geri dönüşü sağlayabiliyoruz. 2014’te bulut bilişim alanında yaptığımız çalışmaları sürdüreceğiz.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz