İKÜ'den çok yönlü dijital mesleki eğitim

İstanbul Kültür Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, mesleki eğitimde dijitalleşmenin metotlarını tanımlayıp uygulama alanlarını zenginleştirdi.

27.07.2021 11:18:000
Paylaş Tweet Paylaş
İKÜ'den çok yönlü dijital mesleki eğitim

Pandemi döneminde ivme kazanan dijitalleşme sürecinin eğitim alanında da ciddi boyutlara ulaşması ve teknolojilerin üretim otomasyonu ile birleşmesi sonucunda, güncel teknik bilgi ve becerilerin yanında, analitik ve yaratıcı düşünme, problem çözebilme gibi düşünsel becerilerle donatılmış bireylere de ihtiyaç duyulmasından yola çıkarak, İstanbul Kültür Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, mesleki eğitimde dijitalleşmenin metotlarını tanımlayıp uygulama alanlarını zenginleştirdi.

Tanımlanan dijital eğitim metotlarında yeni mesleklerin oluşturulması, var olan mesleklerin uyumlaştırılması ve sürdürülmesinde talepleri karşılayacak aranılan insan kaynağının yetiştirilmesi için öncü adımlar atan İstanbul Kültür Üniversitesi Meslek Yüksekokulu hibrit sınıflarıyla beklentilere yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor.

Mesleki Eğitimde Dijital Liderlik

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Meslek Yüksekokulu (MYO), İKÜ altyapısı ile oluşturulan “Hibrit” sınıfların uygulamasını hayata geçirdi. Online ve yüz yüze eğitim modelinin birlikte uygulanması anlamına gelen hibrit eğitim modeli, harmanlaşmış öğrenme, web tabanlı öğretim olanağıyla öğrencilerin dilediği yerden, istediği zamanda interaktif bir şekilde derslere katılmasına imkân tanıyor.

İKÜ MYO Müdürü ve Dijital Mesleki Eğitim Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Sinan Kesici, İKÜ Meslek Yüksekokulu, Dijital Mesleki Eğitim Metodu Çalışma Gruplarının faaliyetlerinin anlatıldığı toplantıda özgün “İKÜ-MYO Dijital Mesleki Eğitim” metodunu tanımladı ve alt çalışma grupları tarafından yapılan uygulamalar hakkında bilgileri paylaştı.

Toplantıda konuşan Dr. Öğr. Üyesi Sinan Kesici, “İKÜ MEAGEM-Mesleki Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi’’, “İşyerinde Mesleki Eğitim”, “Mesleki Yeterlilik Kurumu”, “MYO Dijital Mesleki Eğitim Metodu Müfredat Çalışmaları”, “2021 Bahar Yarıyılı MYO Eğitim - Öğretim Uygulama Esasları”, “MYO Müdürü - Ters Mentor Uygulamaları ve Öğrenci Temsilci Toplantıları” ve “Yeni Yayınlanacak Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği” konularında yapılan çalışmaları aktardı.

İstanbul Kültür Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Dijital Eğitim Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Sinan Kesici; “Dijital Mesleki Eğitim Metodu” ile dijitalleşen dünyanın ihtiyaçlarına cevap veren nitelikli iş gücü yetiştirilmesinin öncelikli hedefleri olduğunu belirtti. Covid-19 pandemisinin ilk günlerinden bu yana uzaktan öğretim platformu CATS (Computer Aided Training & Educational Services) ile online derslere devam eden İstanbul Kültür Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin, dijital eğitim süreçlerini daha üst segmente taşımak için çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Sinan Kesici, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Üniversitemizin 11 yıldır kullandığı kurumsal dijital eğitim çözümü CATS üzerinden entegre olan Blended Learning (harmanlanmış, hibrit-karma eğitim) modelimiz kapsamında derslere hem fiziksel hem de online olarak eş zamanlı katılan öğrencilerimizle güçlü iletişim sağlayarak sınıflarımızda etkin bir sinerji oluşturuyoruz. Meslek eğitimlerimizle dijital eğitimi çok boyutlu olarak ele alıyoruz. Güçlü akademik kadromuzun bilgi birikim ve deneyimlerini bir araya getirerek, teknolojik alt yapımızla vizyoner bir mesleki eğitim metodu oluşturduk. Pandemi süreci ve sonrasında uygulanabilmesi için öğrenci yetkinliklerine göre tercih edebileceği mesleki eğitimi, özgün ve seçeneklendirilmiş bir konseptte sunuyoruz. Kavramsal teorileri pratikte sektöre yönelik uygulamalarda pekiştiren akademik perspektifimiz ile araştırma ve gözlemlerimizden yola çıkarak, öğrencilerimizin beklentileri ve görüşleri dahilinde “Dijital Mesleki Eğitim Metodu”muzu tanımladık. Dijital Mesleki Eğitime uygun yeni programları sektör taleplerine göre belirliyoruz. Öğrencilerimizin beklentilerini göz önünde bulundurarak, öğrenci merkezli eğitim anlayışımızla CATS üzerindeki dijital eğitim araçlarını aktif bir şekilde kullanıyoruz. Günümüz dünyasının dijital gerekliliklerini yerine getiren öğrencilerimizi geleceğe hazırlarken, trendleri ve son gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Öğrencilerin sadece öğrenim süreçleri değil, motivasyonları, sosyalleşmeleri ve akran iletişimi de bizler için çok önemli.  Derslerimizde oyunlaştırma, e-portfolyo, ölçme ve değerlendirmede şeffaflık (rubrik ölçekleme), ders içi anlık iletişim, interaktif içerik uygulamaları ve entegrasyonlarıyla öğrencilerin öğrenme süreçlerini destekliyoruz."

“İKÜ MEAGEM-Mesleki Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi’’ Kuruluyor

İstanbul Kültür Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Dijital Mesleki Eğitim metodu kapsamında yapılan çalışmaların başında “İKÜ MEAGEM-Mesleki Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi” geliyor. İstanbul Kültür Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, üniversite, özel sektör, STK ve kamu iş birliği ortamında teknolojiyi yönetecek ve yönlendirecek yetkinliklere sahip öğrencilere sürdürülebilir ve kapsayıcı bir eğitim formasyonu sunuyor.

Dr. Öğr. Üyesi Sinan Kesici: “Uygulamalı eğitim türleri çerçevesinde işletmede mesleki eğitim, staj ve uygulamalı derslerin kapsamı, süreçleri, AKTS kredileri, ölçme- değerlendirme kriterleri ve sektör içerisindeki güncel bilgilerin eğitim sistemimize entegre edilmesi gibi konularda çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle uygulamalı derslerde mesleki eğitimde arttırılmış beceri nasıl sağlanır sorusundan yola çıkarak; öğrenim kayıplarının giderilmesi, öğrencilerimizin el becerilerinin gelişmesi, yetkinlik kazanması kapsamında pandemi sürecinde hibrit eğitim ön plana çıkıyor. Buradaki en önemli amacımız; mezunları sadece tercih edilen bir ara eleman değil, tecrübeli ve istenilen nitelikte vasıflı bir çalışan olarak yetiştirmektir. Öğrenim yönetim sistemi, ders tasarımı, ölçme ve değerlendirme, dijital veriler ve etik, yeni eğitsel roller, dijital yeterlilikler ve beceriler, dijital dönüşüm, sosyal eşitlik, kaygı ve empati pedagojisi gibi kavramlar yeni normalde birçok kurumun çözmesi gereken ortak problemler olarak karşımıza çıkıyor. Bu problemler ayakları yere basan, beklentileri karşılayan, doğru ve yerinde kararlar alan çözümler üretildiğinde aşılacaktır ve eyleme geçildiğinde kurumlarda öğrenen ve öğreten memnuniyetinin üst seviyelerde olduğu gözlemlenecektir. Bu zorlu süreçte en büyük motivasyon kaynağımız, öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin memnuniyetidir.” dedi.

 Dr. Öğr. Üyesi Sinan Kesici: “İKÜ MYO Dijital Mesleki Eğitim Metodu ile Geleceğin, Yeni Nesil Beklentilerini Karşılayan Güncel Müfredat”

Dijitalleşmeye yönelik artan eğilim üniversitelerdeki eğitim içeriğini de buna uygun hale getirmeyi gerekli kıldı. Dijitalleşmenin ivme kazanması sektörde yeni ihtiyaçları beraberinde getirdi. Bu nedenle Meslek Yüksekokulumuzda eğitim alan öğrencilerimizin ortaya çıkan bu ihtiyaçlara cevap vermesi gerekiyor. Bu da geleceği ön görüp yeni nesil ihtiyaçları anlayarak çözümler üreten, teknoloji tabanlı uygulamaların yer aldığı derslerin müfredatta sunulması ile mümkün olabilir. Öğrencilerin başarı elde edebilecekleri bilgi ve beceriye nasıl ulaşacaklarına dair yöntemlerin farkında olmalarını sağlamak bu anlamdaki dijital/online derslerimizin önceliğidir. İKU MYO’da akademik kadromuz ilgili sektörlerdeki yeniliklere ve değişen dinamiklere göre beklentiye uygun şekilde öğrenci yetiştirmeyi amaç edinmiştir.  Programlarımızda Dijital Okur-Yazarlık, Kodlama, Robotik, Oyun Programlama, Siber Güvenlik Temelleri, Blockchain, Fintech, Martech, Dijital Markalaşma gibi derslerin yer aldığı ortak/seçmeli ders havuzu oluşturulmuş ve öğrencinin ilgi alanlarına göre istediği dersleri seçebilmesi için imkân sağlanmıştır. Oyunsal düşünmenin ve oyun mekaniklerinin eğitim alanında kullanılması da öğrencilerin motivasyonu açısından büyük öneme sahiptir. Bölümlerin temel kavramları ve uygulamaları oyunlaştırma yöntemi ile de öğrencilerimize aktarılmaktadır.

Öğrenci Temsilcilerinin Aktif Katılımlı ile Etkileşimli, Ters Mentör Uygulamasıyla Yeni Bir Yönetişim Anlayışı

İKÜ MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Sinan Kesici, öğrencilerin sorularına hızlı cevap verebilmek, önerilerini değerlendirmek ve beklentilerini karşılayabilmek adına İstanbul Kültür Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nda, Öğrenci Temsilciliği’nden sorumlu bir birim oluşturduklarını belirtti. Kesici, bu birim ile pandemi sürecinde öğrencilerle anlık, hızlı ve etkili iletişim kurularak özellikle ders kayıtları ve sınav dönemlerinde kaygı ortamının oluşmasının önüne geçildiğini ifade etti.

İKÜ MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Sinan Kesici: “Öğrenci memnuniyetimizin yüksek olmasının nedenlerinden biri de öğrencilerimizle kurduğumuz sürekli ve etkili iletişim sonucu yönetim anlayışımızda da öğrencilerin öneri ve görüşlerinin yer almasıdır. Meslek Yüksekokulu yönetimimizde benimsenen idari anlayışın temelini “yönetişim” kavramı oluşturuyor. Tüm paydaşlarımızın katılımıyla, farklı fikirlerin tartışıldığı çok seslilik ekseninden hareketle aldığımız yönetim kararlarımızın uygulama sonuçları öğrenci memnuniyetimize de yansıyor. Bu neticede pandemi dönemiyle birlikte hayata geçirdiğimiz ters mentörlük uygulamasının etkili olduğunu da görüyoruz. MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Sinan Kesici koordinasyonunda oluşturduğumuz ekip, öneri ve liyakat sonucu seçilmiş olan öğrencilerimizin fikirlerine ve değerlendirmelerine alınacak kararlarda yer veriyor. Bu sayede öğrencilerimizin çeşitli konulardaki beklentilerini öğrenip, bunları uygulanabilir hale getirerek sürecin daha etkili ve dinamik bir yapıda işlemesini sağlıyoruz” dedi.

Ufuk Açıcı E-Seminerler ile Desteklenen Dijital Mesleki Eğitim

Dr. Öğr. Üyesi Sinan Kesici: İKÜ MYO olarak pandemi boyunca, dijital mesleki eğitim kapsamında hem teoride hem de uygulamada öğrenci gelişimini destekleme anlayışıyla öğrencilerimize yönelik farklı alanlardaki birçok etkinliği çevrimiçi ortamda gerçekleştirdik.  Havacılık, işletmecilik, medya ve tasarım, sağlık ve teknik programlarını bünyesinde barındıran Meslek Yüksekokulumuz, çeşitli konuları ele alan interaktif e-seminerler ile öğrencilerimizin kendi yetkinliklerini farkına varmasına olanak tanıdı. Etkinliklerde, organize sürecinden moderatörlüğe kadar farklı becerileri olan gönüllü öğrencilerimiz kendilerine uygun görevlerde aktif rol aldı.

Dijital pazarlama, fintech (finansal teknolojiler), martech (marketing teknolojileri), adtech (reklamcılık teknolojileri), programatik, big data (büyük veri), siber güvenlik, dijital eğitim metotları, blockchain, cryptocurrencies (kripto paralar), bankacılık ve finans sektöründe kriz ve risk yönetimi, borsada yatırımın altın kuralları, kurumsal finansman, bankacılık alanında dijital uygulamalar, sürdürülebilirlik, kurumsal sosyal sorumluluk, lojistik, iklimlendirme ve soğutma teknolojileri, kariyer planlama gibi pek çok konunun işlendiği e-seminerlerde öğrencilerimiz ilgi duydukları sektörlerdeki güncel gelişmeler ve uygulamalar hakkında bilgilendirildi. İKÜ MYO tarafından düzenlenen ve yoğun ilgi gören “İş, Bilenindir: Girişimcilik Modelleri” webinar serisinde ise girişimcilik ruhu öğrencilerimize aşılanırken, farklı alanlardaki başarılı girişimcilerin hikayelerinden ilham alan öğrencilerimizi değişen ve gelişen teknolojinin etkisi ile oluşan rekabet ve bilgiye dayalı günümüz iş dünyasına hazırlıyoruz. Girişimcilik eğitimi ile girişimcilik faaliyetleri arasında olumlu bir ilişki olduğuna dair birçok araştırma bulunduğuna dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Sinan Kesici, girişimciliğin gelişiminde en önemli faktörlerden biri de bu konuda verilen eğitimlerin yaygınlaştırılması ve öğrencilerin girişimcilik özelliklerinin geliştirilmesi olduğunu belirtti ve şunları ekledi: İKÜ MYO Dijital Mesleki Eğitim kapsamında pandemi sürecinde gerçekleştirdiğimiz e-seminerlerde öğrencilerimiz sektör duayenleri ile buluşma imkânı buluyor. Bu etkinliklerde alanında uzman ve deneyimli kişilerin tavsiyeleri, öğrencilerimizin kariyer yolculuğunda bir yol haritası çizmelerine ilham veriyor.

Sektör bazlı çevrimiçi etkinliklere ek olarak “Önce İnsan” anlayışını temel alan İKÜ MYO, çağdaşlaşmanın bir gereksinimi olan kültür sanat temalı e-atölye serisi de gerçekleştirdi. Ünlü sanatçı ve yazarların konuk olduğu online olarak düzenlenen çok yüksek katılımlı ve büyük ilgi gören “Yeniden Düşl(e)-Atölye Serisi” öğrencilerin kültür, sanat ve mizah anlayışlarını farklı perspektiflere taşımasına, yaratıcı düşünce becerilerini geliştirmesine olanak sağladı.

Öğrenci odaklılığı savunan ve faaliyetlerini bu doğrultuda şekillendiren İstanbul Kültür Üniversitesi Meslek Yüksekokulu akademisyenleri ve öğrencileri dersler haricinde çevrimiçi ortamlarda da sık sık bir araya gelerek eğlenceli ve keyifli vakit geçiriyor. Öğrenciler ile birebir temas sağlayan oyun, turnuva, yarışma, kutlama, parti, münazara, film gösterimi, söyleşi&sohbet gibi konseptlerde yapılan birçok motivasyon etkinlikleri de dijital ortamlarda gerçekleştiriliyor.

İstanbul Kültür Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, nitelikli insan kaynağı yetiştirmek ve farklı sektörlerin ihtiyacı olan iş gücü açığını kapatabilmek misyonu ile dijital mesleki eğitim sürecinde derslerde öğrenilenleri uygulama alanlarıyla pekiştirme, network sağlama ve sosyalleşme amacıyla sektör duayenlerini öğrencileriyle buluşturmaya devam ediyor. Üniversite dışı sosyal paydaşlardan yoğun ilgi gören etkinliklere kurum dışından da katılım imkânı tanınıyor.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz