İş dünyasında yeni bir platform

Şirketler ve sermaye piyasaları için katma değer yaratmak amacıyla Entegre Raporlama Türkiye Ağı (ERTA) ve Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD) iş birliği ile “ERTA - TÜYİD IR & IR Platformu” kuruldu.

28.09.2020 12:19:000
Paylaş Tweet Paylaş
İş dünyasında yeni bir platform

Entegre Raporlama (Integrated Reporting - IR) ve Yatırımcı İlişkileri’ni (Investor Relations - IR) temsil eden ERTA - TÜYİD IR & IR Platformu, ihraççı şirketlerle yatırımcılar arasındaki iletişimi güçlendirmek ve geliştirmek üzere ortak bir dil sunan “Entegre Raporlama”nın ülkemizde yaygınlaştırılmasını ve raporlama deneyiminin geliştirilmesini teşvik etmek amacıyla ortaya çıktı.

ERTA Kurucu Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güler Aras ile TÜYİD Yönetim Kurulu Başkanı Aslı Selçuk’un Eş Başkanlığında yürütülecek IR & IR Platformu, ihraççı şirketlerle yatırımcıların arasındaki iletişimi güçlendirmek üzere ortak bir dil sunan Entegre Raporlamanın ülkemizde yaygınlaştırılmasını ve raporlama sürecinin geliştirilmesini teşvik etmek misyonuyla kuruldu. 

İş Birliği’nin amacı kurumsal raporlamaya yön veren en kilit paydaşların başında gelen yatırımcılar ile ihraççı şirketlerin ortak ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak bir düşünce ve raporlama sistemini geliştirmek üzere farkındalık yaratmak, yol göstermek ve desteklemek olarak belirlendi. 

Bu çerçevede Platform’un hedefi, şirketlerin, yatırım kurumlarının ve sermaye piyasamızın gelişimine ve yatırımcı güveninin sağlanmasına katkıda bulunmak olarak belirlendi.Yatırımcılar ve ihraççı şirketlerin Yatırımcı İlişkileri Birimleri ve Yönetimleri arasında köprü görevi üstlenerek Entegre Raporlama Çerçevesi ve ilgili gerekliliklerin yönü, içeriği ve bu konudaki gelişmeler hakkında iletişimin güçlendirilmesi, yatırımcıların ve ihraççı şirketlerin Entegre Raporlama ile ilgili ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve bu konuda öneriler geliştirilmesi, entegre düşünce ve raporlamanın anlam, önem ve faydalarının anlatılarak bu kapsamdaki önemli bilgilerin ve gelişmelerin ihraççı şirketlerle paylaşılması, Entegre Raporlamanın yaygınlaştırılması amacıyla şirket Üst Yönetimlerinin bilgilendirilmesi ve katılımının sağlanması, entegre düşünce ve raporlama süreçleri ile örgütlenme yapıları konusunda deneyim paylaşımı ve raporlama yol haritası için ihraççı şirketlere rehberlik sağlanması konularında iş birliği yapmak Platform’un önemli hedefleri arasında yer alıyor. 

ERTA Kurucu Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güler Aras:

İş dünyasında yaşanan değişim ve dönüşüm ile birlikte paydaşların şirketlerden beklentileri de değişmeye başladı. Yatırımcılar, şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetsel performanslarının orta ve uzun vadede finansal değer yarattığının artık daha çok farkındalar. Kurumların, finansal performanslarının yanı sıra çevresel, sosyal ve yönetsel risklerini şirket stratejisi ve operasyonlarına entegre edebilmeleri, ve kurumsal raporlarını da bu kapsamda hazırlamaları bekleniyor. Yatırımcıların bu beklentilerine cevap veren “Entegre Raporlama”, entegre düşünce yapısını ve değer yaratma anlayışını benimsemiş kurumların faaliyetlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor.

ERTA ve TÜYİD iş birliği ile hayata geçirdiğimiz,  IR & IR Platformu ile, yatırımcılar ve kurumlara ortak bir dil sunan Entegre Raporlama konusunda, hem yatırımcılar hem de kurumlar nezdinde farkındalığı arttırmayı ve kurumların deneyimlerini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Şirketler, yatırım kurumları ve  sermaye piyasamıza önemli katkılar sağlamayı amaçlayan bu platformun oluşumunda TÜYİD ile iş birliği yapmaktan ve birlikte değer yaratmaktan memnuniyet duyuyoruz. 

TÜYİD Yönetim Kurulu Başkanı Aslı Selçuk:

Sürdürülebilirlik, küresel bazda en önemli gündem maddelerinden biri olurken, yatırımcılar bu konuyu sahiplenen ana paydaş grubu olarak öne çıkıyor. Operasyonel ve finansal verilerin yanı sıra giderek artan oranda çevresel, sosyal ve yönetişim göstergeleri yatırım kararlarına entegre ediliyor. Entegre Raporlama, sürdürülebilirlik unsurlarını finansal metriklere dönüştürmek suretiyle yatırım kararlarının alınmasında önemli bir yol gösterici.Bizler Yatırımcı İlişkileri profesyonelleri olarak yatırımcıların ilk ve daimi iletişim noktasıyız. 

Yatırımcı beklentilerinin yönetim kademelerine aktarılması, şirket faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile ilişkilendirilmesi ve hedefler belirlenmesi suretiyle etkin bir stratejinin oluşturulması konusunda şirketlere yön verecek birimleriz. Şirketlerimiz ise farkındalık, ikna ve öğrenme sürecinde.ERTA-TÜYİD IR & IR Platformu ile şirketlerimizin entegre düşünce ve raporlama sürecine katkı sağlamayı hedefliyoruz. TÜYİD olarak şirketlerimiz ve sermaye piyasalarımızın gelişimi  açısından büyük önem arz eden ve dünyada bir ilk olan bu iş birliğine imza atmaktan ötürü son derece mutluyuz.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz