Gıda işletmelerine AB standartları geliyor

Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Nihat Pakdil, sorulamızı yanıtladı.

1.03.2012 00:00:000
Paylaş Tweet Paylaş
Gıda işletmelerine AB standartları geliyor

"En iyi denetçi tüketicinin kendisidir" anlayışından yola çıkılarak başlatılan bu kampanya ile yediden yetmişe herkeste güvenilir gıda bilinci oluşturulması ve bu sayede tüketicilerin denetim mekanizması içerisinde etkin bir rol alması öncelikli olarak hedeflendi. Bu doğrultuda kampanyanın en önemli faaliyet alanlarından biri olan "174 Alo Gıda Hattı Çağrı Merkezi" kuruldu ve 14 Şubat 2009 tarihinde faaliyete geçti. Ayrıca gıda denetim ve kontrolüne yönelik, denetim aşamasından laboratuvar analizinin sonuçlanmasına kadar her türlü verinin toplanması ve değerlendirilmesine yönelik "Gıda Güvenilirliği Bilgi Sistemi (GGBS)" oluşturuldu. Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS), gıda/yem güvenilirliği ve kontrolünü sağlamak ve vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını temin etmek amacıyla Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile yetki verilen özel laboratuvarlar tarafından kullanılan bir sistemdir. Bu sistem; Bakanlığımızca gerçekleştirilen gıda ve yem konusunda faaliyet gösteren işletmeleri kayıt altına almayı, denetimlerini ve numune kayıtlarını gerçekleştirmeyi hedefliyor. Ayrıca hızlı alarm bildirimlerini takip etme, risk esaslı denetime yönelik veri oluşturma, ithalat ve ihracat işlemlerini kayıt etme, sertifika düzenleme gibi fonksiyonları içeriyor ve internet ortamında çalışıyor. Sistem merkezi bir veri tabanına sahip ve Türkiye genelinde sisteme girilen tüm veriler anlık olarak merkezden görülebiliyor. GGBS veri tabanı, gıda güvenilirliğinin sağlanması konusunda Bakanlığımızca yürütülen faaliyetlere ilişkin politikanın belirlenmesine kaynak sağlıyor ve taşra teşkilatınca yürütülen faaliyetlerin kontrolü gerçekleştirilebiliyor.

AB STANDARTLARININ UYGULANABİLMESİ İÇİN NELER YAPILIYOR?
ÇERÇEVE KANUNU YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

12. Fasıl gıda güvenilirliği, veterinerlik ve bitki sağlığı politikasına uyum süreci açısından oldukça önemli olan 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yeme ilişkin Çerçeve Kanun 13 Aralık 2010 tarihinde yürürlüğe girdi.
GIDA İŞLETMELERİ SINIFLANDIRILDI
Fasıl kapsamında yer alan mevzuata uyum ve uygulama kapasitesine ve takvimine ilişkin bir strateji hazırlandı. Gıda işletmelerinin sınıflandırılmasına yönelik olarak tüm illerde sınıflandırmadan sorumlu denetçilere kontrol listelerinin kullanımına ilişkin uygulamalı eğitimler verildi. Hayvansal yan ürün işleme tesisleri dahil, gıda işletmelerinin tamamı sınıflandırıldı ve AB müktesebatında yer alan kriterlere uyum durumu saptandı.
BAKANLIK PERSONELİ EĞİTİLDİ
AB Gıda, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı mevzuatına uyuma ilişkin teknik yardım alındı ve Bakanlık personeli eğitilerek uygulama kapasitesi güçlendirildi. Bu yeni kanun kapsamında; Gıda ve Yemin Resmi Kontrolleri, Gıda Hijyeni, Gıda işletmelerinin Kayıt ve Onay işlerine Dair Yönetmelik, Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine
ilişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik yayımlandı. Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği yeniden yayımlandı.
GGBS METODOLOJİSİ OLUŞTURULDU
Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS) ile gıda güvenilirliğine ilişkin veri toplama ve değerlendirme metodolojisi oluşturuldu. 2012 yılında denetimle ilgili bilinci arttırmak amacıyla "Genç Denetçi Projesi", gıda mevzuatı açısından sürekli iyi durumda olan gıda işletmelerini teşvik etmek amacıyla "Gülen Elma" projesi uygulamaya konulacak. AB ile uyumlu bir risk analizi sistemi oluşturulmasına yönelik teknik destek sağlandı. Bakanlıkta bir risk değerlendirme birimi kurularak, gıda güvenilirliğinde AB perspektifinin uygulanması için çalışmaların yürütülmesine başlandı.
YENİ YAPILAR OLUŞTURULDU
AB mevzuatında tanımlanan koşulları karşılayan 6 adet Veteriner Sınır Kontrol Noktası inşa edildi, ithalat prosedürleri konusunda kılavuzlar oluşturuldu, merkez ve taşra personeli eğitildi. TAIEX Bölgesel Eğitim Programı kapsamında Bakanlık taşra teşkilatında çalışan uzmanlara ve denetçilere AB gıda güvenilirliği mevzuatına ilişkin eğitim veriliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz