KİMYANIN 150 YILI VE BASF

Her şey 1865 yılında Ludwingshagen'de başladı. Küçük bir boya üreticisi, bugün 80 ülkede 112 bin çalışanlı bir deve dönüştü. “Sürdürülebilir bir gelecek için kimya yaratıyoruz” sloganıyla kimya alanında değer yaratan şirket, boyadan otomotive, plastikten tekstile, medikalden gıda sanayine kadar çok geniş bir yelpazede faaliyet gösteren müşterileri için hammadde sağlıyor ve inovatif çözümler üretiyor.

9.04.2015 11:23:170
Paylaş Tweet Paylaş
KİMYANIN 150 YILI VE BASF

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFLERİ 2008’de ilk karbon emisyon raporunu kamuoyuyla paylaşan şirket, 2020 itibarıyla enerji verimliliğini yüzde 35 artırmayı, satılan ürünlerin tonu başına global sera gazı emisyonlarını ise 2002 yılına oranla yüzde 40 oranında azaltmayı hedefliyor. Hava kirleticileri, 2002 yılına kıyasla yüzde 70 oranında azaltmak, üretim için kullanılan içme suyu miktarını ise 2010 yılına oranla yüzde 50 azaltmak da yine şirketin 2020 yılına kadar ulaşmaya çalıştığı sürdürülebilirlik hedefleri arasında bulunuyor. Verbund tesislerinde, birleşik ısı ve elektrik sistemi kapsamında gaz ve buhar türbin teknolojisi kullanarak fazladan enerji üreten BASF, bu sayede yüzde 90’a varan yakıt verimliliği sağlıyor. Öte yandan, tüm petrol üretim tesislerinde alınan önlemlerle yılda yaklaşık 2 milyon metrik ton civarında sera gazı emisyonu önleniyor. Üretim hattında sağladığı bu iyileştirmelerin yanında 2012 yılında yenilenen Dilovası Fabrikası Yönetim Merkezi binası ve Gebze’de yeni inşa edilen Yapı Kimyasalları Lojistik ve Teknik Geliştirme Merkezi binasıyla “Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik” (LEED) sertifikasına layık görülen BASF, kendi üretimi olan yalıtım malzemeleriyle bir binanın enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 70 oranında azaltılmasını mümkün kılıyor. 150 yıllık tarihi boyunca yukarıda bahsettiğimiz örneklerde olduğu gibi kimya sektöründe birçok ilke ve dönüm noktası olarak değerlendirilebilecek önemli buluşlara imza atan BASF, bilimsel anlamdaki liderliğinin yanı sıra tüketiciye dokunan bir marka olma iddiasını da bugün her zamankinden daha çok vurguluyor. Bu bağlamda ilk olarak 2011’de tanıttığı “We create chemistry-Biz kimya yaratıyoruz” sloganını 2015 itibarıyla logosuna taşıyan şirket, böylece sadece bir bilim olarak kimyaya değil, aynı zamanda insanlar arasındaki kimyaya da değer verdiğine, günün sonunda esas amacın ‘kimya aracılığıyla insan hayatına değer katmak’ olduğuna dikkat çekiyor. 
KÜRESEL SORUNLARA ÇÖZÜM 150’nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle 2015 yılı boyunca birçok proje ve etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanan BASF, şirketin misyonunu yansıtan “Sürdürülebilir bir gelecek için kimya yaratıyoruz” söyleminin ışığında hayata geçirdiği Creator Space ile de küresel sorunlara etkin çözümler üretilmesine katkıda bulunmayı hedefliyor. Müşterilerini, bilim insanlarını, halkı ve BASF uzmanlarını www.creator-space.basf.com adresi üzerinden şehir yaşamı, akıllı enerji ve gıda olarak belirlediği üç alanda yaşanan zorlukların giderilmesi için fikir üretmeye ve işbirliği içinde çözüm geliştirmeye davet eden BASF, böylece tüm paydaşlarını ortak bir platformda bir araya getirmiş oluyor. 2050 yılı itibarıyla dünya üzerinde 9 milyarı aşkın insanın yaşayacağı öngörüsünden yola çıkılarak Creator Space’de tartışmaya açılan başlıklar, dünya nüfusu ile doğru orantılı olarak çeşitlenerek artan modern zaman sorunlarına ışık tutulmasına ve kimyanın “çözüm geliştirici” bir bilim olarak devreye girmesine olanak sağlıyor. 2014’ün

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz