Önceliğimiz iklim değişikliği ve enerji

BASF’nin kurumsal marka yönetimi başkan yardımcısı Baerbel Arnold-Mauer ile sürdürülebilir yönetimi konuştu...

1.08.2013 00:00:000
Paylaş Tweet Paylaş
Önceliğimiz iklim değişikliği ve enerji

Araştırma ve üretimden lojistiğe kadar tüm alanlarda riskleri ve bu risklerin çevreyi, bizi çevreleyen toplumu veya çalışanlarımızın güvenliğini ne şekilde etkileyebileceğini değerlendiriyoruz. Ayrıca, çevrenin ve sağlığın korunması ve iş güvenliği konusunda kendimize sürekli hırslı hedefler belirliyoruz.

Bu yaklaşım çerçevesinde ne tür somut projeler gerçekleştiriyorsunuz ?
Örneğin, kendimizi enerji verimliliğine ve küresel iklim korumaya adamış durumdayız. Değer zincirimiz içinde sera gazı emisyonlarını daha da fazla azaltmaya çalışıyoruz. Ayrıca iklim koruma ürünlerimize önemli bir katkı sağlıyoruz. Kaynakların korunması da ana hedeflerimizden biri. Buhar ve elektrik üretmek ve ayrıca enerji verimliliğine sahip üretim süreçleri geliştirmek için etkili teknolojiler kullanıyoruz. Kapsamlı bir enerji yönetimi planını uygulamaya soktuk. 2020 yılı itibarıyla satılan ürünlerin metrik tonu başına sera gazı emisyonlarımızı 2002 yılında temel alınan değerlere oranla yüzde 40 azaltmayı amaçlıyoruz. 2012 yılında yüzde 31,7’lik bir azalma elde ettik.

BASF’nin entegre edilmiş olan “Verbund” yaklaşımı, kaynakların etkin kullanımına iyi bir örnek. Büyük tesislerimizde yer alan üretim birimlerimiz, kimyasallar, boyalar ve bitki koruma ürünleri gibi yüksek katma değerli ürünler verimli değer zincirleri oluşturuyor. Böylece, bir üretim biriminin yan ürünleri bir başka birimin hammaddesi olarak kullanılabiliyor. Verbund sistemi kaynak ve enerji tasarrufu sağlıyor, gaz salımını en az seviyeye indirgiyor, lojistik maliyetlerini azaltıyor ve altyapısal sinerjilere olanak sağlıyor. BASF olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarına yanıt vermede ve değer zinciri içinde sürdürülebilir performansın en iyi nasıl iyileştirilebileceğini belirlemede çok başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Sektördeki en büyük süreç ve ürün portföylerinden birine sahibiz ve müşterilerimizle karşılaştıkları sorunlar için en doğru çözümleri bulma konusunda birlikte çalışabiliyoruz. Diğer yandan BASF’nin yenilik gücü, kendi içinde talep oluşturan öncü çözümler sunabildiğimiz anlamına geliyor.

Sürdürülebilirlikte en son trendler neler? Kendinizi bu trendlere nasıl uyarlıyorsunuz?
Konuları, toplum ve bizim için olan ilgi derecelerine göre analiz ediyoruz. 2010 yılında gerçekleştirmiş olduğumuz önem analizinde, dünya genelinde teknik uzmanlığa sahip yüzlerce şirket dışı paydaşlarla ve şirket içinde çeşitli görevlerde yer alan uzmanlarla bir çalışma yürüttük. Bu konuların stratejik önemini değerlendirdik ve önceliklerine göre sıraladık. En yüksek önceliğe sahip konular enerji ve iklim, su, yenilenebilir kaynaklar, ürün koruması, insan kaynaklarını geliştirme, insan ve iş gücü hakları ve biyoçeşitlilik olarak belirlendi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz