Sürdürülebilir gelecek kadınlarla mümkün

“Yeşiliz projesiyle çalışanlarımızı işte, evde, her yerde yeşil olmaya yöneltmeyi hedefledik." diyen Eczacıbaşı Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilir Kalkınma Grup Başkanı Okşan Atilla Sanön ile konuştuk:

26.05.2014 23:10:140
Paylaş Tweet Paylaş
Sürdürülebilir gelecek kadınlarla mümkün

Eczacıbaşı Topluluğu nun sürdürülebilirlik vizyonundan bahseder misiniz?
Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nin (World Business Council for Sustainable Development-WBCSD) Türkiye’den ilk üyesi olan Eczacıbaşı Topluluğu, WBCSD’nin iş dünyası ve insan yaşamının gereksinimleriyle doğal kaynakların sürdürülebilirliği arasında denge kurmaya odaklanan sürdürülebilirlik yaklaşımını benimsiyor.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzaladığımız 2006 yılından beri sürdürülebilir kalkınma alanında gerçekleştirdiğimiz gönüllü çalışmaları raporluyoruz. Hedefimiz, sürdürülebilir bir gelecek için inovasyondan insan kaynaklarına, üretimden pazarlamaya tüm süreçlerimizi devamlı olarak iyileştirmek ve bu yolla rekabet gücümüzü ve küresel pazardaki varlığımızı güçlendirmek.

Gönüllü olarak yürüttüğümüz sürdürülebilir kalkınma çalışmalarımızda, enerji ve su tüketimini, malzeme kullanımını ve karbon salımını azaltmayı, atıkları azaltmayı ve geri dönüştürmeyi, sürdürülebilir ve inovatif ürünleri tüketicilerle buluşturmayı hedefliyoruz. Ayrıca sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratmayı ve bu doğrultudaki süreçlerimizi iyileştirmeyi amaçlıyoruz.

Grubunuzda Sürdürülebilir Kalkınma Çalışma Grubu oluşturdunuz. Bu grubun faaliyetleri neler?
Evet, 2007 yılında “Sürdürülebilir Kalkınma Çalışma Grubu”nu oluşturduk. Çalışma grubu, topluluğun “sürdürülebilir başarısı” için kaynakların etkin kullanımını sağlamak üzere sürdürülebilir kalkınma konusunda topluluk genelinde duyarlılık ve bilgi birikimi oluşturma amacını taşıyor.

Kuruluşlar seçilen özel raporlama tekniğine uygun olarak, aylık göstergeler halinde insan kaynakları uygulamalarından üretime kadar pek çok alandaki pek çok veriyi izleyerek, merkezi raporlama sistemine iletiyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz