Rekorla kapanan 2012'nin ardından tahvil bono ihraçları

2012 yılsonu itibarıyla 24 milyar dolar (42 milyar TL) seviyesine ulaştı.

1.04.2013 00:00:000
Paylaş Tweet Paylaş
Rekorla kapanan 2012'nin ardından tahvil bono ihraçları
2012 yılı itibarıyla dünyada yaklaşık 75 trilyon dolarlık krediye karşılık 53 trilyon dolar büyüklüğünde tahvil bono piyasası var. Yani dünya genelindeki fonlamanın yaklaşık yüzde 40’ı yerel ve uluslararası (eurotahvil ihraçları) sermaye piyasaları aracılığıyla sağlanıyor. Ülkemizde yüksek enflasyon, kamunun sermaye piyasalarından yoğun borçlanma ihtiyacı ve vergi düzenlemeleri nedeniyle, yerel özel sektör tahvil bono piyasaları, uzun yıllardır hareketsiz. Finansal istikrar ve mali disiplin sonrası tek haneli seviyelere inen faiz oranları, kamu ve özel sektör tahvilleri arasındaki vergi eşitsizliğine son verilmesi, düzenleyici kurumların mevzuatı ile ihraç maliyetlerini yeniden gözden geçirmesi ve düşük faiz ortamında alternatif getiri arayan yatırımcı talebiyle piyasa tekrar cazip hale geldi. 2012 yılsonu itibarıyla 24 milyar dolar (42 milyar TL) seviyesine ulaştı.

2012 NASIL BİR YILDI?
Türk şirket eurotahvil ihraçları açısından değerlendirildiğinde de 2012 yılı, 9,8 milyar dolar ihraç büyüklüğüyle bugüne kadar gerçekleştirilen en yüksek ihraç rakamına ulaşılan, daha uzun vadeli eurotahvil ihraçlarının gerçekleştiği, özellikle bankalar açısından oldukça başarılı bir yıl oldu. Küresel likiditenin bolluğu, Türkiye’nin kredi notunun Fitch’e ilave olarak diğer kredi derecelendirme şirketleri tarafından da yatırım yapılabilir seviyeye yükseltilebileceğine ilişkin beklentiler, Türkiye’yi ve dolayısıyla Türk eurotahvil ihraçlarını uluslararası yatırımcılar açısından cazip kıldı.
Tabloyu görmek için görsele tıklayın.
Piyasalardaki ivme, ülkemizde de yurtdışı örneklerinde olduğu gibi düzenleyici otoriteler tarafından regüle edilen ve yatırımcıların öncelikle tercih ettikleri finansal kesimden başladı ve bu kesim mevcut durum itibarıyla piyasada gerçekleştirilen ihraçların yaklaşık yüzde 90’ını gerçekleştirdi.

Yerel borçlanma araçları piyasalarından 2010 yılından beri, içinde 17 adet banka ve 24 adet bankacılık dışı finansal kuruluşun bulunduğu toplam 52 farklı kuruluş fon sağladı. Eurotahvil piyasasında ise 2012 yılında 8 banka ve 2 sanayi şirketi başarılı ihraçlar gerçekleştirdi.

Diğer ülkelerin yerel borçlanma piyasalarına bakacak olursak ve ülkemizde bankaların şirketlere kullandırdığı kurumsal/ticari kredilerin büyüklüğünün 330 milyar TL olduğu düşünülürse, özellikle reel sektörün yerel sermaye piyasalarından fon temini konusunda yolun oldukça başında olduğu gözlemleniyor. Yerel sermaye piyasalarının büyümesini hızlandıracak en önemli noktalardan biri de yerel piyasalarda TL para birimi cinsinin yanı sıra döviz cinsinden borçlanmaya da imkan sağlanması olacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz