Sermaye piyasalarında dijital dönem

Dijitalleşme, artık sektör bağımsız tüm şirketlerin ajandasında ilk sırada. Mobil cihazların hayatın her alanına girdiği, makinalararası iletişimin kurulduğu, “akıllı sistemler”den “karar veren sistemlere” geçişin başladığı bir döneme geçildi. Sermaye piyasaları da bu baş döndürücü gelişmelerden nasibini alıyor. Aracı kurumlar tüm alt yapılarını dönüştürürken, Borsa İstanbul dijitalleşme dönemine çoktan start vermiş durumda. Üniversiteler, şirketler ve SPK ise yatırımcının bilinçlenmesi için çeşitli eğitimlere imza atıyor. Geniş Açı’da bu ay, sermaye piyasaları için de son derece kritik olan dijitalleşme dönemini masaya yatırdık. “Dijitalleşmenin Sermaye Piyasalarına Etkileri” başlıklı toplantının moderatörlüğünü, İş Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yiğit Arıkök yaptı. SPK Aracılık Faaliyetleri Dairesi Grup Başkanı Ergun Türeoğlu, Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Adnan Metin, Accenture Türkiye Strateji Kıdemli Müdürü Burak Zatitürk, İmona Yönetici Ortağı Bahadır Ödevci ve İş Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Melih Murat Ertem ise konuşmacı olarak katıldı. Uzmanlar, piyasaların dijitalleşmeden nasıl etkilendiğini, kurumların dijital dönüşüme hazırlıklarını ve geleceğe dönük beklentilerini paylaştılar.

9.09.2015 17:13:260
Paylaş Tweet Paylaş
Sermaye piyasalarında dijital dönem

ERGUN TÜREOĞLU / SPK ARACILIK FAALİYETLERİ DAİRESİ GRUP BŞK.

“YATIRIMCI DA EĞİTİLMELİ”

Dijitalleşme dönüşümünde gündemimizde olan önemli konulardan biri yatırımcıların eğitimi. Bizim finansal okur yazarlık projesi vardı. Bu konuda Takasbank, MKK ve Borsa İstanbul’un desteğiyle üniversitelerde ve çeşitli kuruluşlarda eğitimler verildi. Ama yatırımcıların bir de bilgi teknolojileri konusunda eğitilmesi gerekebilir. Şu anda belli konularda, belli şirketler yatırımcılara eğitimler veriyorlar. Kaldıraçlı alım-satım işlemleri buna örnek… Aracı kurumların yoğun bir biçimde eğitim yaptıklarını görebiliyoruz. Dolayısıyla SPK olarak temel bakış açımız ve hareket noktamız, kurumların olduğu gibi yatırımcının da mevcut sisteme uyarlanmasıdır. Niye bu bizim açımızdan gerekiyor? Çünkü işlemlerin aşağı yukarı üçte ikisi Türkiye içinde, Türk müşterilere hitaben yapılıyor. Halen nüfusa oranla sınırlı kalsa bile bireysel yatırımcının çok fazla işlemi var. Belki hesap sayısı olarak 20 yıl öncekiyle bugünkü rakamlar aynıdır ama işlem hacmi olarak baktığımızda yine bireysel yatırımcılar hakimdir. Dolayısıyla yatırımcının da mevcut sisteme, dijitalleşmeye ve yeniliklere uyum sağlaması gerekiyor.

ADNAN METİN / BORSA İSTANBUL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

 “BİSTTECH DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEVAM EDİYOR”

Borsa İstanbul’un başlattığı dönüşüm programı BistTech ile Borsa İstanbul’un organizasyon, iş süreçleri ve teknolojisi yeniden yapılandırılıyor. Yeni ürün ve hizmetlerin de hayatımıza gireceği bu programla Borsa İstanbul’un global oyuncu olması yolunda önemli bir adım daha atmış olacağız.

Borsa İstanbul, Nasdaq ile birlikte yürüttüğü ve bugüne kadarki en büyük dönüşüm projesi olan BistTech teknolojik dönüşüm projesi 2015 ve 2016 yılı sonlarında iki aşamalı olarak devreye alınacak. Projenin kaynak kodlarına ve dolayısıyla yazılımına da sahip olunacak. Proje devreye alındıktan sonra, Nasdaq veya başka bir 3. partiye bağımlı kalmadan BİST olarak kendi göbeğimizi kendimiz kesebileceğiz.

Ayrıca, bu program süresince elde edilen tecrübenin ticarileştirilerek çevre coğrafyamızda yer alan 25 ülkeye satış faaliyetlerine de başlayacağız. Borsa İstanbul’dan 40 kişilik genç bir ekip hem proje faaliyetleri hem de daha sonra ihtiyaç duyacağımız destek ve satış faaliyetlerimize hazırlanmak üzere İsveç, Avusturalya ve ABD’de çalışmalarına devam ediyor.

Boğaziçi Üniversitesinin ortaklığıyla kurulan Finans Teknopark ile Türkiye’de finans teknolojilerini geliştirebilecek ekosistemi etkinleştirileceğiz.

İstanbul Teknik Üniversitesinin ortaklığıyla kurulan Teknoloji A.Ş ile finans sektöründeki ARGE çalışmalarını hızlandırmayı planlıyoruz.

Daha etkin sermaye piyasası işleyişi için Borsa İstanbul, Takasbank ve MKK aynı kampüse taşınıyor. Bu sayede de süreçlerimizi mümkün olduğunca standartlaştırıp merkezileştirebileceğiz.

Tüm bu çalışmalarla Borsa İstanbul, İstanbul’un finans merkezi olması vizyonunun gereği olarak üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmektedir.

BURAK ZATİTÜRK / ACCENTURE TÜRKİYE, KIDEMLİ STRATEJİ MÜDÜRÜ

“TÜRKİYE DE DİJİTALLEŞME ENDEKSİ’NDE”

Özel sektörü ve akademik dünyayı bir araya getiren ve dijitalleşme konusunda ciddi bir farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirdiğimiz Accenture Dijitalleşme Endeksi kapsamında bugüne kadar 17 sektörden 100’ün üzerinden firmayla görüşmeler yapıldı. En çok başvuru sigorta şirketlerinden geldi. Öne çıkan diğer sektörler de finans, gıda, perakende ve inşaat. Bu endeks, dijitalleşme anlamında Türkiye’yi de kapsayan ilk rapor olacak. Araştırmaya 2013 yılında aşağıdaki kriterlerden birini sağlayan şirketler dahil olabiliyor:

- 500 milyon TL ve üstü ciro hacmine erişen/sahip şirketler,

- Konsolide aktif büyüklüğü toplam değeri en az 30 milyar TL olan bireysel bankacılık hizmeti sunan kamu ve özel sektör bankaları,

- Toplam prim üretimi en az 500 milyon TL olan hayat sigortası haricindeki sigorta şirketleri,

- Toplam prim üretimi en az 100 milyon TL olan hayat sigortası şirketleri,

- Pay piyasası işlem hacimleri en az 70 milyar TL olan yatırım kuruluşları.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz