Başkan'ın eylem planı

Finansal Kurumlar Birliği kuruldu. Leasing, faktoring ve finansman şirketlerini bir çatı altında toplayan birlik, 121 şirketi ve 61 milyar TL’lik bir büyüklüğü kapsıyor.

20.04.2014 17:15:360
Paylaş Tweet Paylaş
Başkan'ın eylem planı
Temsil kabiliyetimiz yükselecek diyen birliğin başkanı Osman Zeki Özger, “Bizi ilgilendiren hususlarda düzenleme yapıldığında da elbette ilk adres biz olacağız” diye konuşuyor.  2014’te leasing ve faktoring için umutlu konuşan başkan, finansman şirketleri sektöründe ise ufak bir büyüme bekliyor. Geçen yıl faktoring, leasing ve finansman şirketleri için farklı bir oluşum yaşandı.

Üç sektör, tek bir birlik çatısı altında toplandı. Bugün “Finansal Kurumlar Birliği” adını alan bu çatı altında 32’si leasing, 76’sı faktoring ve 13’ü finansman şirketi olmak üzere toplam 121 şirket yer alıyor.

Birliğin başkanlığını yürüten ve Vakıf Leasing’in genel müdürü olan Osman Zeki Özger, bu yeni oluşumla 61 milyar TL’lik bir işlem hacmini kapsadıklarını söylüyor. Özger, kurulma çalışmaları halen süren birlikte en önemli amaçlarının, bankacılık dışı finans sektörlerinin temsil kabiliyetini yükseltmek olduğunu belirtiyor.

“Bizi ilgilendiren hususlarda düzenleme yapıldığında da elbette ilk adres biz olacağız” diyen Özger, yeni kanun ve düzenlemelerle gelen ödevler üzerinde çalıştıklarını anlatıyor. 2014’ün leasing için iyi bir yıl olacağını söyleyen yeni başkan, yıl sonunda sektörün 8,8 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşacağını öngörüyor.

2014’te faktoring alanında da işlem hacminin yüzde 15 büyümeyle 115 milyar TL olmasını bekliyor. Finansman şirketleri sektörünün ise ufak bir artışla 15 milyar TL seviyesinde olmasını bekliyor.

Finansal Kurumlar Birliği ve Vakıf Leasing Genel Müdürü Osman Zeki Özger ile yeni birliğin çalışmalarını, ana konularını ve 2014 yılında leasing başta olmak üzere üç sektördeki gelecek tablosunu konuştuk:~
Bu oluşumla ne kadarlık bir finansal büyüklüğü temsil ediyorsunuz?
Türkiye’de finans, bankacılık ve bankacılık dışı finans kesimi diye iki grupta toplanıyor. Biz bu birlikle bankacılık dışı finans kesiminin üç önemli sektörü leasing, faktoring ve finansman şirketleri olarak bir çatı altında toplandık. Birlik toplamda 61 milyar TL finansman gücünü temsil ediyor.

Eylül sonu itibariyle leasing 27 milyar TL, faktoring 20 milyar TL ve finansman şirketleri de 14 milyar TL toplam aktif büyüklüğüne sahip. Finansal Kurumlar Birliği 32 leasing, 76 faktoring ve 13 finansman şirketi olmak üzere toplam 121 finansal kurumdan oluşuyor.

Peki neden bir araya geldiniz?
Birliğin ana amaçları çok net. Ekonomide bankacılık dışı finans sektörlerinin temsil kabiliyetini yükseltmeyi hedefliyoruz. Ülkemizdeki finansman kaynaklarını çeşitlendirmeyi, üyelerimizce sağlanan alternatif finansman olanaklarını yaygınlaştırmayı, ayrıca çeşitli sektörlerle üyelerimiz arasındaki işbirliğini geliştirmeyi, sektörümüzdeki uygulamalarda yeknesaklığı sağlamayı ve eğitim faaliyetlerini düzenlemeyi hedefliyoruz. Tüm bunlar, bu üç sektörün büyümesini de olumlu etkileyecek.

Kamu tüzel kişiliği olan bir meslek örgütüyüz. Dolayısıyla bizi ilgilendiren hususlarda düzenleme yapıldığında da elbette ilk adres biz olacağız. İhtiyaç duyulan verilerin Hazine, Maliye Bakanlığı, TBMM ve BDDK gibi ilgili yerlere temininde de çalışacağız.

Üyelerimiz arasında haksız rekabeti önlemek amacıyla gerekli her türlü tedbiri de alacağız. Bu amaçla rekabet hukukuyla ilgili de uzman kişilerden destek alıyoruz. Etik ilkeler ve haksız rekabeti engellemek amacıyla üyelerin ilan ve reklamlarında uyacakları esas ve şartları tür, şekil, nitelik ve miktarı itibarıyla tespit edeceğiz.~
Şu an birliğin ajandasında öncelik hangi konularda? Neler üzerine çalışıyorsunuz?
636 i sayılı kanunun bize getirdiği bazı ödevler var. Kanunumuzun leasing sektörüyle ilgili birlik nezdinde getirdiği en önemli yenilik, daha önce noterler tarafından gerçekleştirilen finansal kiralama sözleşmelerinin tescili ve BDDK tarafından yürütülen sınır ötesi işlemlerinin tescilinin, birlik çatısında oluşturulacak özel sicil merkezinde gerçekleştirilecek olması. Bu konuda çalışmalar yapıyoruz.

Aynı şekilde faktoring sektörü için de benzer bir yapıyla temlik alınan fatura ve benzeri belgelerin birlik çatısı altında oluşturulacak, “Merkezi Fatura Kaydı Sistemi”ne kaydedilme zorunluluğu mevcut. Dolayısıyla birliğin kendi içinde iktisadi işletmeler kurarak bunları yürütmesi gerekiyor. Altyapıların oluşması, yetenekli elemanların istihdamı gibi konularda danışmanlık şirketlerinden destek alıyoruz.

Epey de bir yol kat ettik. Ayrıca hızlı bir şekilde kurumsal kimlik çalışmalarımıza da başladık. Kurumun imajını yansıtacak logoyu tasarlattık. Birliğin yüzünü yansıtacak üç sektörle ilgili referans niteliği taşıyacak bir web sayfasının hazırlanması için de hazırlıklara başladık.

Dünyada da bu tarz birlikler var mı? Global birliklerle de işbirlikleriniz olacak mı?
Dünyada bu tarz birlik uygulamaları Fransa ve ABD’de mevcut. Biz birlikle leasing, faktoring ve finansman şirketleri derneklerinin başlattıkları uluslararası ilişkileri kuvvetlendirmek istiyoruz. Sadece diğer ülkelerdeki benzer organizasyonlar değil,

Dünya Bankası, EBRD, EuroFinance, FCI, IFG, GTR, BCR gibi global kurumlarla da işbirliklerimizi devam ettireceğiz. Faktoring şirketleri, uluslararası faktoring şirketlerinden hizmet alıyor, muhabir ilişkileri var. Türkiye’nin 2023’te 500 milyar dolar ihracat hedefine ulaşması için bu muhabirlik ilişkilerinin kuvvetlenmesi de oldukça önemli. Bu anlamda çalışmalar yapacağız.~
Birliğin kapsadığı sektörler için 2014’ün nasıl geçeceğini öngörüyorsunuz?
Leasing sektörü, 2013 yılını 7 milyar dolar büyüklükle kapatacak. Leasingin kapsadığı pek çok alanda 1 Aralık’tan itibaren yapılan sözleşmelerde KDV’nin yüzde 1’e indirilmesi nedeniyle yıl sonu için kesin bir rakam veremiyorum.

2013’te bir önceki yıla göre işlem hacmi ve sözleşme sayısında yüzde 32’lik büyüme olacak diye tahmin ediyorum. Sözleşme adedinde de sektör, 2013’te 17 bin adet sözleşme gerçekleştirmiş olacak. Bu yıl da leasingde yüzde 22-25 arasında büyüme bekliyoruz. Yıl sonunda sektör 8,8 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşır. Sözleşme adetleri ise 30 bine çıkar.

Faktoring sektörü, Eylül 2013 itibariyle toplam aktif büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 büyüyerek 20 milyar TL ye, işlem hacminde ise 68 milyar TL ciroya ulaştı. Reel sektöre 18,4 milyar TL kaynak yarattı. 2013 başında yıl sonu için işlem hacmi beklentisi 90 milyar TL’ydi.

Faktoring sektörünün beklentilerinin üzerinde büyüme göstermesiyle beklenti, yıl sonu için yaklaşık 100 milyar TL işlem hacmi olarak revize edildi. 2014’te de faktoring alanında işlem hacminin yüzde 15 büyüme ile 110-115 milyar TL olmasını bekliyoruz.

Finansman şirketleri için nasıl bir tablo söz konusu?
Finansman şirketleri sektörü, 2013 yılının üçüncü çeyreği itibariyle aktiflerini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33 oranında artırdı. 2013 yılını 13 milyar TL büyüklükle kapatması bekleniyor. Kullandırılan kredileri de yüzde 30 oranında yükseldi.

2014’te de taşıt kredilerine getirilen kısıtlamalar nedeniyle finansman şirketleri sektörünün kredi hacminin yüzde 10-15’lik artışla 15 milyar TL olması bekleniyor.~
Leasing sektöründe yeni ürünlerin bu yıl nasıl bir gelişimi olacak?
Sat-geri kirala işleminde, KDV ve kurumlar vergisi istisnası getiren kanun değişikliği 2 Ağustos 2013’te yapıldı. Bu tarihten önce kullanıcı adına lehte olmayan hususlar vardı. Bu nedenle satıp geri kiralama işlemlerinin toplam işlem hacmine oranını üçüncü 3 aylık dönem için hesaplamak daha doğru olur.

1 Temmuz- 30 Eylül döneminde satıp geri kiralama işlemleri, toplam işlem hacminin yüzde 16’sını oluşturuyor. Yıl sonunda da işlem hacminin yüzde 15-16’sı bu alandan gelecek. Bu ürünle yepyeni bir alan yarattık.

Ama sat-geri kirala ürününde sektör olarak şuna dikkat ediyoruz: Var olan bir borcun devamı için değil ticarete yeniden canlılık getirecek yeni bir yatırım için kaynak olarak kullanılsın istiyoruz. Sektörde ilk etapta gelen 10 talebin 7’sinde amaç, eski borçların yeniden yapılandırılmasıydı.

2014’te sat-geri kirala ürünü, sektörden yüzde 20 payı çok kolay alır. Hatta leasing sektörünün ana kolları iş ve inşaat makineleri, kara ile hava taşıtları, sağlık, turizm ve tekstil alanlarında yatırımlar yavaşlarsa sat-geri kirala ürününün işlem hacminde payı yüzde 25’e çıkabilir.

Operasyonel leasing ne kadar pay alır?
Aslında operasyonel leasing, apayrı bir iş. Kanunla yapılmasına izin verildi, ama uygulanması için zaman gerekiyor. Her leasing şirketi hangi alanda ihtisaslaşıp neyi yapacağına karar vermeli. Leasing sektörü malın alımına aracılık yapar, kiralar ödendikten sonra malı sahibine iade ederdi.

Ancak operasyonel kiralamada malın sahibi leasing şirketi. Örneğin sağlık cihazlarının operasyonel leasingini yapılacaksa bakımı, depolanması, takibi gibi yeni işler devreye girecek. Operasyonel leasingle ilgili birkaç şirketin hazırlık yaptığını biliyoruz.~
Bu şirketler, henüz operasyonel leasing işlemlerine başlamadı. Özel uzmanlık isteyen bir leasing türü olması nedeniyle çok hızla yaygınlaşacağını beklemiyoruz. Leasing şirketlerinin ana sermayedarları halihazırda otomotiv ya da sağlık cihazı üretiyorsa o zaman bu alanda operasyonel leasinge geçme şansları daha yüksek olacak.

Batı ülkelerinde leasing sektöründe operasyonel leasingin payı yüzde 25-30’lara varıyor. Türkiye’de de operasyonel leasingin sektör işlem hacminde belli bir pay alması için iyi bir altyapının kurulmasını beklememiz gerekiyor. Aynı şekilde ileride yazılım leasinginin de toplam işlem hacmi içinde payının maksimum yüzde 5 pay olacağını düşünüyorum.

Neden kuruldu?
1- Bankacılık dışı fnans sektörlerinin temsil kabiliyetini yükseltmeyi hedefliyoruz.
2- Finansman kaynaklarını çeşitlendirmeyi, üyelerimizce sağlanan alternatif finansman olanaklarını yaygınlaştırmayı planlıyoruz.
3- Çeşitli sektörlerle üyelerimiz arasındaki işbirliğini geliştirmeyi, sektörümüzdeki uygulamalarda yeknesaklığı sağlamayı istiyoruz.
4- Tüm bunlar, bu üç sektörün büyümesini de olumlu etkileyecek.
5- Kamu tüzel kişiliği olan bir meslek örgütüyüz. Bizi ilgilendiren hususlarda düzenleme yapıldığında elbette ilk adres biz olacağız.
6- İhtiyaç duyulan verilerin Hazine, Maliye Bakanlığı, TBMM ve BDDK gibi ilgili yerlere temininde çalışacağız.
7- Üyelerimiz arasında haksız rekabeti önlemek için her türlü tedbiri de alacağız.

"DENGELİ BÜYÜMEK İSTİYORUZ"
HEDEFLERE ULAŞTIK
Vakıf Leasing, sektörün en eski şirketi. Sektörde ilk halka açılan şirket de biziz. Müşteri itibarında gayet iyiyiz. Ancak büyüme adına yapılanmamızı ağır ağır yapıyoruz. Bölge temsilciliklerimizi geçen yıl kurduk. Çukurova, Ege, İç Anadolu ve Bursa’da 4 temsilciğimiz var. ~
Bu merkezlerin meyvelerini yeni yeni alıyoruz. Ayrıca en büyük sinerjimiz, Vakıfbank şubeleri. 2013’te rakamsal hedeflerimize ulaştık. İlk 9 ayda 256 milyon dolar işlem hacmiyle 527 sözleşme gerçekleştik. 2014’te de yüzde 33 büyüme hedefimiz var.

AYRIM YAPMIYORUZ
Biz sektör ayrımı yapmıyoruz, enerjiden tarıma sağlıktan turizme her alanda çalışıyoruz. Her alanda dengeli büyümek istiyoruz. Ulaştığımız her KOBİ, bizim için bir potansiyel müşteri oluyor. Tarım konusunda geçen yıldan bu yana daha aktifiz.

Bu yıl tarım portföyünü büyüteceğiz. Hava ve deniz taşıtlarında da ciddi uzmanlığımız var, hava konusunda da genel portföy dengemizi bozmadan leasing işlemleri yapıyoruz. Operasyonel leasing için hangi alana gireceğimize henüz bir karar vermedik. Ben kendi adıma en kolay yatırım yapılacak alan otomotiv olur diye düşünüyorum.

"KUR, LEASİNGİ OLUMSUZ ETKİLİYOR"
NET GÖREMİYORUZ

Leasing sektörü, yabancı parayla çalıştığından bu yılı net göremiyoruz. Bankalar, ihracat taahhüdü olmayan şirketlere orta ve kısa vadede yabancı para üzerinden kredi vermiyor. Bizim yabancı para üzerinden fonlama avantajımız var.

FRENE BASIYORLAR
Ancak bu avantaj, bugünkü gibi ortamlarda sektörü çok olumsuz etkiliyor. Sektör riski taşıdığı gibi müşteri şirketler de frene çabuk basıyor. Son iki ayda kur farklı gelişince şirketler gerçekten çok inandığı, planladığı bir yatırımı bile durdurabiliyor. Leasing sektöründe de 2013’ün son 3 ay rakamları yabancı paradaki hareketten dolayı fren yapmış olabilir.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz