Maliyet avcıları

Etkin maliyet yönetimi, sürdürülebilir büyüme açısından en kritik konulardan biri.

1.09.2013 00:00:000
Paylaş Tweet Paylaş
Maliyet avcıları

Bu yolla sadece geçen yıl 1 milyon dolar tasarruf ettik. Satış ve ihtiyaç tahminlerimizi 18 aylık planlıyoruz, Tedarikçilerimiz karşısında uzun vadeli satın alma taahhütlerimiz yoluyla pazarlık gücümüz de artıyor.
YERLİLEŞTİRME AVANTAJI
Satın almanın yerelleştirilmesi çalışmaları gözden kaçırılmamalı. 10 yıl önce satın almaların neredeyse tamamı ithalken bugün bu alımların yüzde 50'si ülke içinden yapılarak önemli avantajlar sağlandı. Bu alandaki gider azaltma çalışmalarımız bize yıllık 1,5 milyon dolar olarak geri döndü.
İNOVASYONLA TASARRUF
İnovasyon ve teknoloji yatırımlarımızla malzemenin hacimsel anlamda kullanımını düşürdük. Böylece daha düşük malzeme maliyetleri ile çalışabiliyoruz. Bu yönde yapılan çalışmaların son 3 yılda getirisi ise toplam 9 milyon dolar olarak gerçekleşti. Son 1 yılda üretimde malzeme kayıplarının azaltılmasına yönelik çalışmalar ve buna yönelik yatırımların sonucu yıllık 3 milyon dolar tasarruf sağladık.
ENERJİ YATIRIMI
Sürdürülebilir büyüme stratejimizin önemli bir parçasını tükettiğimiz enerji için yaptığımız yatırımlar oluşturuyor. JTI, 2011 yılında tamamladığı trigen yatırımıyla artık kendi enerjisini üretiyor. Bu yatırımla sadece enerji maliyetlerini yıllık 1 milyon dolar düşürmedik aynı zamanda tedarik riskini en aza indirirken karbondioksit salımını da önemli ölçüde azaltabildik.

ABDÜLLATİF ÖZKAYNAK/ TÜRKİYE FİNANS FİNANSTAN SORUMLU GMY.
“YÜZDE 10 TASARRUF ETTİK"
PERSONEL VE DANIŞMANLIK

2003 yılında 100 TL'lik maliyetimizin 54 TL'si personel, 14 TL'si kira, 13 TL'si reklam, 1 TL'si danışmanlık, 2 TL'si haberleşme, 16 TL'si diğer giderlerden oluşmaktaydı. 2013 yılında ise 100 TL'lik maliyetimizin 69 TL'si personel, 10 TL'si kira, 4 TL'si reklam, 3 TL'si danışmanlık, 2,5 TL'si ABDÜLLATİF’V haberleşme, 11 -5 TL'si diğer giderlerden
TÜRKİYE FİNANS 1 ŞUBE MALİYETİ AZALDI
Son 10 yılda bankanın büyümesine paralel, personel ve danışmanlık giderlerinin payı arttı, 50RUMLU GMY Ayrıca merkezileştirmenin etkisiyle şube ve diğer giderlerin payında önemli bir azalma meydana geldi,
PERSONEL BAŞINA GELİR
Genel olarak insan kaynağı planlamamızı, verimlilik esasına dayandırıyoruz. Personel başına gelir veya mevduat, kredi gibi baktığımız bazı göstergeler var. Bu alanlarda rekabetteki konumumuzu göz önünde tutarak, titiz bir personel alım politikası izliyoruz.
DIŞ KAYNAK KULLANIYORUZ
Öte yandan ana faaliyet konumuzla ilgili olmayan bazı operasyonel destek hizmetlerinde dış kaynak kullanımına yöneldik. Bu alanda da önemli tasarruflar sağladık. Özellikle güvenlik, temizlik ve yemek hizmetleri başlıca dış kaynak kullandığımız kalemler.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz