Türkiye'nin gönlü zengin 50 iş insanı

"Türkiye'nin Gönlü Zengin 50 İş İnsanı'nı araştırdık.

1.06.2013 00:00:000
Paylaş Tweet Paylaş
Türkiye'nin gönlü zengin 50 iş insanı

Pazarlama ve iletişim profesörü Nüket Güz, bağış konusunda şirketlerin artık “sadaka kültürü” yerine, “yurttaşlık” kavramı ekseni üzerinde çalışmalarını yürüttüklerini söylüyor ve şöyle devam ediyor: “Örneğin Aydın Doğan Vakfı, kurduğu iletişim lisesiyle övgüye değer bir girişimde bulundu. Öte taraftan her yıl düzenlediği genç iletişimcilere yönelik yarışmalar, iletişim alanında etik kodlarla iş üretme anlamında gençlere yol gösterici ve rehber olma özelliğini de anımsamakta yarar var. Yine Koç Grubu’nun sanata verdiği destek, yeşile sağladığı katkı, eğitime ayırdığı kaynak dikkatleri en fazla üzerinde toplayan girişimler arasında.”

VERGİ BÜYÜK ENGEL Mİ?
Türkiye’nin Gönlü Zengin 50 İş İnsanı araştırmasının önemli sonucu da gönlü zenginlerin bağışın önünde gördükleri engelleri ortaya koyması oldu. Buna göre iş dünyası vergileri bağışın önündeki en büyük engel olarak görüyor. Araştırmaya katılanların yüzde 34,1 ’i bu fikri destekliyor. Katılımcıların yüzde 25,6’sı da yasal işlemleri bağışlara engel olarak görüyor. Peki bağışın önündeki en büyük engel olarak neden vergi mevzuatı var?

Grant Thomton Türkiye Vergi Hizmetleri Ortaklarından Murat Uluat, “Aslında bağışı teşvik edici pek çok vergi düzenlemesi var. Kurumlar vergisi kanununda bağışın şirketin vergi matrahından indirilmesinde iki yöntem söz konusu. Bunlardan birincisi, yapılan bağışın şirketin o yıla ait kurum kazancının yüzde 5’ine kadar olan kısmının indirim konusu yapılması. İkincisi ise bağışın tamamının şirketin kurum kazancıyla sınırlı olmak üzere indirim konusu yapılması” diyor.

Deloitte Türkiye Vergi Hizmetleri Ortağı Tufan Teksoy ise vergi teşvikinden yararlanmak isteyenlerin önündeki engellere dikkat çekiyor ve konuya şöyle açıklık getiriyor: “Bağış sadece ilgili dönemde indirim konusu yapılabildiğinden, şirket kazancının yüzde 5’ini aşan ya da kurumun ilgili dönem kazancından daha fazla yapılan bağış, takip eden yıllarda vergiden düşülemiyor. Öte yandan KSS projelerine ciddi bütçe ayıran şirketlerin yeterli kârlılığı elde edemediklerinde de bu kapsamdaki harcamalarının vergi matrahından indirilememesi söz konusu. Bir diğer husus ise yapılan bağışın vergi matrahından indirilebilmesi için bağış yapılan derneğin kamu yararına çalışan dernek listesinde, vakfın ise vergi muafiyeti tanınan vakıflar listesinde yer alması gerekiyor. Güncel tarihli listelere bakıldığında kapsama giren 252 adet vakıf, 404 adet dernek var. Birçok şirket vergi indiriminden yararlanmak için bağış yapacağı kurumu listede yer alanlardan seçiyor. Bu nedenle tercih imkanları sınırlanıyor.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz