Büyümenin önündeki engeller

KOBİ’lerin büyümesine engel olan faktörlerin başında finansmana ulaşamamak geliyor. Finansman dışındaki engeller de daha çok şirketlerin içsel sorunlarından kaynaklanıyor. Kurumsallaşamamak, nitelikli insan kaynağı eksikliği, teknoloji ve inovasyonda yetersizlik, markalaşamama gibi konular büyümenin önündeki diğer önemli sorunlar. Uzmanlara göre, tüm bu sorunların çözümünde ‘eğitim’ kritik rol oynuyor.

9.09.2015 15:06:080
Paylaş Tweet Paylaş
Büyümenin önündeki engeller

CAZİBE MERKEZİ OLMALI
KOBİ’lerin insan kaynağıyla ilgili sorunları aslında yönetim sorunlarının bir sonucu olarak doğuyor. KOBİ’lerde, genellikle çalışan memnuniyeti göz ardı ediliyor. KOBİ yöneticileri, bir yönetici olmaktan çok işletmenin sahibi kimliğiyle hareket ediyor. Bu da aslında çalışanların da şirketin sahibi gibi davranmalarına sebep oluyor. Küçük ve orta ölçekli şirketlerde, bütün karar mekanizmaları bir kişinin ya da aile bağı olan birkaç kişinin elinde bulunuyor. KOBİ’lerin, şirket gelişimine kritik katkıda bulunacak insan kaynağı için cazip hale getirilmesi gerekiyor. Avrupa Koçluk ve Mentorluk Konseyi Türkiye Başkanı Dr. Rıza Kadılar, “Bir şirket sadece bir kurucu veya hakim ortağın tam hakimiyeti altında kalacaksa gerçek anlamda büyümeyi arzu etmiyordur” diyor. Bu tek hakimin bütün önemli kararları vermesi durumunda şirketin bir şahıs şirketinden öteye gidemeyeceğinin altını çizen Kadılar sözlerine şöyle devam ediyor: “KOBİ’lerimiz hem üniversite mezuniyet aşamasında hem kariyerinin ilerleyen aşamalarında yetenekli yöneticilerden mahrum kalıyor. KOBİ’lerimizin gelişimini sağlamak için yetkin insan kaynağımızın KOBİ’lerde çalışması için cazibe yaratılması gerekiyor.”
TEKNOLOJİ İKİNCİ PLANDA
 Nitelikli insan istihdamı diğer alanlarda olduğu gibi bilişim ve teknoloji alanında da önemli bir sorun olarak KOBİ’lerin karşısına çıkıyor. Teknoloji üretmek ya da işletmeyi teknolojiyle donatmak mümkün olsa da onu kullanacak iş gücünü oluşturmak zaman alabiliyor. Bunun dışında finansal sorunlar, AR-GE ve inovasyon yatırımlarının yapılmasına da engel olabiliyor. Yine eğitim eksikliği, KOBİ’lerin teknolojiye yeterince önem vermemeleri sonucunu doğurabiliyor. Boğaziçi Üniversitesi Teknopark Genel Müdürü Bülent Öktem, AR-GE yaparken KOBİ’lerin kendi imkanlarıyla ilerlemesinin zor olduğunu söylüyor. Devletin verdiği teşvik ve desteklerden yararlanan KOBİ’ler daha kısa sürede daha efektif sonuçlar elde edebiliyor. Teknoparkların, ülke ekonomisi için önemli bir lokomotif olduğunu ifade eden Öktem, “Teknolojinin girmediği yaşam alanı kalmamıştır. Teknoloji günümüzde kısa zamanda her bölümde kullanılır hale gelmiştir. Bu süreçte KOBİ’lerin verdiği katkı göz ardı edilemez. 2023 hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için önümüzde çok uzun ve zorlu bir yol var. Türkiye’nin ileri teknoloji ve katma değeri yüksek ürünler üretmeden bu hedeflere ulaşması mümkün değil. Ülkemizde sunulan AR-GE teşvik mekanizmalarından da yararlanarak Türkiye’nin teknolojik birikimine katkıda bulunmak KOBİ’lerin önemli görevleri arasında” diyor.
EĞİTİM VEREN KURULUŞLAR
Kurumsallaşma, teknoloji ve inovasyon, markalaşma, insan kaynakları ve diğer yönetim sorunlarının temelinde, her alanda olduğu gibi KOBİ’ler konusunda da eğitim yetersizliği yatıyor. Birçok işletme doğru yönetilemediği için sürdürülebilirliği yakalayamadan iş dünyasından silinip gidiyor. Temelsiz bilgiler üzerine oluşturulan işletmeler, kriz dönemlerini atlamakta zorlanıyor. E-öğrenme şirketi olan Enocta’nın genel müdürü Tijen Armağan, KOBİ niteliği taşıyan işletmelerin ve yöneticilerinin eğitim ihtiyacının karşılanması için fazla kaynak ayıramadıklarını söylüyor. Bu bağlamda Enocta ile İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin işbirliğiyle kurduğu online eğitim platformu İTO Akademi’de, KOBİ’lere satış, pazarlama, iş yönetimi, finansman ve kurumsallaşma gibi konularda eğitimler veriliyor. KOBİ’ler için özel hazırlanan ürünler, hem zaman hem maliyet tasarrufu konusunda da KOBİ’lerin eğitimi için önemli bir yer tutuyor. KOSGEB de proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’lerin; rekabet güç ve düzeylerini yükseltme, yurtiçi ve yurtdışı pazar paylarını artırma, teknolojiler hakkında bilgi edinme, nitelikli eleman istihdamını sağlama gibi konularda alacakları danışmanlık hizmetleri ve eğitim desteklerine de büyümelerine katkı sağlayacak destek modelleri sunuyor.
ENGELLER FIRSAT OLABİLİR
KOSGEB Başkanı Recep Biçer, KOBİ’lerin büyümesindeki engellerin, onlar için bir fırsata dönüşebileceğini söylüyor. Engellerin ortadan kaldırılması sürecinin, işletmelerin, büyüme olgusunu sadece şirketin kâr artışı olarak değerlendirme ve tanımlaması algısının değişmesiyle başlaması gerektiğini söylüyor. Biçer, “Büyüme olgusu insanın büyümesi ve olgunlaşması gibi şirket organizasyonlarında üst yönetimden kapıdaki güvenlik elemanına kadar herkesin dahil edildiği stratejik bir süreç olarak algılanmalıdır” diyor. Büyüme için kurulacak sistemlerin, teknolojik yeniliklerin, pazar payının ve satışlarının artmasının ancak stratejik projeler ve yatırımların etkin insan kaynağıyla mümkün olacağını ifade eden Biçer, sözlerine şöyle devam ediyor: “Büyüme süreklidir. Şirket büyürken elbette kârı da buna paralel olarak artacaktır. Ancak, esas büyüme şirketin değeri, yani hedef kitlesi tarafından algılanışıdır. Hedef kitlesiyle üretimden satış sonrasına kadar bütünleşmesidir.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz