Büyümenin önündeki engeller

KOBİ’lerin büyümesine engel olan faktörlerin başında finansmana ulaşamamak geliyor. Finansman dışındaki engeller de daha çok şirketlerin içsel sorunlarından kaynaklanıyor. Kurumsallaşamamak, nitelikli insan kaynağı eksikliği, teknoloji ve inovasyonda yetersizlik, markalaşamama gibi konular büyümenin önündeki diğer önemli sorunlar. Uzmanlara göre, tüm bu sorunların çözümünde ‘eğitim’ kritik rol oynuyor.

9.09.2015 15:06:080
Paylaş Tweet Paylaş
Büyümenin önündeki engeller

Gülfem Toygar / GİTTİGİDİYOR GENEL MÜDÜRÜ 
GENİŞ KİTLELERE ULAŞILIYOR

E-ticaret aslında Anadolu’daki KOBİ’lere, İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlere sağladığından daha fazla avantaj sağlıyor. İnternet sayesinde ürün ve hizmetler geniş kitlelere hızla ulaşabiliyor ve iş ölçeklenebiliyor. Anadolu’da ticaret yapan bir şirketin erişebileceği müşteri sayısı, fiziksel dünyada, faaliyet gösterdiği şehirle sınırlı. Oysa internet dünyasında bu şirketlerin potansiyel müşterileri tüm Türkiye hatta bazı durumlarda tüm dünya olabiliyor. E-ticaret, büyük şehirlerle küçük şehirler arasında fırsat eşitliği yaratan bir dünya sunuyor. EĞİTİMLER VERİYORUZ
Anadolu’daki satıcılara e-ticareti anlatmak ve girişimcileri teşvik etmek için çalışmalarımız devam ediyor. EticaretSem ile yaptığımız işbirliği doğrultusunda Türkiye’nin dört bir yanında konferans ve eğitim seanslarıyla KOBİ’lerle deneyimlerimizi paylaşarak bilgi birikimimizi aktardık ve bu paylaşımların geri dönüşlerine baktığımızda da kendine kapı aralamak isteyen halihazırda var olan ve potansiyel kullanıcılara çok faydalı olduğunu gördük.

İhracat yapanlar daha başarılı olur
Bülent Oğuz /AKBANK KOBİ BANKACILIĞI’NDAN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 

“KOBİ’lerin gelirleri ağırlıklı olarak hangi para cinsindense o para birimiyle borcunun olması daha sağlıklı. Böylelikle ileride oluşabilecek olası bir kur riskinden korunmuş olurlar. Örneğin, ithalatları var ancak ihracatları yoksa kur riskiyle karşı karşıyalar demektir. Bu noktada kurlardan kaynaklanan maliyeti müşterilerine yansıtabiliyorsa dövize endeksli kredi kullanabilirler. Ancak bu maliyeti satış fiyatlarına yansıtamıyorlarsa kur riskiyle karşılaşmamak için fiyatı uygun bile olsa dövize endeksli kredi kullanmasınlar. Diğer taraftan, hem ithalat hem ihracat yapan bir KOBİ ise döviz kredisi kullanabilir. Ayrıca, piyasa riskini dağıtmak için dışarıya açılmaya, ihracat yapmaya çalışan KOBİ’lerin daha başarılı olacağına inanıyoruz.”

"Ataerkil zihniyet değişmeli"
Sanem Oktar KAGİDER YÖNETİM KURULU BAŞKANI
KADINLARIN SORUNLARI

Teknoloji, yönetim, eğitim gibi sorunlar tüm KOBİ’lerin ortak problemi. Kadın girişimciler özelindeyse bunlara ek olarak şu sorunlar ortaya çıkıyor: Erkek egemen toplumsal yapıdan kaynaklanan zihinsel engeller yüzünden kadın girişimciler için yeterli kültürel ve sosyal yapının oluşmaması, KOBİ sahibi kadın girişimciler arasında network eksikliği ve özellikle yerel yönetimlerde karar alma noktalarında kadın temsilinin çok düşük düzeyde olması.
 ATAERKİL DÜŞÜNCE ENGELİ
Ataerkil düşünce biçimleri aslında kadının istihdamda, girişimcilikte, toplumsal ve siyasi yaşamın her alanında önündeki temel engelleri oluşturuyor. İş yaşamına katılamayan kadın, girişim ve dolayısıyla KOBİ dünyasında da yer alamıyor. Ev ve iş yaşamını uzlaştırmaya yönelik politikalar maalesef ülkemizde henüz çok yerleşik değil. Ancak, bu politikaların yeni bakış açıları ve yeni yasalarla yavaş yavaş gelmekte olduğunu görüyoruz.
ŞARTLAR EŞİT OLMALI
Kadın ve erkeğin her alanda eşit fırsatlara sahip olmasının bir zihinsel dönüşümle mümkün olacağına inanıyorum. KAGIDER olarak kurulduğumuz günden beri yukarıda bahsettiğim engelleri kaldırabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyor, toplumun her kesimiyle ve siyasilerle yaptığımız projeleri paylaşıyor ve olumlu örnekler yaratmaya çalışıyoruz. 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz