KOBİ'lere tam destek

KOBİ’lere verilen hibe ve destek rakamları her geçen yıl artıyor. Başta KOSGEB olmak üzere TÜBİTAK, TTGV, İTO ve pek çok özel bankanın KOBİ’ler için hibe ve destekleri bulunuyor. Akbank KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, pek çok müşterilerinin bu olanakları iyi tanımadığını söylüyor. KOBİ’lere destek ve hibe programlarını yakından takip etmelerini tavsiye ediyor ve “Bu konuda Akbank olarak onları bilgilendirmeye hazırız” diye konuşuyor.

13.08.2015 11:38:120
Paylaş Tweet Paylaş
KOBİ'lere tam destek

KOBİ’LERE KEFALET DESTEĞİ
Kredi Garanti Fonu (KGF), teminat yetersizliği olan KOBİ’lere kefil olarak bu işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırıyor. 2014 yılında KGF’ye 5 bin 662 KOBİ, kredi kefalet talebinde bulundu. 4 bin 233 KOBİ’ye verilen kefaletlerle toplam 1,9 milyar TL’lik kredi hacminin oluşması sağladı. Kredi Garanti Fonu Kurumsal Pazarlama ve Tanıtım Müdürü Bülent Ersoy, “Her yıl olduğu gibi 2015 yılında kefalet verilecek KOBİ sayısı ve dolayısıyla oluşacak kefalet ve kredi hacimleri büyük ölçüde bankalar tarafından iletilecek kefalet taleplerine bağlı olacak. Ancak kuruluşumuz, kefalet desteği sağladığı KOBİ sayısını ve dolayısıyla kefaletimizle oluşacak kredi hacmini artırmayı teminen yoğun bir çaba içinde. Hem bankalar hem KOBİ’lerin mensubu oldukları sivil toplum kuruluşları nezdinde yürütülen çalışmalar, bu amaçla illerde düzenlenen ve KOBİ’lerle bankacıların buluşturulduğu toplantılar yoğun olarak sürdürülüyor” diyor. KGF faaliyetlerini sürdürmekte olan KOBİ’lere işletme ve yatırım harcamalarının finansmanı sürecinde kefalet desteği sağlamanın yanında kadın girişimcilere, genç girişimcilere ve tekno girişimcilere yönelik çalışmalara yoğunlaşmayı düşünüyor.
4 MİLYON DOLAR DESTEK
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, kurulduğu 1991 yılından bu yana KOBİ’ler başta olmak üzere özel sektör kuruluşlarının inovasyon ve teknoloji altyapısının geliştirilmesine ve rekabet güçlerinin artırılmasına yönelik çeşitli destekler sağlıyor. TTGV Koordinatörü Ferda Ulutaş, “Desteklerimizin temelinde değer zincirinin tamamını dikkate alarak özellikle boşluk gördüğümüz noktalara yoğunlaşmak, yenilikçi modellerle farklı destek mekanizmalarını uygulamak ve hem kamuya hem özel sektöre örnek olmak yatıyor” diyor. Bu kapsamda, finansal desteklerin yanı sıra gerekli altyapıların ve işbirliği ağlarının oluşturulması gibi hızlandırıcı faaliyetler ve hizmetler de TTGV’nin destek anlayışı içinde önemli bir yer tutuyor. Vakfın bugüne kadar yürütmüş olduğu Dünya Bankası ve Ekonomi Bakanlığı programları ile yaklaşık 1.000 AR-GE projesine 400 milyon dolar aktardığını ifade eden Ulutaş, sözlerine şöyle devam ediyor: “Büyük ölçüde geri ödemeli destek olarak aktarılan bu kaynaktan yararlanan şirketlerin 80’e yakını KOBİ kapsamına giriyor. Diğer taraftan TTGV’nin teknoloji odaklı erken aşama şirketlerinin desteklenmesine yönelik olarak kurmuş olduğu Teknoloji Yatırım A.Ş. de girişimciliğin desteklenmesi yönünde önemli örneklerden biri.” TTGV, proje finansmanına yönelik iki destek programıyla devam ediyor. Bunlardan ilki; şirketlerin öncelikli alanlardaki AR-GE ve ticarileştirme projelerinin desteklendiği İleri Teknoloji Projeleri Desteği (İTEP)… İkincisi ise enerji verimliliği ve çevre teknolojileri alanındaki yenilikçi uygulamalara ve ticarileştirme projelerine verilen çevre destekleri. Geri ödemeli finansman desteği sağlanan her iki program kapsamında 2014 yılında toplam 9 KOBİ’ye yaklaşık 4 milyon dolar destek verildi. 2015 yılında da rakamların benzer seviyelerde olması bekleniyor. TTGV, İTEP programı kapsamında 2015 yılı için başvuru beklenen öncelikli alanları tarım, eğitim, sağlık ve çevre olarak belirledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz