Çalışılabilecek en iyi şirketiz

Esra Güller hedeflerinin çalışmaktan mutluluk duyulan, ayrıcalıklı bir iş yeri ortamını sürdürmek olduğu söylüyor.

1.08.2013 00:00:000
Paylaş Tweet Paylaş
Çalışılabilecek en iyi şirketiz
Türkiye ’nin En iyi işvereni seçilen AXA Sigorta ’nın insan kaynaklan ve iç iletişim direktörü Esra Güller, şirket kültürüne uygun bir çalışanı daima kendini geliştiren, takım içinde uyumlu, profesyonel, yenilikçi, kendine güvenen, başarma isteği yüksek kişiler olarak tanımlıyor. Her yıl ortalama 30 bin iş ba,şvurusunun ya,pıldığı şirket, özellikle yeni mezun çalışa,nlara mesleki yetkinliklerini geliştirmeleri için yurtiçi eğitimlerin yanı sıra yurtdışında da fırsatlar sunuyor.

Genç çalışanları Fransa ve ispanya ’da buluna,n merkezlere eğitime gönderdiklerini belirten Güller, başarılı, deneyimli çalışanların ise yurtdışı rota,syon programları dahilinde Akdeniz ülkelerinde veya Azerbaycan ’daki şirketlerinde çalışma imkanı bulduğunu söylüyor. Great Place to Work Enstitüsü tarafından 49 ülkede yapılan "En İyi İşverenler Araştırması" bu yıl Türkiye'de de gerçekleştirildi. Araştırma sonucunda 501 ve üzeri çalışan sayısına sahip şirketler kategorisinde AXA Sigorta, Türkiye'nin en iyi işvereni seçildi. Başarılı insan kaynakları uygulamaları ve yüksek çalışan memnuniyetiyle birinciliği alan AXA Sigorta İnsan Kaynakları ve İç İletişim Direktörü, İcra Kurulu Üyesi Esra Güller hedeflerinin çalışmaktan mutluluk duyulan, ayrıcalıklı bir iş yeri ortamını sürdürmek olduğu söylüyor. Mutlu çalışmanın şirket performansına olumlu katkılar sağladığına inandıklarını belirten Güller, kurum içi iletişimin hiyerarşiden ve bürokrasiden uzak, yapıcı ve teşvik edici olmasının takım ruhunu, motivasyonu ve başarıları şirketçe sahiplenmelerini sağladığını anlatıyor.
İyi bir işverenin çalışma şartları, ücret, yan ödeme, sosyal imkanlar gibi faktörlerin yanı sıra çalışanların kendilerini geliştirme ve ifade etme gibi ihtiyaçlarına da yanıt vermesi gerektiğini hatırlatan Güller, “Çalışanlar, iyi bir işvereni sunduğu ekonomik faydalarla kurumun amacını, değerlerini, kültürünü, paydaşlarına verdiği önemi, kendilerine sunduğu gelişim olanaklarını ve kazandırdığı saygınlığı kolaylıkla değerlendirebilir” diyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz