Dünya devinden cazip kariyer olanakları

Mutlu Türpan ile Türk Henkel’in İK politikasını, yeni mezunlara sunulan fırsatları ve kurum içindeki kariyer olanaklarını konuştuk.

1.05.2012 00:00:000
Paylaş Tweet Paylaş
Dünya devinden cazip kariyer olanakları


Henkel en çok çalışılmak istenen şirketlerden biri. Bu başarı nasıl sağlandı?
- Öncelikle pazardaki başarı çok önemli. Adaylar kendini ispatlamış, pazara yön veren ve sürekli bir gelişme içinde olan şirketlerle çalışmak istiyor. Diğer önemli husus ise yenilikçilik yani inovasyon. Sadece satış ve kâr yaparak büyümeyi, sürdürülebilir gelişmeyi sağlamak ve çalışılmak istenen şirket haline gelmek pek mümkün değil. Çalıştığınız kuruma güvenmek ve hatta onunla gurur duymak da istersiniz. Bu nasıl olabilir? Bu ancak çalışanlarınıza, insan haklarına ve çevreye saygı göstererek ve her türlü yolsuzluğa karşı durarak mümkün. Biz de tüm bu alanlarda azami derecede hassas davranarak kurum kültürümüzü ileriye taşıyoruz ve tüm bunlar tercih edilmemizde çok yardımcı oluyor.

Henkel’in dünyada ve Türkiye’deki çalışan profili nedir?
- Türk Henkel’de yaklaşık 1.500 kişi çalışıyor. Mavi yakalıların dışındakilerde yükseköğrenim oranı yaklaşık yüzde 95. Çalışanlarımızın yaş ortalaması 36, kıdemleri ise 7 yıl. Yine çalışanlarımızın yüzde 32’si kadın. Yönetici seviyesinde kadın çalışanlarımızın yüzdesi ise yüzde 37,4. Bu rakam dünya ortalamasının oldukça üstünde. Tüm dünyada 125 ülkede faaliyet gösteren Henkel’in yaklaşık 48 bin çalışanı var.

İşe alımda ne tür kriterleriniz var? Tercih ettiğiniz okul veya bölümler var mı?
- Yetenekli ve tutkulu insanları işe alma ve işte tutma, küresel başarımız için çok önemli. İşe alımda bazı yetkinlikleri araştırıyor ve ölçüyoruz. Bunların başında; inisiyatif ala-
bilme, karar verebilme, yüksek enerji seviyesi, kararlı olma, yeniliğe ve değişime açık olma, çeşitli bakış açılarını görebilme, ikna edici ve etkileyici olabilme ve liderlik becerileri geliyor. Tabii ki yabancı dil bilgisi, özellikle İngilizce olmazsa olmazımız. Bu yetkinlikleri karşılayan herkes bizimle çalışabilir. Dolayısıyla şu okul veya bu üniversite diye bir ön koşulumuz yok.

Yeni başlayan çalışanlarınızı nasıl bir ortam bekliyor? Kariyer olanakları neler?
- Henkel, global çeşitliliği nedeniyle çalışanlarına çok sayıda seçenek sunan ve fırsatlar yaratan bir kurum. Bu konuda çalışanlarımızın gelişimi ve yöneticilerimizin geliştirilmesi konusunda pek çok aracımız bulunuyor. Kariyer basamakları doğrultusunda performansı ve potansiyeli yüksek çalışanlarımızın gelişimi rotasyon, iş başında eğitim, iş zenginleştirme ve yurtdışmda görevlendirme gibi yöntemlerle destekleniyor. Kariyer olanaklarından birini detaylandırayım: Triple 2 Programı. Triple 2, Henkel’in gelişim programının önemli bir parçası. Bu program şöyle işliyor: Yöneticilerimizin geniş deneyim sahibi olmasını istediğimiz için potansiyel sahibi çalışanlarımızm Henkel’deki çalışma hayatları boyunca 2 farklı iş biriminde (yapıştırıcı teknolojileri, kişisel bakım ürünleri, ev bakım ürünleri), 2 farklı fonksiyonda (IK, finans, satın alma ve BT) ve 2 farklı ülkede iş deneyimi yaşamaları sağlanıyor. Onların bu süreçte yüksek performans ve potansiyel göstermelerini bekliyoruz. Program sayesinde çalışanlar büyük deneyim elde ediyor. Tabii ki bu durum Henkel için de çalışanını liderlik sorumluluklarına hazırlaması açısından çok önemli. Kısacası çalışanlarımızı dünyanın her tarafında görev alabilecekmiş gibi öngörüyor ve yetiştiriyoruz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz