Genç bankacılar mentorla yetişiyor

Ocak ayında başlayan “mentorluk” sisteminde 42 yönetici, 42 genç yönetici adayına mentorluk yapıyor.

1.06.2010 00:00:000
Paylaş Tweet Paylaş
Genç bankacılar mentorla yetişiyor
Ocak ayından bu yana Akbank’ta yepyeni bir sistem uygulanıyor. İnsan kaynakları biriminin öncülüğünde başlatılan proje kapsamında, “bilenler bilmeyenlere” deneyimlerini aktarıyor. 42 deneyimli yönetici, 42 genç yönetici adayına bir anlamda koçluk yapıyor.
Aslında mentorluk, iş dünyasında özellikle son dönemde sıkça duyduğumuz bir sistem. Yurtdışında uzun zamandır uygulanan, Türkiye’de ise özellikle son yıllarda büyük grup ve holdinglerin gündemine girmiş bir konu. Mentorluğu, deneyimli yöneticilerin bilgi, beceri ve tecrübelerini kendilerinden daha genç çalışanlara aktarması olarak özetlemek mümkün. Yani ast-üst ilişkisinden bağımsız bir deneyim paylaşımı...
Aslında mentorluk, sadece mentinin değil her iki tarafın da kazandığı bir uygulama. Çünkü hem deneyimlerini aktaran taraf olan mentor, hem bu bilgileri ve disiplini alan menti için önemli katkı ve gelişmeler sağlıyor. Mentorluk yapan kişi daha genç bir bakış açısı kazanırken aynı zamanda kendi eksikliklerini de fark edebiliyor. Genç ve deneyimsiz olan taraf ise mentorunun bilgi birikimini ve tecrübesini alırken hem motivasyon kazanıyor hem bilmediklerini “bir bilenden” öğreniyor.
Genç Capital’in bu sayısında ocak ayından bu yana mentorluk uygulaması başlatan Akbank’ı ziyaret ettik. Akbank İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Zeki Tuncay ile mentorluk sistemi üzerine konuştuk. Tuncay, sistemin içeriğini anlattı, mentor ve menti olanlar ise yaşadıkları deneyimi paylaştı:
Ak­bank’ta uy­gu­la­dığınız men­tor­luk sis­te­mi hak­kın­da bil­gi ve­rir mi­si­niz? Ne­den böy­le bir uy­gu­la­ma­ya ih­ti­yaç duy­du­nuz?
Hemen hemen her sektörde olduğu gibi bankacılık sektöründe de giderek artan bir rekabet söz konusu. Akbank olarak biz, bu rekabette hep daha iyi olmak üzere sürekli gelişim anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu doğrultuda eğitimlerimizi yapılandırıyor ve uygulamaya alıyoruz. Akbank olarak gelişime ve öğrenmeye her zaman birinci sırada önem veriyoruz. Mentorluk sistemini de bu nedenle şirket içi gelişimimizi desteklemek amacıyla yapılandırdık.
Bu sis­te­mi ne za­man­dır uy­gu­lu­yor­su­nuz?
Bu yılın başında Ocak 2010’da ise uygulamalarımıza başladık. Aslında mentorluk sistemi için eğitim, öğrenim ve gelişimi amaçlayan bir yardımlaşma ve paylaşma ilişkisi diyebiliriz. Bu süreçte yönetici kadrolarımızdan oluşan mentorlarımızın zamanını, bilgisini ve çabasını kendisinden daha az deneyimli olan “menti”ye aktarması bekleniyor. Mentinin de aktif olarak mentorunun yönlendirmesi doğrultusunda bilgi, beceri, verimlilik ve başarısını artırmasını hedefliyoruz.
Kısaca, bu ilişkiye “aralarında ast-üst ilişkisi olmayan” iki kişiden birinin diğerine bilgi, iş ve düşüncelerinde belirgin bir değişim yaratması için yaptığı yardım da diyebiliriz. Mentorluk sistemi aslında herkese kazandıran bir yapı. Bu karşılıklı ilişki sayesinde hem mentor hem menti kendini geliştirme imkanını yakalıyor.
Na­sıl bir ça­lışma prog­ra­mı yü­rü­tü­yor­su­nuz?
Bankamızdaki uygulamada, değerlerimizi ve kültürümüzü benimsemiş, iletişimi güçlü, gençlere rol model olabilecek 42 yöneticimizi belirledik. Ocak 2010 itibarıyla bu 42 yöneticimiz, yine 42 yönetici adayımıza mentorluk yapmaya başladı. Amacımız, aramıza yeni katılan, deneyimsiz yönetici adaylarımızın, bankamıza kısa zamanda uyumunu kolaylaştırmak, kariyer gelişimlerinde deneyimlerimizden yararlanmalarını sağlamak ve bu sayede ekip olarak başarıyı yakalamak.
Ayrıca bu programda mentorluk rolünü üstlenmiş yönetici arkadaşlarımızın bir kısmı, paralel yürüttüğümüz “Lider Mentorluk” programımızda da menti rolüyle yer alıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz