İyi fikirlere açık destek

TTNET Partner Ekosistem Programı olarak adlandırılan destek programına dileyen her genç girişimci başvurabilir.

1.09.2010 00:00:000
Paylaş Tweet Paylaş
İyi fikirlere  açık destek
Facebook, Apple, Twitter ve diğerleri… Son yıllara damgasını vuran milyar dolarlık bu markaların her biri, döneminin genç girişimcileri tarafından ortaya çıkarılmış durumda. Kimi uzmana göre bu duruma alışmak gerek. Sonuçta yeni yüzyılda entelektüel kapasite, birikim ve üretim bilgisinin yerini çoktan almaya başladı bile.
Bu durumun bilincinde olan Türk şirketleri de bu anlamda genç girişimcilere destek vermek için çalışıyor. TTNET de bu şirketlerden biri. TTNET Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Murat Onuk, üniversite öğrencilerinin fikirlerini hayata geçirmeleri için özel bir destek programı hazırladıklarını söylüyor. “TTNET Partner Ekosistem Programı kapsamında hazırladığımız ‘projeme destek’ kurgusuyla genç ve girişimci arkadaşlarımıza altyapı, eğitim, strateji ve gerektiği takdirde yatırım konularında çeşitli açılardan destek sunuyoruz” diye konuşuyor.
Destek verdikleri fikirlerin herhangi bir sektörün internetle yakınsaması üzerine kurgulanabileceğini belirten Onuk, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Girişimci gençler fikirlerini öne sürerken somut olarak tespit ettikleri problemleri ve sundukları çözümleri net bir şekilde ifade ederlerse çıktıkları bu yolda çok daha rahat ilerlemiş olacaklar. Ayrıca çözümleri mümkün olduğunca yalın bir şekilde sunmaları her zaman daha etkili sonuçlar doğuracaktır.” Murat Onuk ile TTNET Partner Ekosistem Programı’nı, şu ana kadar bu program kapsamında neler yaptıklarını ve genç girişimcilere tavsiyelerini konuştuk:

TTNET ola­rak üni­ver­si­te­li­le­re yö­ne­lik bir prog­ra­mınız var, bu­ra­da ne yap­tığınızı, ne­yi amaç­la­dığınızı pay­la­şır mısınız?

Üniversite öğrencilerinin yaratıcılıklarına ve potansiyellerine büyük önem veriyoruz. Ülkemizin yarınlarını şekillendirecek olan genç üniversitelilerin enerjilerini doğru değerlendirmeleri ve fikirlerini hayata geçirmeleri için, birçok açıdan farklı destek programını bünyesinde bulunduran özel bir program hazırladık.
Girişimcilik yolunda genç arkadaşlarımız, gerek altyapı hizmetleri, gerek eğitim gerekse yatırım konularında karşı karşıya oldukları engeller sebebiyle, çoğu zaman ilerlemekte ve fikirlerini hayata geçirmekte çeşitli zorluklar yaşıyorlar. TTNET Partner Ekosistem Programı kapsamında hazırladığımız “projeme destek” kurgusu ile genç ve girişimci arkadaşlarımıza fikirden ürüne giden yolda altyapı, eğitim, strateji ve gerektiği takdirde yatırım konularında çeşitli açılardan destek sunuyoruz. Amacımız Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversite öğrencilerinin internet ve teknoloji alanındaki fikir ve hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak ve bu sayede kendi girişimlerini ya da işletmelerini kurmalarını sağlamak diyebiliriz.

Üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­rin­de gi­ri­şim ru­hu­nu teşvik et­mek ve on­la­rın fi­kir­le­ri­ni des­tek­le­mek için bir ça­lışma ya­pıyor­su­nuz. Bu­ra­da şim­di­ye ka­dar na­sıl bir yol al­dınız?

Programı başlattığımız zamandan itibaren 3 ay içinde Türkiye’deki 35 farklı ilde bulunan 41 üniversiteyi ziyaret ederek, 25 binden fazla öğrenciye Türkiye ve dünyadaki teknolojik gelişmeleri anlattık. Aynı zamanda girişim fırsatlarını açıkladık ve destek programımızın kapsamını anlattık. Aynı süre içerisinde www.ttnetpartner.com.tr  adresi üzerinden hizmet veren partner ekosistem web portalımızı yayına aldık. Bu portalla daha geniş kapsamda genç girişimciye erişme fırsatı bulduk. Aynı şekilde onlar da TTNET’e bu portal üzerinden ulaşabildiler.
Diğer yandan üniversitelerin bilişim kulüplerinin yöneticiliğini yapan aktif öğrenci arkadaşlarımızı şirketimizde ağırlayarak birlikte yapacağımız çalışmaları planladık. Girişimci arkadaşlarımıza destek olurken onlarla yakın çalışmanın etkili olacağını düşünüyoruz. Bu nedenle her fırsatta bir araya gelerek bilgi paylaşımında bulunmayı önemsiyoruz.

Pro­je­le­ri olan, hat­ta gi­ri­şi­me dö­nüştür­müş üni­ver­si­te­li­le­rin bu prog­ra­mınız­dan ya­rar­lan­ma­sı müm­kün mü­dür, ne yap­ma­la­rı ge­re­ki­yor?

Gerek fikir aşamasındaki gerekse girişime dönüşmüş olan tüm projeler TTNET Partner Ekosistem’ine katılabiliyor. Ekipler www.ttnetpartner.com.tr web sitesinden üye olduktan sonra “projeme destek” bölümünden başvurularını gerçekleştirebiliyorlar.

Şim­di­ye ka­dar pro­je ve gi­ri­şim fi­kir­le­ri­ni des­tek­le­di­ği­niz üni­ver­si­te öğren­ci­le­ri ol­du mu? Bun­lar­dan ör­nek ver­me­niz müm­kün mü? Han­gi fi­kir­ler­le gel­di­ler, siz na­sıl des­tek ol­du­nuz?

Şimdiye kadar web sitemiz üzerinden birçok proje başvurusu aldık. Gelen başvuruların çoğunu internet üzerinden son kullanıcılara sunulan ürün ve servisler oluşturuyor. Bununla birlikte eğitim, online reklam ve farklılaştırılmış sosyal ağ platformları alanlarında da proje başvuruları mevcut.
Başvurular, ağustos ayının sonuna kadar yine web sitemiz üzerinden gönderilebilecek. İlk dönem başvurularını eylül ayında değerlendirdikten sonra desteklenecek olan ekipleri belirleyeceğiz.

Bu pro­je­ye ka­tıl­mak is­te­yen öğren­ci­le­rin sa­de­ce tek­no­lo­ji­ye yö­ne­lik gi­ri­şim fi­kir­le­ri mi ge­liştir­me­si ge­re­ki­yor? Her sek­tö­re açık mı ça­lışma­nız?

İş ve proje fikirleri, herhangi bir sektörün internetle yakınsaması üzerine kurgulanabilir. Internet değerini kullanarak farklı sektörlerde yaratıcı çözümler sunmak mümkün. TTNET Partner Ekosistemi bünyesinde desteklenecek olan iş fikirlerinin de bu temelde olması önem taşıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz