Yurtdışı,burslar

Yurtdışı eğitim bursu nasıl alınır? hangi şartları yerine getirmek, hangi kuruluşlara ne zaman başvurmak gerekir? İşte yanıtlar…

1.09.2010 00:00:000
Paylaş Tweet Paylaş
Yurtdışı,burslar
Başarılı bir öğrencisiniz, eğitiminizi yurtdışında sürdürerek hem vizyonunuzu genişletmek hem iş dünyasına avantajlı başlamak istiyorsunuz. Ancak koşullarınız buna imkan vermiyor. Peki ne yapacaksınız? Bu durumda öğrencilere sunulan en güzel fırsat yurtdışı bursları. Bugün pek çok kurum ve kuruluş başarılı öğrencilere destek olmak için onların yurtdışı eğitim masraflarını karşılıksız olarak üstleniyor. Bu kuruluşlar arasında özel üniversitelerin yanında vakıflar, odalar ve dernekler ilk sıralarda geliyor.
Örneğin Hüsnü Özyeğin Vakfı, Harvard Business School veya Carnegie Mellon Tepper School of Business MBA programlarına başvurmuş ve kabul edilen öğrencilere, 10 bin ile 30 bin dolar arasında değişen yıllık eğitim bursu sağlıyor.  TEV, not ortalaması yüksek, maddi imkanları düşük öğrencilerin yurtdışında normal yüksek lisans öğrenimi süresince okul ücretleri ve yaşam giderlerini karşılıyor.
Cafer Sadık Abalıoğlu Vakfı ise sadece yurtdışında burs vermekle kalmıyor, bursiyerlerine holding ve iştiraklerinde iş imkanı da sunuyor.  Bu durumda başarılı öğrencilere de hangi kuruluşların, hangi koşullarda kimlere burs verdiğini takip etmek kalıyor. Özellikle ekim ayında başlayan burs görüşmelerini kaçırmak büyük bir fırsatı da geride bırakmak anlamına geliyor.

AFS’DEN 102 Ö/­REN­Cİ­YE FIR­SAT

AFS Kültürlerarası Programları, tüm dünyada her yıl 11 binden fazla öğrenci, genç ve öğretmene faklı bir kültürü keşfetme olanağı sağlıyor. Türkiye’de AFS değişim programları, Türk Kültür Vakfı kapsamında organize ediliyor. Türkiye’de 57’nci yılını geride bırakan AFS Kültürlerarası Programları kapsamında bugüne kadar 4 bin 500’ün üzerinde lise öğrencisi bir yıllığına yurtdışına gönderildi.  Türk Kültür Vakfı Müdürü Fatma Akgün, bu yıl ise AFS ve YES (Youth Exchange Study-Gençlik Değişim Çalışması) programlarında 102 öğrenciye tam ve kısmi burs olanağı sağlanacağını söylüyor. AFS Programlarına lise hazırlıktan son sınıfa kadar tüm öğrenciler başvurabiliyor. Adayların Türkiye’yi yabancı bir ülkede temsil edecek nitelikleri taşıması önemli bir kriter. Burslar için başvurular, okullar aracılığıyla Türk Kültür Vakfı’na yapılıyor. Ekim-aralık döneminde sırasıyla yazılı sınav ve sözlü mülakat ile öğrenci kabulü gerçekleştiriliyor. Akgün, verilen bursun öğrencinin yol ücreti, bir yıl aile yanında konaklaması, okul masrafları ve diğer program maliyetlerini kapsadığını belirtiyor.

ERAS­MUS’LA AV­RU­PA

Türkiye’de burslar konusunda en aktif kuruluşlardan biri de Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi. Merkez yönetiminde birçok yurtdışı burs projesi gerçekleştiriliyor. Bu projelerden biri Erasmus. Erasmus kapsamında yüksek öğrenim kurumlarında önlisans, lisans, yüksek lisans veya doktora düzeyinde bir eğitim pogramına kayıtlı öğrenciler, bir Avrupa ülkesinde yüksek öğrenimlerine devam etme hakkına sahip. Programda 3-12 ay kalabilen öğrencilere, aylık 300 ile 600 Euro arasında karşılıksız maddi destek veriliyor.
Av­ru­pa Bir­li­ği Eği­tim Prog­ram­la­rı, li­se ve­ya üni­ve­si­te­den ye­ni me­zun ol­muş işsiz­le­re, iş ara­yan­la­ra ya da mes­le­ği­ni de­ğiştir­me­yi dü­şe­nen­le­re de yurt­dışın­da mes­le­ği ile il­gi­li eği­tim al­ma fır­sa­tı ta­nıyor. 2-26 haf­ta ara­sı sü­ren bu eği­tim­ler­den fay­da­la­na­bil­mek için başkan­lık ta­ra­fın­dan ka­bul edil­miş bir Leo­nar­do da Vin­ci pro­je­si­ne ka­tıl­mak ge­re­ki­yor. Bu burs­lar ve pro­je­ler hak­kın­da da­ha faz­la bil­giyi, www.ua.gov.tr, www.fa­ce­bo­ok.com/ulu­sa­la­jans ve www.twit­ter.com/ulu­sa­la­jans ad­re­s­lerinden al­mak müm­kün. 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz