Sermaye piyasalarında dijital dönem

Dijitalleşme, artık sektör bağımsız tüm şirketlerin ajandasında ilk sırada. Mobil cihazların hayatın her alanına girdiği, makinalararası iletişimin kurulduğu, “akıllı sistemler”den “karar veren sistemlere” geçişin başladığı bir döneme geçildi. Sermaye piyasaları da bu baş döndürücü gelişmelerden nasibini alıyor. Aracı kurumlar tüm alt yapılarını dönüştürürken, Borsa İstanbul dijitalleşme dönemine çoktan start vermiş durumda. Üniversiteler, şirketler ve SPK ise yatırımcının bilinçlenmesi için çeşitli eğitimlere imza atıyor. Geniş Açı’da bu ay, sermaye piyasaları için de son derece kritik olan dijitalleşme dönemini masaya yatırdık. “Dijitalleşmenin Sermaye Piyasalarına Etkileri” başlıklı toplantının moderatörlüğünü, İş Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yiğit Arıkök yaptı. SPK Aracılık Faaliyetleri Dairesi Grup Başkanı Ergun Türeoğlu, Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Adnan Metin, Accenture Türkiye Strateji Kıdemli Müdürü Burak Zatitürk, İmona Yönetici Ortağı Bahadır Ödevci ve İş Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Melih Murat Ertem ise konuşmacı olarak katıldı. Uzmanlar, piyasaların dijitalleşmeden nasıl etkilendiğini, kurumların dijital dönüşüme hazırlıklarını ve geleceğe dönük beklentilerini paylaştılar.

9.09.2015 17:13:260
Paylaş Tweet Paylaş
Sermaye piyasalarında dijital dönem

Adnan Metin: Teşekkürler. Öncelikle Borsa İstanbul’un dönüşüm hikayesinden çok kısaca bahsetmek gerekir. Arkasından o teknolojinin üstlendiği rolü açıklamak daha kolay olacaktır.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’ndan (İMKB) Borsa İstanbul’a (BİST) dönüşüm sürecinde borsamızın stratejik yol haritasının önemli bir bileşeni de teknolojik altyapısının dünya uygulamalarıyla uyumlu olacak şekilde yenilenmesi olarak belirlendi. Bu çerçevede farklı alternatifler değerlendirmeye alındı ve teknolojik altyapının yenilenmesinin en uygun yolu olarak teknoloji sağlayıcı küresel borsalarla stratejik ortaklıklar kurulması karara bağlandı.

Küresel borsalarla yapılacak stratejik ortaklıklar yoluyla bir yandan teknolojik gereksinimlerin sürdürülebilir bir şekilde karşılanması, diğer yandan edinilecek bilgi ve tecrübeyle birlikte orta ve uzun vadede Borsa İstanbul’un mevcut kaynaklarını kendi yazılımını üretebilecek seviyeye taşıyabilmesi planlanıyor. Yine stratejik ortaklıkla birlikte yeni ürünlerin ve piyasaların geliştirilmesi amacıyla küresel tecrübelerden istifade edilebilecek. Teknolojik altyapının daha önce denenmiş ve güvenilirliği kanıtlanmış bir platform üzerine kurulması Borsa İstanbul’un marka değerini yükseltebilecek hususlardan biri olarak değerlendirildi. Öte yandan, teknolojinin tedarik edileceği kurumun borsamızın ortaklık yapısında yer almasının, Borsa İstanbul’un küresel bir işlem platformuna dönüşümünü, büyüme sürecini ve bilinirliğini destekleyeceği değerlendirmesi yapıldı.

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi çerçevesinde, bölgesinde lider küresel bir borsa hedefini güden Borsa İstanbul’un en önemli gündem maddelerinden biri, 1990’lı yılların sonlarında dünyanın en iyi teknolojisine sahip 5 borsasından biri iken hâlihazırda dünyadaki gelişmelerin gerisinde kalmış borsamızın teknolojik altyapısının yenilenmesi olmuştur.

Dünya borsalarında son 10 yılda yaşanan büyük teknolojik dönüşümü iyi analiz eden Borsa İstanbul, hedeflerine ulaşmasında ana rolü oynayacak işlem sistemi teknolojilerini yenileme kararı almıştır. Bu noktada NASDAQ ile yapılan stratejik ortaklık anlaşması çerçevesinde, mevcut kullandığı bütün işlem sistemlerini, NASDAQ’ın en son ve en gelişmiş teknolojisi olan Genium INET İşlem Sistemi, Genium INET Takas Sistemi, GRM Risk Yönetim Sistemi, XStream CSD Mutabakat Sistemi, GMI Veri Yayın Sistemi, ICS-II Endeks Hesaplama Sistemi, TradeGuard İşlem Öncesi Risk Yönetim Sistemi, DWH Veri Ambarı ve SMARTS Gözetim Sistemi ile değiştirme kararı almıştır.

2017 yılı 3. çeyreğine kadar sürecek kapsamlı teknolojik dönüşüm programında, teknoloji transferi yanında, iş danışmanlık servisleri (know-how & business advisory services) ve bilgi transferi (knowledge transfer) de tanımlandı. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesi kapsamında, küresel know-how transferi Borsa İstanbul’un uluslararası arenada rekabet edebilmesinde, global bakış açısı ve iş yapış tarzı açısından oldukça kritik bir rol oynayacak.

İki fazlı olarak tanımlanan teknoloji transferi programının ilk fazında, Pay Piyasası işlem sistemlerinin 2015 yılı 3. çeyreği itibarıyla devreye alınması hedefleniyor. İkinci fazda ise Vadeli İşlem ve Opsiyon, Borçlanma Araçları ve Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasaları işlem sistemlerinin 2016 yılı 3. çeyreği itibarıyla devreye alınması planlanıyor.

Teknoloji alt yapısının yenilenmesiyle başta DMA (Doğrudan Piyasa Erişimi), HFT (Yüksek Hızlı İşlemler) ve algoritmik işlemler olmak üzere yatırımcı portföyünü ve piyasa derinliğini artıracak tüm yenilikler devreye alınabilecek, işlem ve işlem sonrası (post-trading, risk ve saklama) hizmetler tek platformda (multi asset trading platform) birleştirilebilecek.

Teknolojinin sadece kullanıcısı değil üreticisi de olmayı hedefleyen Borsa İstanbul, anlaşmanın ikinci önemli ayağı olan bilgi transferi çerçevesinde, kullanım lisansları ile birlikte transfer edilecek yazılımların kaynak kodlarına ve 25 ülkede yeniden satış haklarına da sahip olacak ve bir kaç yıl içinde kendi kendine yetebilen ve dünya standartlarında teknolojinin sağlayıcısı, lider bir borsa haline gelecek.

Bilgi transferi programını 2017 yılının 3. çeyreğine kadar tamamlamayı hedefleyen Borsa İstanbul, bu süre içinde yazılımı NASDAQ ile birlikte geliştirmeyi, bu süre sonuna kadar bakım ve destek hizmetlerini ise ortak oluşturulacak bir ekiple vermeyi planladı. Bu program çerçevesinde Borsa İstanbul ve Takasbank Bilişim Teknolojileri bölümlerinden 40’ın üzerinde yazılımcı, Stockholm, Sydney ve Denver’daki uygulama geliştirme çalışmalarına katıldılar. Ayrıca İstanbul ve Stockholm’de düzenlenen eğitim programları aracılığıyla da yazılım destek, sistem ve operasyon ekiplerinin eğitimi planlandı.

Bu programın bir parçası olarak 2014 yılı 4. çeyreğinde kurulumuna başlanan “NASDAQ Development Center” ile birlikte bu çalışanların, NASDAQ teknolojilerine tümüyle hakim olup, başlangıçta NASDAQ ekibiyle sonrasında ise tüm sorumluluğu alarak NASDAQ’ın sunduğu teknolojiyi etkin bir biçimde borsamıza uygulamaları hedefleniyor. Bu süreçte, Borsa İstanbul bilişim ekibinin teknoloji üzerinde tam kontrol ve derinlemesine bilgi sahibi haline gelecek olması dolayısıyla borsamız da yakın bir gelecekte bu anlamda kendine yetebilecek bir yapıya kavuşacaktır.

Borsa İstanbul, NASDAQ ekibiyle birlikte başlayıp sonrasında tüm sorumluluk, geliştirme ve operasyonu Borsa İstanbul tarafından yapılan ve tüm piyasaları kapsayan bu teknolojik dönüşüm projesiyle bölgesinin ve dünyanın en iddialı borsaları arasındaki yerini pekiştirmeyi hedefliyor. Projeyi, NASDAQ yazılım uzmanlarıyla birlikte 1. fazda başarılı bir şekilde geliştiren borsa çalışanları, 2. faz için de çalışmalarını başlattılar. Bilgi transferi çerçevesinde yurt dışına gönderilen borsa çalışanları, NASDAQ’ın yazılım ekiplerinden kısa sürede ilgili eğitim ve adaptasyonları tamamlayarak Borsa İstanbul’un ihtiyaçları doğrultusunda ürünler geliştirmeye başladılar. 

NASDAQ ile yapılan stratejik ortaklık ve Teknoloji Dönüşüm programının 3. ayağında ise 3 yıllık bir süreçte 36 ayrı alanda alınacak danışmanlık servisleri ile Borsa İstanbul ve Takasbank’ın iş süreçlerinin geliştirilmesi ve yeni iş alanlarındaki fırsatların ortaklaşa belirlenmesine çalışılacak. Bu program çerçevesinde Kurumsal Risk Yönetim Sistemleri, Algoritmik ve Yüksek Hızlı İşlemler, İş ve Ürün Geliştirme Yöntemleri, Piyasa Operasyonları, Merkezi Karşı Taraf Altyapısı gibi konularda alınan danışmanlık servisleriyle iş birimlerinin bilgi birikiminin artırılması hedefleniyor. Böylece dünya çapında bir teknolojiye sahip olurken çalışanlarımızın da bu teknolojiyi yönetecek ve ihtiyaçlar doğrultusunda bu teknolojiyi geliştirip bölge ülkelerine satabilecek donanıma sahip olması sağlanacak. Bu da önümüzdeki dönemde en gelişmiş teknolojiye sahip olan borsamızın esnek ve yenilikçi hizmetler sunarak bölgesel güc��nü pekiştirici bir unsur olacak.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz