Globallere geçit vermedi

Şanan, “Dünyadaki global lider şirketlerin pazarı ele geçirmediği tek ülkeyi Türkiye yaptık” diyor...

4.05.2020 00:35:000
Paylaş Tweet Paylaş
Globallere geçit vermedi

Netcad, 2020’de 31’inci yılını kutlayan Türkiye’nin lider GIS (coğrafi bilgi sistemi) şirketi. 2017 ve 2018 yılları ilk 500 Bilişim Firması Araştırması CBS Lideri olan Netcad, 2019’da 82 milyon TL ciro elde etti. 2020 hedeflerinin 140 milyon TL ciro olduğunu söyleyen Netcad Projeler Departmanı Genel Müdür Yardımcısı Deniz Şanan, “Yerli üretimde 18’inci büyük bilişim şirketiyiz” diyor. Yatırım fonu Taxim Capital, Netcad’e yatırım yaptı. Şanan, “Dünyadaki global lider şirketlerin pazarı ele geçirmediği tek ülkeyi Türkiye yaptık” diyor.

Netcad, 2020’de 31’inci yılını kutlayan Türkiye’nin lider GIS (coğrafi bilgi sistemi) şirketi. Bilişim 500 2017 listesinde yazılım şirketleri arasında 9’uncu, bankalara ait yazılım şirketlerini hariç tutulduğunda Türkiye’nin 5’inci en büyük yazılım şirketi. Netcad Projeler Departmanı Genel Müdür Yardımcısı Deniz Şanan, “Yerli üretim listesinde tüm bilişim sektöründe 18’inci büyük şirketiz” diyor. Netcad, bu lider konumu ve inovatif yaklaşımları sonucu 2017’de önemli bir değişim yaşadı ve yatırım fonu Taxim Capital, Netcad’e yatırım yaptı. Şanan, “Bu yatırım, Türkiye’de artık yatırım fonlarının yönünün yazılım sektörü olmaya başladığını gösteriyor. Bu çok ama çok önemli bir gösterge” diyor. Şirket 2019’da 82 milyon TL ciroya ulaştı. Şanan, 2020 hedeflerininse 140 milyon TL ciroya ulaşmak olduğunu söylüyor. Netcad’in uluslararası standartlarda GIS ve CAD tabanlı 40’a yakın masaüstü mühendislik çözümleri, web, mobil ve bulut ortamında GIS uygulamaları bulunuyor. Bu uygulamalar Türkçe, İngilizce ve Rusça dillerinde geliştiriliyor. Netcad’in Türkiye’de ve yurt dışında 20 bin lisansı ve yaklaşık 100 bin yasal kullanıcısı var. Türkiye ölçeğinde ise kamu kurumları, belediyeler ve özel sektörde sunulan Netcad çözümlerinin pazar payı yüzde 85’e kadar ulaşıyor. Netcad Projeler Departmanı Genel Müdür Yardımcısı Deniz Şanan, “Dünyadaki global lider şirketlerin pazarı ele geçirmediği tek ülkeyi Türkiye yaptık” diyor ve sorularımızı şöyle yanıtlıyor: 

 Netcad’in çözümleri hakkında bilgi verir misiniz? 

 Mekansal verileri belirli proseslerden geçirerek veri tabanında yönetiyoruz. Akabinde kullanıcıların bu verilere kolay erişebileceği, konumsal ilişkileri kullanarak bir mekana ait tüm alt başlıkları yöneterek ekranda görüntüleyebilecekleri araçları, uçlardaki veri üreten çalışanların kullanımına açıyoruz. Veriyi yaşatabilmeleri için gerekli veri güncelleme adımları eğitimini veriyoruz. Kurum içinde sınırsız kullanıcı imkanı sunan Netigma tabanlı akıllı şehirler çözümlerimizle tüm personelin yetkisi dahilinde, 7 gün 24 saat evinden, kurumundan, mobil ortamdan veriye erişimini sağlıyoruz. Ayrıca kurumların resmi internet sitelerinden sunduğumuz e-imar, web plan askı, 360 derece kent rehberi gibi çözümlerle vatandaşa dokunmalarını sağlıyoruz. Sürdürülebilirlik süreci adına uçlarda veri sağlayan her kullanıcıyı eğitiyor ve gerekli araçları sağlıyoruz. Yöneticiler için raporlama ekranlarıyla özet veriye ulaşmalarını sağlayan süreçlerde ters giden bir gelişme olursa yaşanan noktalarda bilgilendirme servisleri online devreye giriyor. 

 2019 cironuz ne kadar oldu? 

 Kamu, yerel yönetimler ve özel sektör 2019 ciromuz 82 milyon TL olarak gerçekleşti. Ekonomik gelişmeler, yerel yönetim seçimleri nedeniyle 2019 yılında hedeflerimizin biraz gerisinde kaldık. 2020 yılında hedefimiz 140 milyon TL ciroya ulaşmak. 

 Bu zamana kadar nasıl bir büyüme stratejisi izlediniz? 

 Netcad, 30 yıl boyunca üretmiş olduğu mühendislik yazılımlarıyla büyüdü. Ülkemizde kadastro, plan, adres, topografik verilerin tamamı Netcad ürünleriyle üretildi. Zamanla bu verilerin web ve mobil ortamda paylaşımı ön plana çıktı. Şirketimiz kamu ve belediyelerde birçok coğrafi bilgi sistemi projelerini başarıyla tamamladı. Birlikte çalışabilirlik stratejisine dayanarak kurumlarda farklı çözümlerle entegrasyonlar yapıldı. Tüm bu çalışmalar Netcad ürün ailesini Türkiye’de çok kullanılan ve marka değeri yüksek bir şirket haline getirdi. 

Bundan sonraki büyüme stratejiniz nasıl olacak?

 Var olan varlıklarımızı geliştirmeye devam edeceğiz. Bu çalışmaların yanı sıra iş ortaklıklarımızla büyümek birincil hedefimiz olacak. Bu konuda kurulan birimimiz, farklı şirketlerle görüşerek yazılımlarımızla entegre çalışacak kurumlara farkındalık yaratacak çözümleri ön plana çıkartacak. Bahsettiğim birçok çözümü iş ortaklarıyla birlikte sunacağız. 

2020 hedefleriniz neler?

 Ar-Ge ve inovasyonun gereken öneme bir türlü ulaşamadığı ülkemizde Netcad, yazılım gibi bir alanda var olmuş, bu var oluşunu 30 yıldır büyüyerek sürdürmüş ve GIS konusunda ülke lideri olmuş bir şirket. Dünyadaki global lider şirketlerin pazarı ele geçirmediği tek ülkeyi Türkiye yaptık. Sektörümüzde yüzde 85’lere varan bir pazar payı elde ettik. Bu başarımızın sonunda da yatırım fonu tarafında yatırım yapılmaya layık görülen çok değerli bir şirketiz. Tüm bu başarılı geçmişin en önemli öğesi Netcad’in müşteriye samimiyet ve dürüstlük prensibini her şeyin merkezine oturtması. Netcad’in en önemli değerinin bu olduğunu söyleyebilirim. Bu kapsamda 2020 yılında müşteri odaklı çözümler üretmeye devam edeceğiz. Özel sektörde farklı alanlar için çözüm üreteceğiz. Özellikle inşaat, enerji ve telekomünikasyon sektörlerinde yeni Netcad çözümleri sunacağız. Yurt dışında farklı ülkelere açılım sağlayacağız. Bu konuda ciddi bir yapılanma içerisindeyiz. Yerel yönetimlerde akıllı şehirler odaklı çözümlere yoğunlaşacağız. 

 2020 yılında en önemli yatırımlarınız neler olacak? 

 Bizim en büyük yatırımımız çalışanlarımız. Bu yıl da öncelikle onların gelişimine odaklanacağız. Öte yandan yazılım ekibimizi büyütmeye devam edeceğiz. Teknoloji ve inovasyon birimimize katılacak yeni ekip arkadaşlarımız ile Ar-Ge faaliyetlerini artıracağız. Cirosunun, AR-GE yatırımlarına oranı çift haneli yüzdelere ulaşan lider firma konumumuzu sürdürüp, gerekli yatırımları yapmaya devam edeceğiz. Akıllı şehirler odaklı pek çok yeni yaklaşımımızı belediye ve kamu kurumlarımızla paylaşacağız. Ar-Ge faaliyetleri en önemli yatırım alanımız. Çalışmalarımızı yapıp bu çalışmaları kamuya, belediyeler eve özel sektöre sunacağız. Belediyeler vatandaşlara sundukları hizmetlerin daha hızlı ve etkin bir şekilde ulaşması adına CBS hizmetlerinden faydalanıyor. Geçtiğimiz son 5 yıllık süreçte bu hizmetlere mobil uygulamalarda hızla eşlik etmeye başladı. Mobil çözümlere yeni içerikler eklenerek belediyelerin ihtiyaçlarına dönük çözümler üretmeye devam edeceğiz. Netcad sahip olduğu altyapısıyla tüm devlet servislerine entegre olup ürünleriyle kurumlara bu servislerden maksimum yararlanma fırsatı sunuyor. Bu konuda yeni yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi uyarınca yapılması gereken entegrasyon çalışmalarına 2020 yılında da devam edeceğiz. Yine bu konuda öncü olan şirketimiz, Türkiye’de geçtiğimiz 20 yıl boyunca kağıt ortamındaki her ölçek plan verilerinin dijital ortama aktarımında, dijital verilerin akıllandırılmasında ve dijital planlarda standartların sağlanmasında etkin rol oynadı. Netcad, belediyeler ve özel sektörde olan yaygınlık ve sunduğu kolay çözümler neticesinde, planlarını çok hızlı bir şekilde standart bir veri yapısına dönüştürdü. Bugün Türkiye genelinde plan üretiminin tamamı, alt ölçekler olan Uygulama ve Nazım İmar Plan üretiminde daha fazlası Planet, MPYY uyumlu dijitalleştirme menüleri ve plan akıllı sembolleri Netcad ürünleriyle sağlanıyor. Yeni yıl itibarıyla ilçe belediyeleri, büyükşehir ve bakanlık arasında plan verilerinin paylaşımı esasına dayalı yeni projeler ve yaklaşımlar geliştireceğiz. Sektördeki öncü rolümüze devam edeceğiz.


“HER PROJENİN İÇİNDE OLACAĞIZ”

YATIRIMLARIN YÖNÜ 
Nesnelerin interneti (IoT) alanında özelikle deprem, çevre, ulaşım, iklim, su kaybı, enerji, atık yönetimi, akıllı aydınlatma gibi farklı konularda yatırım yapmayı sürdüreceğiz. Vodafone ile yürüttüğümüz enerji verimliliği konusu özellikle su kanal idareleri başta olmak üzere pek çok farklı kurumda reaktif enerjiyi takip ediyoruz. Kurumların sorunlarını tespit etmelerine ve bunlara çözüm üretmelerine destek oluyoruz. Böylece daha az elektrik faturası ödemelerine katkı sağlayacağız.
AKILLI ÇÖZÜMLER Akıllı atık yönetimiyle çöp konteynırlarının takibi ve evsel atık uygulamalarımızla çevre odaklı kentlinin de belediye hizmetlerine katıldığı çözümleri geliştirerek çevremizi korumaya odaklanacağız. Akıllı aydınlatmayla güneş enerjisini kullanarak kendi enerjisini üreten, uzaktan yönetilebilen, kamerayla insana duyarlı şekilde gerektiğinde yanan, arıza anında merkeze bildiren akıllı aydınlatma alanına yatırım yapmaya devam edeceğiz.
DEPREM, DÖNÜŞÜM, MADEN Deprem ve kentsel dönüşüm odaklı her türlü projenin içinde olacağız. Madencilik sektörüne yeni yaklaşımlar getireceğiz. NetproMine ürünümüzü farklı çözümlerle entegre ederek çalışmaları kolaylaştıracağız.“YAZILIM İTHALATINI AZALTMAK İSTİYORUZ”

Orta ve uzun vadede en önemli hedefleriniz neler?

 Bizim çözüm sunacağımız her alanda hedefimiz, yazılım ithalatını azaltmak ve en önemlisi yurt dışına yazılım ihraç etmek. IoT alanında yeni çözümler üreterek ülkemize katma değer sağlamak istiyoruz. Akıllı şehirler için üretilecek çözümlerin içinde yer alarak kentlilerin daha konforlu bir hayat sürmeleri ve verimlilik esaslı yaklaşımlarımızla hem kayıp kaçakların önlenmesi hem doğayı korumak adına yazılımlar ve çözümler üretmek bu süreçte bizi son derece mutlu edecek.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz