Güneş'in doğarken güldüğü şehir

Çukurova'nın güneydeki son noktası; doğusunda Amanos Dağları, kuzeyinde Dörtyol, güneyinde iskenderun, batısında Akdeniz...

1.07.2011 00:00:000
Paylaş Tweet Paylaş
Güneş'in doğarken güldüğü şehirHatay'ın Dörtyol ilçesine bağlı Payas, coğrafi konumuyla tarih boyunca stratejik bir geçiş noktası olmuş. Belde, çeşitli medeniyetlerin izlerini taşıyan tarihi eserleriyeniden düzenlenen sahili ve piknik alanlarıyla, günümüzde de turistler için bir cazibe merkezi Payas. Anadolu'yu Suriye ve Ortadoğu'ya bağlayan en kullanışlı güzergâh Özentide olduğu için, tarihin her döneminde stratejik bakımdan önemli bir yerleşim bölgesiydi. Eski çağlardaki adı Baias olan Payas, sonraları Hay yas, Bay as ve son olarak da Payas adını aldı. Beldeyle ilgili antik çağlara ilişkin Çok fazla kayıt yok. Ancak Karbevaz bölgesinde bulunan çok sayıda mezardan Payas'ın Hililicr döneminde önemli bir şehir okluğu anlatılıyor. Payas eski çağlarda Iran İmparatorluğu sınırlan dâhilinde iken, sonradan Biiyiik İskender'in, daha sonra sırasıyla Romalılar, Memlûklar, fîamaz-anoğıılları ve Osmanlı İmparaturiıığıı'nıın hâkimiyetine girdi. Yavuz Sultan Selim zamanında. 1516 Mereidabık Savaşı ile Osmanlı topraklarına katıldı. I. Dünya Savaşı yıllarında çevre bölgeler Kansızlar tarafından i^gal edilmesine rağmen, payas işgale uğramadı. Cumhuriyet'in ilanından I W/"da Hatay'ın alınmasına kadar, lürkiye-Suriyc arasında bir sınır şehri olarak varlığım sürdürdü. 23 Temmuz 1939 tarihînde Hatay topraklan Türkiye'ye bağlanınca Payas da Dörtyol ilçesi İle birlikte yeni kurulan Halay vilayetine bağlandı. Hitit, Asıır. Pers, Yunan. Helenistik, Roma, Bizans, Erken Anıp. Haçlı, Ceneviz ve Memlûk akınları ve uygarlık]arma sahne olan Payas. esas kimliğini Osmanlı döneminde kazandı.

120 MİLYON YILLIK MAĞARA
Kervansarayı, Sarı Selim Camii, hamamı, kalesi ve Cin Kulesi gihi önemli tarihi eserlere salıip Payas'ın yeni düzenlenen sahili, plajı ve piknik alanları da gezilmesi gereken yerler arasında. Ayrıea Sincan Yaylası "nda bulunan ve 120 milyon yıllık olduğu tahmin edilen, içinde sarkıt ve dikitler bulunan tarihi mağara da arkeolojik öneme sahip. Payas'ta henüz sinema ve tiyatro yok; ancak her yıl Payas Belediyesi tarafından 19 Mayıs (iençlik Şöleni kapsamında çeşidi sanatçılar konser veriyor. Bunun yanı sıra heldedeki kültürel yaşama halk kütüphanesi de katkıda buluntıvor,

13 ASIRLIK KÜLLİYE ZEYTİN AĞACI
I. Sultan Selim (Yavuz) dönem inde, 1516 Mereidabık Savaşı iie Osmanlı topraklarına katılan Payas zengin zeytin bahçelerine sahipti. Anlatılanlara göre; Yavu/'un oğlu Kanuni Sultan Süleyman'ın ünlii Kaptan-ı Deryası ve Sadrazamı Sokollu Mehmet Paşa, 1574 yılında Baş Mimar Sinan ve Hassa mimarlar teşkilatına burada killi iye yaptırmak istemiş. 15 dönümlük zeytin bahçesindeki zeytin ağaçlan kestirilmiş, bugün caminin önündeki avluda yefalan çeşmenin hemen yakınındaki zeytinlerden bir ianesi de anı olarak bırakılmış. Bu zeytin ağaeı tek ana gövde ile haşlamak la ve yaklaşık bir buçuk mette yukarıda üç gövdeye ayrılmaktadır. Tepe çatısı 40 metrekarelik bir alanı kaplayan ağacın ana gövdesi yaşlandığı ve çürümeye başladığı için kesilmiş. Hâlâ yılda .100 kiloya kadar ürün veren ağaç. dünyanın en yaşlı meyve veren zeytin ağacı unvanına sahip.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz