“Kayseri, ekonominin lokomotifi olacak”

Kayseri Valisi Mevlüt Bilici, “Kentimiz marka kent oluyor” diyor.

1.06.2010 00:00:000
Paylaş Tweet Paylaş
“Kayseri, ekonominin lokomotifi olacak”
Önemli sanayi kentlerimizden olan Kayseri, 2009 yılında 853 milyar TL ihracat rakamına ulaşarak Türkiye sıralamasında 14’üncü sıraya oturdu. Tarıma dayalı işlenmiş ürünler, tekstil, tekstil hammaddeleri, elektrik-elektronik, makine, bilişim, demir ve demir dışı maddeler ihracatta başı çekiyor. Halen devam eden sulama, enerji ve yol projeleri ile daha da büyüyecek olan kent, Türkiye’nin ekonomik alandaki lokomotif kenti olmaya hazırlanıyor. Bütün bu gelişmelerden memnuniyet duyduklarını ifade eden Kayseri Valisi Mevlüt Bilici, kentin gelişimi ve geleceği hakkındaki sorularımızı yanıtladı:
Kay­se­ri eko­no­mi­si hak­k›n­da ge­nel bir tab­lo çi­zer mi­si­niz?
İlimizde toplam 43 milyon 212 bin metrekare planlı endüstri alanı bulunuyor. 3 tane Organize Sanayi Bölgesi, 11 tane Küçük Sanayi Sitesi, Serbest Bölgesi ve Teknoparkı ile ilimiz gelişmekte olan bir sanayi şehri. 2008 yılında İstanbul Sanayi Odası tarafından yayınlanan ilk 500 sanayi kuruluşu arasında 14, ikinci 500 sanayi kuruluşu arasında 18 firması bulunan kentimizin 17 Şubat 2010 tarihi itibarıyla kayıtlı 156 bin 187 çalışanı bulunuyor. Kentimiz, sanayi siciline kayıtlı bin 178 firması ile marka bir şehir konumumda. İlimizin en önemli gelir kaynakları sanayi ve tarım üretiminden sağlanıyor. İl ekonomisini sanayi sektörü sırtlıyor.
Kay­se­ri’nin en bü­yük ih­ra­cat ka­le­mi han­gi­si? ‹h­ra­cat­ta kent Tür­ki­ye s›­ra­la­ma­s›n­da ne­re­de?
İlimizden 2009 dış ticaret verilerine göre toplamda 852 milyar 961 milyon 991 TL tutarında ihracat yapıldı. Bu ticaret rakamlarıyla Türkiye sıralamasında 14’üncü sırada yer alıyor. İhracat kalemlerinde başta sanayi üretimi olmak üzere tarıma dayalı işlenmiş ürünler ile tekstil ve hammaddeleri öne çıkıyor. İkinci sırayı ise sanayi mamulleri özellikle elektrik-elektronik, makine ve bilişim ile demir ve demir dışı metaller alıyor.
Ha­len sü­re ge­len pro­je­ler han­gi­le­ri? Ye­ni han­gi pro­je­le­ri ha­ya­ta ge­çir­mek is­ti­yor­su­nuz?
Develi ovasında, Develi I. Merhale Projesi ile sulanan 18 bin 346 ha. alandan sonra kalan 34 bin 305 ha. alanın sulanmasını amaçlıyor. Develi kapalı havzasına ovanın kendi su kaynaklarından karşılanamayan ortalama 110 milyon metreküp su, Zamantı Irmağı’ndan bir regülatör, bir tünel ve iletim kanalları ile derive edilecek. Derive edilecek bu su ile ayrıca yılda 25 milyon kwh enerji üretilecek. Projenin üniteleri, ihalesi yapılmış olan ‘Zamantı Regülatörü ve Derivasyon Tüneli İnşaatı’ ile henüz programda yer almayan ve başlanmamış olan ‘Develi II. Merhale Sulamaları ve Develi HES’dir. İki kısımdan oluşan Develi projesi ile toplam 57 bin 721 hektar alanın sulanması hedeflenmiş olup 1987 yılında Develi I. Merhale Projesi tamamlanarak Ağcaşar Barajı’ndan 15 bin 035 hektar, Kovalı Barajından 3 bin 381 hektar olmak üzere toplam 18 bin  416 hektar alan sulanmakta.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz