Kentsel dönüşüm İzmir’i yenileyecek

Tamamı deprem kuşağında bulunan İzmir, kentsel dönüşüm projeleriyle yenilenecek.

1.10.2012 00:00:000
Paylaş Tweet Paylaş
Kentsel dönüşüm  İzmir’i yenileyecek
Hükümet, Valilik, yerel yönetimler ve inşaat şirketlerinin ortak çalışmalarıyla planlanan bu hassas süreçte dönüşümün arz talep dengesi gözetilerek başlatılması gerektiği konusunda herkes hemfikir. Bu bölgelerdeki vatandaşların mağdur edilmemesi için belediyeler tarafından açılan tanıtım merkezleri ise projeden etkilenecek vatandaşlara doğrudan ulaşarak yerinde ve doğru bilgilendirme yapacak. İzmir’de yaklaşık 4 milyon kişi deprem riskiyle yaşıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın tahminlerine göre sadece İzmir ve ilçelerinde 315 bin civarında yıkılması gereken yapı var. Gecekondular dışında çoğu bina eski ve yıpranmış. Bu yapıların yıkımı ve yenilenmesi en az 1,5 milyon nüfusu doğrudan etkileyecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kısa süre önce, öncelikli olarak bazı illerde Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlükleri kurdu. Bu illerden biri de İzmir. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, “Kurulan bu müdürlükler sayesinde İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli, Eskişehir, Sakarya, Bolu, Tekirdağ ve Düzce illerimizde kentsel dönüşüm daha hızlı ve daha verimli sonuçlanacak. Kanun faaliyetlerinin bu illerden başlatılmasının amacı, topraklarının büyük bölümü birinci ve ikinci derece deprem bölgesinde kalan ve nüfus olarak da büyük yoğunluk taşıyan bu illerde riskli alan ve riskli yapıların bir an önce belirlenerek olası bir afette yaşanacak can ve mal kayıplarının en aza indirgenmesidir” diyor. Doğrudan merkez teşkilata bağlı olarak çalışacak müdürlüğün amacı yerel yönetimlerle merkez arasındaki ilişkiyi güçlendirmek. Böylece İzmir yönetim sınırları içerisindeki ilçe belediye başkanlıkları, kanunun uygulamaları ile ilgili işlemlerini yürütebilmek için kendi illeri bünyesinde ama merkez teşkilatının görevlerine haiz bir idare ile çalışabilecek. Bir anlamda Ankara’yı İzmir’e getirmiş olan bu yapı, yerel yönetimlerin işlerinin hız kazanması açısından büyük bir avantaj sağlayacak. Aslında İzmir’de bazı bölgelerin kentsel dönüşümüyle ilgili bazı projeler Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanarak onay için Ankara’ya gönderilmişti. Bunların bir bölümü geçtiğimiz aylarda onaylandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1/25.000’lik Nazım İmar Planı’nda 18 adet proje alanı belirledi. Bakanlık tarafından onaylanan projelerin hayata geçirilmesi için son çalışmalarını uygulayan Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki süreçte bu bölgeler için ihaleye çıkarak kentsel dönüşüm çalışmalarına başlayacak.

Arz fazla olursa inşaat sektörü çöker
İzmir’de kentsel dönüşümün hayata geçirilmesinde en önemli konu hiç şüphesiz evleri yıkılacak olanların bu konuya ikna edilmeleri olacak. Bu nedenle vatandaşları bilgilendirme ve eğitme amacıyla bazı merkezler kurulmaya başlandı. İzmir’de kentsel dönüşümde yeni konutlarda mutlaka cazibe merkezi yaratılması gerektiğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu önemli bir konuya dikkat çekerek şunları söylüyor: “Binaların konut arz talebine göre planlanması gerek. Bir anda 300 bin konut dönüştürülürse inşaat sektörü kalmaz. Kademeli adım atılmalı. Konutlar bugün 100 bin liraysa ve eğer projeyi farklı olanaklar sunan kent bölgeleri haline getirirsek konutların değeri artacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz