"Konya tarım emtiasının merkezi olacak"

Türkiye’nin tahıl üretim merkezi olan Konya’da tarım alanında reformlar yapılıyor.

1.09.2010 00:00:000
Paylaş Tweet Paylaş
"Konya tarım emtiasının merkezi olacak"
Türkiye’nin yıllık buğday tüketimi 18 milyon ton seviyelerinde. Bu yıl ise 19 milyon ton buğday rekoltesi bekleniyor. Mevcut stoklarla bu rakamın 20 milyon tona ulaşacağını söyleyen Konya Ticaret Borsası Başkanı Uğur Kaleli, “2 milyon ton buğday fazlası ortaya çıkacağından ülkemizde buğdayda sıkıntı yaşanmayacak” diyor. Kaleli, Türkiye’de tarımcılık faaliyetlerinin her geçen gün daha modern hale geldiğini ifade ediyor. Konya’da hayata geçirmek istedikleri proje için 5 milyar TL’lik destek beklediklerini ifade eden Uğur Kaleli, “Türkiye’nin tarımda değişime ihtiyacı var. Biz de hazırladığımız eylem planı ile Konya’da sulamadan organik tarıma kadar birçok alanda yatırım yapacağız” diyor. Uğur Kaleli, tarım sektörü ve Konya’nın ekonomik yapısıyla ilgili sorularımızı şöyle yanıtladı:

Üre­tim­de ka­li­te­nin önün­de­ki en bü­yük en­gel ne­dir? En­gel­le­ri kal­dır­mak için bir pro­je­niz var mı?

Ülke genelinde bizim en büyük sıkıntımız kalite. Türkiye’de üretilen buğdayın kalitesi çok düşük. Türkiye’de kalitesiz üründen en çok zarar gören il hiç şüphesiz Konya. Tarım işletmeleriyle birlikte daha yeni yeni sertifikalı tohum kullanımı yayılmaya başladı. Konya 55 dekar gibi ciddi bir alanda tarımsal üretim yapıyor. Nasıl GAP tarım eylem planıylatoplulaştırma yapıldıysa, bu Konya’da da yapılabilir. Öncelikle tarımsal altyapının toplulaştırılması lazım. 1923 ve 1937 yılları arasında tarım alanında yapılan reformlara baktığımızda, o yıllarda Mustafa Kemal Atatürk’ün attığı adımlar gerçekten cesurca. Bizler bugünün şartlarında neden yapamayalım. Konya Tarım Eylem Planı hazırladık. Bunun için 5 milyar TL’lik destek istedik. Bu destek verilirse Konya’da arazi birleştirmesi, sulama, organik ürünlerin geliştirilmesi için çalışmalar yürüteceğiz. Konya Ticaret Borsası olarak sürdürülebilir, rekabetçi ve kaliteye önem veren, çevreyi koruyan, eldeki kaynakları rasyonel şekilde değerlendiren bir tarımsal üretimin, artan gıda ihtiyacını karşılayacağı gibi ekonomik ve sosyal olarak da insanlara kazanımlar getireceğini düşünüyoruz. Bunun için, tarımsal altyapı sorunlarının çözülmesi, arazi toplulaştırmasının hızla gerçekleşmesi, uzman elemanların yetiştirilmesi, teknolojik yatırımların yapılması, sanayi-tarım ve üniversite işbirliğinin artırılmasıyla kırsal kalkınmanın gerçekleştirilip çevrenin kirletilmemesi yönündeki çalışmaların hızla gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Va­de­li Op­si­yon ve İşlem Bor­sa­sı (VOB) ile bir ça­lışma­nız var mı?

VOB şu an buğday fiyatlarını belirleme konusunda yetersiz. Tarımsal emtianın borsada gerçekten işlem görebilmesi için mutlaka lisanslı depoculuk faaliyetlerinin hayatı geçirilmesi gerekiyor. Konya’da bunun için çalışmalarımız devam ediyor. 2012’ye kadar Türkiye’nin en büyük lisanslı deposunu faaliyete geçireceğiz. Lisanslı depoculuğu hayata geçirdiğimiz zaman borsacılık faaliyetleriyle Konya’yı dünyaya açmak istiyoruz.

Ta­rım po­li­ti­ka­mız­da ge­le­cek­te na­sıl bir de­ği­şim ola­cak?

AB tarım politikalarında önümüzdeki birkaç yılda çok ciddi değişiklikler yaşanacak. Avrupa Birliği, 2013 yılından sonra ortak tarım politikasında, kaynakların etkin kullanılması, üreticilerin rekabet gücünün artırılması, üye ülkelerde eşit şartların sağlanması gibi bir dizi önlem alıyor. AB Ortak Tarım Politikası'na uyum çalışmaları çerçevesinde Türk tarımında da ciddi değişimler yaşanacaktır. Bu değişimler, ana hatlarıyla devletin tarıma yönelik destekleri ve müdahale alımları azaltılması ile tarımsal işletmelerin AB standartlarında üretim ve kaliteyi yakalayacak biçimde yapılandırılması şeklinde özetlenebilir. AB Daimi Temsilciler Komitesi, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin 8’inci faslı olan rekabet politikasını onayladı. Bu demektir ki, her sektör kendi standardını yükseltmek zorunda. Artık ürünler serbest dolaşım hakkı kazanacak ve kaliteli olan kazanacak. Bu oluşum, sanayi ürününde olduğu gibi tahıla dayalı sanayide de sürekli standart ve kaliteli ürünü zorunlu kılıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz